PLANUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

 PPA_2022

PLAN CU ACTIVITĂŢI PE 2020

NECLASIFICAT

Exemplarul nr……..

                        R O M Â N I A

ASOCIAŢIA  NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR

„REGINA MARIA”

           Asociaţie de utilitate publică

                         BIROUL EXECUTIV CENTRAL          

                        

                                  Nr.           din        .10.2019

 

CALENDARUL

EVENIMENTELOR ANULUI  2020  PENTRU

A.N.C.E. Regina Maria”

                                                                                         

  1. ZILE ŞI SĂRBĂTORI LEGALE NAŢIONALE  ÎN CARE NU SE LUCREAZĂ

 

Nr. Crt. Ziua Luna Evenimentul
0 1 2 3
1 1 ianuarie Anul Nou
2 2 ianuarie A doua zi de Anul Nou
3 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor
4 19 aprilie Sfintele Paşti – Învierea Domnului
5 20 aprilie A doua zi de Paşti –
6 1 mai Sărbătoarea internaţională a muncii
7 1 iunie Ziua Copilului
8 6 iunie Prima zi de Rusalii
9 7 iunie A doua zi de Rusalii (Sfânta Treime)
10 15 august Adormirea Maicii Domnului
11 30 noiembrie Sfântul Apostol Andrei-Ocrotitorul României
12 1 decembrie Ziua Naţională a României -102  de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918
13 25 decembrie Crăciunul – Naşterea Domnului
14 26 decembrie A doua zi de Crăciun

 

 

  1. SĂRBĂTORI RELIGIOASE

 

 

Nr. Crt. Ziua Luna Evenimentul
0 1 2 3
1 1 ianuarie Sfântul Ierarh Vasile cel Mare (Anul Nou-Tedeum)
2 6 ianuarie Botezul Domnului (Boboteaza -Dumnezeiasca Arătare)
3 7 ianuarie Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul
0 1 2 3
4 30 ianuarie Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur
5 2 februarie Întâmpinarea Domnului
6 9 martie Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia
7 11 martie Începutul Postului Sfintelor Paști
8 25 martie Buna Vestire
9 12 aprilie Intrarea lui Iisus în Ierusalim (Floriile)
10 19 aprilie Sfintele Paşti – Învierea Domnului
11 20 aprilie A doua zi de Paşti
12 21 aprilie A treia zi de Paşti
13 22 aprilie Izvorul Tămăduirii
14 23 aprilie Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
15 21 mai Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena
16 28 mai Înălţarea Domnului –Ziua Eroilor
17 6 iunie Pogorârea Sfântului Duh (Prima zi de rusalii)
18 7 iunie Sfâna Treime (A doua zi de rusalii)
19 24 iunie Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele)
20 29 iunie Sfinţii  Apostoli Petru şi Pavel
21 20 iulie Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
22 6 august Schimbarea la faţă a Domnului
23 15 august Adormirea Maicii Domnului
24 29 august Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
25 1 septembrie Începutul anului bisericesc
26 8 septembrie Naşterea Maicii Domnului
27 14 septembrie Înălţarea Sfintei Cruci
28 1 octombrie Acoperământul Maici Domnului
29 14 octombrie Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași
30 26 octombrie Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
31 27 octombrie Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov – Ocrotitorul Bucureștilor)
32 8 noiembrie Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril
33 15 noiembrie Începutul Postului Nașterii Domnului
34 21 noiembrie Intrarea în Biserică a Maicii  Domnului
35 30 noiembrie Sfântul Andrei cel Întâi chemat- Ocrotitorul ROMÂNIEI
31 6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
32 25 decembrie Naşterea Domnului- Crăciunul
33 26 decembrie Soborul Maicii Domnului
34 27 decembrie Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

 

 

 

III. ZILE ALE ARMATEI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI CENTRAL

 

 

Nr. Crt. Ziua Luna Evenimentul
1 25 octombrie Ziua Armatei României
2 12 noiembrie Ziua Statului Major al Apărării (1859)

 

 

  1. ZILELE CATEGORIILOR DE FORŢE

 

 

Nr. Crt. Ziua Luna Evenimentul
1 03 aprilie Ziua Trupelor de Jandarmi
2 23 aprilie Ziua Forţelor Terestre
3 20 iulie Ziua Forţelor Aeriene
4 15 august Ziua Forţelor Navale

 

  1. ZILELE GENURILOR DE ARMĂ ŞI

SPECIALITĂŢI MILITARE

 

Nr. Crt. Ziua Luna Evenimentul
0 1 2 3
1 1 februarie Ziua Intendenţei Militare
2 23 februarie Ziua Hidrografului Militar
3 1 martie Ziua Automobiliştilor Militari
4 25 martie Ziua Operaţiilor Psihologice
5 25 aprilie Ziua Justiţiei Militare
6 30 aprilie Ziua Infanteriei Române
7 30 aprilie Ziua Logisticii Militare
8 15 mai Ziua Poliţiei Militare
9 15 mai Ziua Chimiştilor Militari
10 20 mai Ziua Financiarului Militar
11 31 mai Ziua Geniştilor Militari
12 10 iunie Ziua Paraşutiştilor Militari
13 17 iunie Ziua Aviaţiei Militare
14 18 iunie Ziua Constructorilor Militari
15 1 iulie Ziua  Muzicilor Militare
16 13 iulie Ziua Specialităţii Militare  “Război Electronic”
17 14 iulie Ziua Transmisioniştilor Militari
18 15 iunie Ziua Submarinistului
19 23 iulie Ziua Presei Militare
20 25 iulie Ziua Radiolocaţiei
21 26 iulie Ziua Arhivelor Militare
0 1 2 3
22 1 august Ziua Tanchiştilor
23 21 august Ziua Medicinii Militare
24 1 septembrie Ziua Informaticienilor Militari
25 4 septembrie Ziua Tipografilor Militari
26 13 septembrie Ziua Pompierilor
27 19 septembrie Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene
28 1 octombrie Ziua Scafandrilor Militari
29 9 octombrie Ziua Resurselor Umane
30 30 octombrie Ziua Relaţiilor Publice Militare
31 3 noiembrie Ziua Vînătorilor de Munte
32 10 noiembrie Ziua Artileriei
33 12 noiembrie Ziua Geodezilor Militari
34 12 noiembrie Ziua Cercetaşilor Militari
35 16 noiembrie Ziua Trupelor de Căi Ferate şi Transporturilor Militare
36 29 noiembrie Ziua Infanteriei Marine
37 14 decembrie Ziua Direcţiei Operaţii
38 27 decembrie Ziua Centrului de Operaţii Psihologice

 

 

  1. DATE UTILE PENTRU ORGANIZAREA

UNOR ACŢIUNI EDUCATIVE

 

Nr. Crt. Ziua Luna Evenimentul
0 1 2 3
01 15 ianuarie Ziua naşterii poetului Mihai Eminescu (1850)
02 8 februarie Intrarea Triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în Bucureşti (1859)
03 12 februarie Garnizoanele otomane de la Vidin şi Belogradcik se predau trupelor române (1878)
04 28 februarie Execuţia publică, prin  tragere pe roată, a lui Horia şi Cloşca (Alba Iulia-1785)
05 8 martie Ziua Internaţională a Femeii
06 9 martie Restabilirea Administraţiei Româneşti în Partea de Nord-Vest a Transilvaniei (1945)
07 14 martie România se proclamă Regat (1881)
08 27 martie Unirea Basarabiei cu România

(27 martie/ 9 aprilie 1918)

09 29 martie România devine membră N.A.T.O.(2004)
10 2 aprilie Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii
11 17 aprilie Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor
12 29 aprilie Ziua Veteranilor de Război
13 30 aprilie Inaugurarea Noului Monument al Infanteriei  din Bucureşti (2000) lucrarea lui Ioan Bolborea
0 1 2 3
14 3 mai A doua Adunare Naţională de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj (3-5 mai 1848)
15 8 mai Ziua Mondială a Crucii Roşie
16 9 mai Ziua proclamării Independenţei de Stat a României(1877), Ziua Uniunii Europene (1950), Victoriei asupra Germaniei naziste (1945)
17 18 mai Ziua Internaţională a Muzeelor
18 30 mai Ziua Gardianului Public
19 31 mai Ziua Rezervistului Militar
20 9 iunie Adunarea de la Islaz (1848)
21 11 iunie Declanşarea Revoluţiei Democratice la Bucureşti (1848)
22 22 iunie Intrarea  României în al Doilea Război Mondial (1941)
23 26 iunie Ziua Drapelului Naţional
24 2 iulie Moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (1504)
25 9 iulie Bătălia de la Mărăşti (9-19 iulie 1917-stil vechi)
26 28 iulie Izbucnirea Primului Război Mondial (1914)
27 29 iulie Ziua Imnului Naţional al României
28 4 august Trupele române ocupă Budapesta (1919)
29 6 august Bătălia de la Mărăşeşti  (6 august-3 septembrie 1917- stil nou)
30 8 august Bătălia de la Oituz (8-30 august 1917-stil nou)
31 9 august Uciderea lui Mihai Viteazul (9 august 1601)
32 13 august Bătălia de la Călugăreni (1595)
33 15 august Intrarea României în Primul Război Mondial, Războiul de Întregire a Neamului(14/15 august 1916 – stil vechi)

 

34 15 august Memoria  Oituzului
35 12 septembrie Înfiinţarea Societăţii “Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”(1919)
36 13 septembrie 148 de ani de la moartea “Craiului Munţilor” – Avram Iancu (1872)
37 30 septembrie Adoptarea Legii nr.379 privind Mormintele şi Operele Comemorative de Război (2003)
38 8 octombrie Trupele române defilează pe sub Arcul de Triumf din Bucureşti  (1878)
39 1 noiembrie Intrarea Triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (1599)
40 11 noiembrie Ziua Veteranilor din teatrele de operații

 

41 14 noiembrie Dobrogea revine la Patria Mamă – ROMÂNIA (1878) –

 

42 15 noiembrie Unirea Bucovinei cu România (15/28 noiembrie 1918)
43 19 noiembrie Ia ființă”Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor  Eroilor”1991, care. prin Hotărâri Judecătorești succesive devine Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria”- Ziua Asociației.

 

44 1 Decembrie ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – Unirea Regatului României cu Transilvania, Maramureșul, Crișana și Banatul

  

PREŞEDINTELE A.N.C.E.”Regina Maria”

Gl. mr. (r)

Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

                                                    

                                                 

 

 

      R O M Â N I A

        ASOCIAŢIA  NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR

              „REGINA MARIA”

                                               Asociaţie de utilitate publică                                              APROB

                   BIROUL EXECUTIV CENTRAL         

PREŞEDINTELE A.N.C.E. „Regina Maria”  

                                                                General maior (r)

                                                                                                Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

 

 

 

PLANUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

ale Asociaţiei Naţionale Cultul  Eroilor „Regina Maria” pentru anul 2018

  • Anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri –

 

 

Nr. Crt. Activitatea Cine execută Termen Obs.
0. 1. 2. 3. 4.
I.                   ACTIVITĂŢI  ORGANIZATORICE
 

1.

          Definitivarea Planului cu principalele  activităţi ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru anul 2018 și trimiterea lui la filiale. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

 

Până la

19.11.2017

0. 1. 2. 3. 4.
2.       Întocmirea Hotărârii B.Ex.C. pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale anuale la filiale şi subfiliale în vederea  pregătirii Consiliului Director din luna mai 2018, discutarea, aprobarea în ședința B.Ex.C. şi trimiterea ei în teritoriu. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

 

Până la

10.01.2017

3.       Desfăşurarea adunărilor generale la filiale şi subfiliale, pentru pregătirea Consiliului Director din luna mai 2018:

 

B.Ex.C.

Birourile executive ale filialelor

Birourile subfilialelor

01.03 –

30 .04.2018

 

 

4.        Pregătirea și desfășurarea Consiliului Director al Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” pentru :

– analiza activității desfășurate de către  Biroul Executiv

Central, Consiliul Director al Asociaţiei şi conducerile filialelor, de la Conferinţa Naţională din 14 iunie  2017 şi până în luna mai 2018;

– informarea cu privire la stadiul obţinerii de către filialele A.N.C.E. „Regina Maria” a statutului de persoană juridică şi înscrierea acestora  în Registrul  Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă tribunal (judecătorie);

– validarea bilanţului financiar – contabil, precum şi contului rezultatului  financiar, la nivelul Asociaţiei, în anul 2017;

 

 

B.Ex.C.

Până în luna mai 2018
0. 1. 2. 3. 4.
– validarea Planului cu principalele activități ale A.N.C.E. „Regina Maria” pentru anul 2018.
5.      Elaborarea tuturor documentelor organizatorice necesare desfășurării Consiliului Director conform planului de măsuri întocmit special.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gl. mr. (r)

Visarion NEAGOE

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Col. (r)

Petru GURĂU

Col. (r)

Anişoara SĂTNOIANU

Col. (r)

Ghiţă MOISE

Ec. Jeni STOIANOVICI

 

 

 

Până la:

30.04.2018

 

6.

     Întocmirea Raportului cu activităţile desfăşurate în anul 2017 şi  înaintarea acestuia, spre publicare, la Monitorul Oficial al României, ca urmare a recunoașterii  A.N.C.E. “Regina Maria” ca fiind de utilitate publică.

 

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Col. (r)

Anișoara SĂTNOIANU

 

Martie

2018

0. 1. 2. 3. 4.
7.     Întocmirea planului cu activitățile propuse inspectoratelor școlare pentru a fi desfășurate de către Cercurile „Cultul Eroilor” în anul școlar 2017-2018 și înaintarea sa la Ministerul Educației Naţionale. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

Iulie –

August

– 2018

8.   Întocmirea Dării de seamă cu activitățile desfășurate de   către Cercurile „Cultul Eroilor” în anul școlar 2017 -2018 și înaintarea sa la Ministerul Educației   Naţionale. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

August- Septembrie

2018

 

9.

      Susţinerea, în continuare, a acţiunilor şi demersurilor pentru construirea MONUMENTULUI MARII UNIRI de  la Alba Iulia;  

B. Ex.C.

Până la 01.12.2018
 

 

10.

        Participarea la îngrijirea şi restaurarea, în limita posibilităților materiale, a monumentelor și cimitirelor, edificiilor sau a altor construcţii pentru comemorarea eroilor români din toate timpurile căzuţi la datorie, fără

deosebire de religie sau apartenenţă etnică, precum şi a celor străini morţi pe teritoriul României.

 

– B.Ex.C.

– Filialele

– Subfilialele

 

 

Tot anul 2018

 

11.

       Participarea, în limita posibilităților materiale, la construcţia de noi monumente, troiţe, opere comemorative, menite să glorifice memoria eroilor căzuţi pentru întregirea şi apărarea neamului. Construcția de noi monumente și restaurarea celor existente se execută numai cu avizul O.N.C.E.

 

– B.Ex.C.

– Filialele

– Subfilialele

 

Tot anul 2018

0. 1. 2. 3. 4.
 

 

12.

      Atragerea membrilor Cercurilor „Cultul Eroilor” din unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate eroilor şi martirilor neamului. – B.Ex.C.

– Filialele

– Subfilialele

 

Tot anul

2018

13.    Sprijinirea filialei București pentru înființarea de cercuri „Cultul Eroilor” în școlile gimnaziale și liceele din Capitală; înființarea de noi cercuri la școlile și liceele din țară.

 

-B.Ex.C.

-Filialele

– Subfiliale

Tot anul

2018

 

 

 

14.

          Întocmirea, împreună cu personalul primăriilor şi cu sprijinul Bisericii Ortodoxe Române, a „Cărţii de aur” în care vor fi nominalizaţi eroii şi martirii aparţinând municipiului, oraşului sau comunei  respective care au căzut în luptă.

 

          – B.Ex.C.

– Filialele

– Subfilialele

 

Tot anul

2018

 

 

 

15.

        Sprijinirea filialelor din teritoriu care nu au întreprins măsuri pentru a obţine statutul de PERSOANĂ JURIDICĂ prin hotărâri judecătoreşti, să le obțină, şi a celor care deţin acest statut, dar, denumirea adoptată nu concordă cu STATUTUL  Asociaţiei și prevederile O.G. nr.26/31.01.2000. B. Ex.C.

Preşedinţii de filiale: Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, București,  Hunedoara, Ialomița,  Mureș,Olt, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vaslui, –  Filialele

 

Tot anul

2018

0. 1. 2. 3. 4.
Cluj (Societatea Cultul Eroilor) şi Iaşi să întreprindă măsurile

necesare pentru ca, prin hotărâre judecătorească să rezulte că filialele Cluj şi Iaşi sunt în organica A.N.C.E.”R.M.”

 

 

 

16.

 

 

Iniţierea demersurilor pentru confecţionarea  „Emblemei de onoare”  a A.N.C.E. „Regina Maria”.

 

 

 

Gl. mr. (r)

Visarion NEAGOE

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Gl. bg. (r)

Petre STOICA

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

-Macheta Medaliei dl Gl. bg. PETRE STOICA -15.03. 2018

Confecţionareacelor 2 medalii 30.07.2018

17.   Întocmirea machetei Medaliei Aniversare „100 de ani de la Marea Unire 1918-2018” şi iniţierea demersurilor pentru confecţionarea  ei.
 

18.

        Continuarea demersurilor pentru obţinerea  drepturilor ce ni se cuvin ca urmare a obţinerii Statutului de Organizaţie de Utilitate Publică.  

– B. Ex.C.

 

Tot anul

2018

 

19.

         Revigorarea  filialelor  Teleorman şi Giurgiu ale  A.N.C.E. „Regina Maria”. – B. Ex.C.

 

Tot anul

2018

0. 1. 2. 3. 4.
 

20.

 

Redactarea  Buletinelor Informative semestriale ale A.N.C.E. „Regina Maria”.

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

  Semestrial

Ianuarie și Iulie 2018

 

21.

 

 

      Întocmirea planului de organizare a Adunării festive cu ocazia ZILEI  EROILOR – ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (Paştele 08.04, Înălţarea 17.05.) Preşedintele Asociaţiei

Prim-vicepreședintele

și vicepreşedinţii

Până la

30. 04.2018

 

 

22.

         Continuarea demersurilor pentru obţinerea de spaţii corespunzătoare pentru sediile filialelor A.N.C.E. „Regina Maria”.   B.Ex.C.

Gl. mr. (r)

Visarion NEAGOE

 

Tot anul

2018

 

23.

 

Centralizarea situaţiilor statistice prevăzute în Anexele 1,2 și 3 la Statutul A.N.C.E. “Regina Maria”.

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Petru GURĂU

Filialele le trimit până la 11.05.2018

15.06.2018 se centralizează la

B.Ex.C.

 

 

24.

 

Înaintarea de propuneri pentru acordarea de denumiri noi (istorice şi de eroi) pentru unele străzi, şcoli, gări etc.

Preşedintele Asociaţiei,

Prim-vicepreședintele,

vicepreşedinţii şi

preşedinţii filialelor

 

La solicitarea filialelor

 

 

25.

       Organizarea participării la sesiuni de comunicări ştinţifice, simpozioane, mese rotunde şi congrese naţionale pe teme de istorie. Gl. mr.(r)

Visarion NEAGOE

Gl. bg. (r)

Radu Şerban DAN

Dr. Luminiţa GIURGIU

 

La primirea      invitațiilor

 

0. 1. 2. 3. 4.
 

 

26.

 

Analiza şi centralizarea propunerilor de la filiale pentru acordarea gradelor de general şi înaintarea în grad a unor ofiţeri, subofiţeri  şi maiştri militari ( de regulă, cu ocazia Zilei Rezervistului -31.05; Zilei Armatei -25.10 și Zilei Naționale -01.12).

Gl. mr. (r)

Visarion NEAGOE

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Filialele trimit până la:

01.04 (pentru 31.05-Ziua Rezervistului)

15.09 (pentru 25.10 Ziua Armatei – până la gradul de colonel(rtg))

15.09 (pentru- 01.12-Ziua

Națională- pentru generali)

10.10 (pentru 01.12 – Ziua Națională- pentru celelalte grade până la colonel)

 

 

0. 1. 2. 3. 4.
27.    Difuzarea la filiale a solicitării B.Ex.C. privind situaţia deţinerii de către membrii A.N.C.E. „Regina Maria” a decoraţiilor de pace, altele decât Semnul onorific în serviciul armatei care se conferă ofiţerilor, maiştrilor militari  şi subofiţerilor care au 15 ani, 20 ani, 25 de ani de activitate în armată, potrivit formularisticii stabilite de către Direcţia  Calitatea Vieţii Personalului. Gl. bg. (r)

Radu – Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

 

30.01.2018

 

 

28.

    Întocmirea planului de desfăşurare şi a tuturor  documentelor organizatorice ale Adunării festive convocate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire – ZIUA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Preşedintele Asociaţiei,

Prim-vicepreședintele

și vicepreşedinţii

01.11.2018

 

 

 

 

29.

    Participarea la toate evenimentele organizate de instituţiile statului şi de către organizaţiile cu care avem protocoale de colaborare la care  reprezentanţii B.Ex.C. sunt invitaţi; participarea la depuneri de coroane de flori cu prilejul evenimentelor deosebite din viaţa Ţării şi a Armatei.1) vezi la pag 16  

 

– B.Ex.C.

– Filialele

 

 

Tot anul

2018

30.    –  Centralizarea, întocmirea şi trimiterea la  Ministerul Culturii  a propunerilor  pentru acordarea ordinului ”Meritul Cultural” şi a medaliei “Meritul Cultural”, precum și iniţierea demersurilor către organele administrației locale pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” unor membri ai A.N.C.E. “Regina Maria” în localitățile unde își  desfășoară activitatea; Gl. mr.(r)

Visarion NEAGOE

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Tot anul

2018

(la indicaţia M.Ap.N.)

0. 1. 2. 3. 4.
– Trimiterea la M.Ap.N. a propunerilor pentru nominalizarea  repartiţiei  decoraţiilor  atribuite A.N.C.E. „Regina Maria”.
 

 

31.

 

Organizarea şi pregătirea documentelor pentru desfăşurarea şedinţelor B.Ex.C. ale A.N.C.E. „Regina Maria”.

Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

Lunar, joia  din a III-a săptămână cu excepţia lunilor iulie şi august
 

 

32.

      Continuarea realizării de panouri şi actualizarea acestora cu imagini din activitatea filialelor A.N.C.E. „Regina Maria” pentru popularizarea activităţilor acestora şi pavoazarea  spaţiilor din sediul de lucru  al Asociaţiei.2) vezi la pag 16 Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

 

La primirea fotografiilor

 

33.

       Completarea Registrului Istoric al A.N.C.E. „Regina Maria” cu activităţile importante ale B.Ex.C. şi A.N.C.E. „Regina Maria”. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

 

Tot anul

2018

 

 

34.

     Elaborarea de proiecte pentru restaurarea şi repararea unor opere comemorative de război. B.Ex.C.

Filialele

Subfilialele

 

La solicitarea filialelor

II.                ACTIVITĂŢI DE COLABORARE
 

1.

      Reînnoirea protocoalelor de colaborare existente şi încheierea de noi protocoale cu instituţii, organizaţii, asociaţii şi fundaţii. (Protocoale noi cu: Asociația Tradiția Militară, A.C.M.R.R./Trs. şi  A.C.M.R.R./Ch.). Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Dr. Luminiţa GIURGIU

 

 

Tot anul

2018

0. 1. 2. 3. 4.
 

2.

        Organizarea unui schimb de experiență, la sediul A.N.C.E. „Regina Maria”, cu toți președinții organizațiilor cu care avem protocoale de colaborare. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Dr. Luminiţa GIURGIU

 

Oct.  2018

 

3.

    Întocmirea Calendarului cu evenimentele culturale şi istorice pentru anul 2018. Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Dr. Luminiţa GIURGIU

01.02.2018
4.    Intensificarea  prezenţei membrilor A.N.C.E. „Regina Maria” în şcoli, licee, facultăţi. – B.Ex.C.

– Filialele

Tot anul

2018

III.              ACTIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI TRADIŢIILOR  MILITARE
 

1.

   Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani  de la Marea Unire  de la 1 Decembrie 1918. – B.Ex.C.

– Filialele

-Subfilialele

 

Tot anul

2018

2.   Organizarea şi desfăşurarea de Conferinţe publice în municipiul Bucureşti, municipiile reşedinţă de judeţ, celelalte municipii, oraşe, comune şi sate pe tema realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, aportul întregii naţiuni române la acest act măreţ din istoria României; jertfa de sânge a Armatei Române pe fronturile  Primului şi celui De-Al Doilea Război Mondial şi comemorarea tuturor Eroilor români din toate timpurile pentru neatârnarea ŢĂRII. – B.Ex.C.

– Filialele

-Subfilialele

 

 

 

Tot anul

2018

 

3.

         Întocmirea unor documentare pentru fiecare  operă comemorativă de război şi prezentarea lor în cadrul lecţiilor  de istorie desfăşurate la monumentele eroilor  din judeţele ţării.  

Filialele sub îndrumarea B.Ex.C.

 

Tot anul

2018

0. 1. 2. 3. 4.
4.    Elaborarea de monografii, lucrări ştiinţifice, medalii, pliante etc. cu ocazia unor evenimente istorice deosebite. – B.Ex.C.

– Filialele

   Tot anul

2018

5.     Participarea  la  activităţile care se vor organiza în ziua de 1 Decembrie 2018 cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1918 și la împlinirea a 146 de ani de la trecerea la cele veșnice a Crăișorului Munților, Avram Iancu. – B.Ex.C.

– Filialele

 

01.12.2018

12.09.2018

6.   Demersuri, de comun acord cu Sinodul B.O.R., pentru ca un parlamentar să iniţieze o intervenție legislativă  la Parlamentul României pentru ca Ziua Eroilor-Ziua Înălţării Domnului să fie declarată Zi Naţională liberă, iar în toate școlile din România să se organizeze cu toți elevii, activități educative de cinstire  a memoriei eroilor neamului românesc. Col.(r)

Constantin CHIPER

Col. (r)

Petru GURĂU

Dr. Luminiţa GIURGIU

 

 

30.01.2018

7.     Organizarea de concursuri cu premii pe tema realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 cu participarea membrilor cercurilor „Cultul Eroilor ” pe școli, județe și interjudețe.

 

– B.Ex.C.

– Filialele

(cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene)

Tot anul

2018

8.      Organizarea cu elevii de excursii cu vizitarea Palatului Parlamentului, Muzeului Naţional de Istorie a României, a Palatului Cercului Militar Național, a Muzeului Militar Național și a Muzeului Arcului de Triumf. – B.Ex.C.

– Filialele

(în limita posibilităţilor filialelor din judeţele îndepărtate de Capitală)

 

Tot anul

2018

0. 1. 2. 3. 4.
9.     Organizarea de către filialele județene de acord cu Consiliile Județene și Primăriile de activități cu elevii cercurilor “Cultul Eroilor” de curățire și întreținere a monumentelor și mormintelor din cimitirele eroilor, astfel ca, la 1 Decembrie 2018, să nu existe niciun monument sau cimitir al eroilor români neîntreţinute.  

– B.Ex.C.

– Filialele

 

Tot anul

2018

IV.            ACTIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
1.      Oficializarea şi extinderea relaţiilor internaţionale cu structuri similare din ţări unde există morminte și opere comemorative de război ale eroilor români.   – B. Ex.C.

Col (r)

Mihai ALBU

 

Tot anul

2018

2.     Elaborarea Planului de relaţii internaţionale cu activităţile planificate la nivel central şi al filialelor. Col. (r)

Mihai ALBU

 

15.01. 2018

3.          Întocmirea evidenţei cimitirelor, monumentelor şi mormintelor eroilor români din străinătate. Col. (r)

Mihai ALBU

 

01.12.2018

4.    Identificarea și întocmirea evidenței organizațiilor diasporei române, stabilirea legăturii cu acestea.

 

Col. (r)

Mihai ALBU

01.11.2018
 

5.

         Întocmirea unei evidenţe cu protocoalele,  la nivel central şi filiale, de relaţii cu  organizaţii şi fundaţii din străinătate. Col. (r)

Mihai ALBU

 

01.09.2018

V.               ACIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

1.

   Asigurarea apariţiei revistei „România Eroică” şi difuzarea ei la filialele  judeţene(Se difuzează de compartimentul secretariat și protocol). Gl. bg. (r)

Grigore  BUCIU

Col. (r)

Dumitru ROMAN

 

Trimestrial

(Semestrial)

0. 1. 2. 3. 4.
2.  Apariţia  numărului festiv dedicat împlinirii a 100 de ani de la realizarea MARII UNIRI de la 1 Decembrie 1918 Gl. bg. (r)

Grigore  BUCIU

Col. (r)

Dumitru ROMAN

 

Noiembrie 2018

 

 

3.

       Revigorarea acţiunilor de comunicare şi relaţii publice pentru ca societatea  românească să cunoască mai bine activităţile A.N.C.E. „Regina Maria”  şi mediatizarea în presa centrală şi locală a  evenimentelor  pe care le sărbătorim şi acţiunilor pe care  le desfăşurăm. Gl. bg. (r)

Grigore  BUCIU

Col. (r)

Dumitru ROMAN

 

 

Tot anul

2018

 

 

4.

      Colaborarea cu mass-media din România, cu redacţiile presei militare centrale şi ale categoriilor de forţe ale armatei, cu redacţiile revistelor editate de filialele judeţene, precum şi ale structurilor cu care avem protocoale de colaborare. Gl. bg. (r)

Grigore  BUCIU

Col. (r)

Dumitru ROMAN

 

Tot anul

2018

 

5.

 

Revizuirea şi reeditarea monografiei A.N.C.E. „Regina Maria”

Gl. bg. (r)

Grigore  BUCIU

Col. (r)

Dumitru ROMAN

 

01.12.2018

 

 

6.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului prevăzut cu premiul „Comandor Virgil Dragalina” pentru cea mai bună lucrare  despre participarea armatei române la cucerirea  Independenţei de Stat şi Unităţii Naţionale, precum şi în cele două conflagraţii mondiale.

Preşedintele Asociaţiei,

Prim-vicepreședintele,

Vicepreşedintele  şi şef departament relaţii publice şi presă

Redactorul şef

Se trimit lucrările până la :

31.09.2018

0. 1. 2. 3. 4.
 

7.

 

Realizarea SITE – ului A.N.C.E. „Regina Maria”şi actualizarea lui permanentă.

Col. (r)

Dumitru ROMAN

Mr. (r)

Cristian MATEESCU

 

Tot anul

2018

 

8.

      Popularizarea apariţiilor editoriale de la nivelul filialelor A.N.C.E. „Regina Maria” (reviste, monografii, medalii, cărţi de aur  etc.).  

– B.Ex.C.

– Filialele

 

Tot anul

2018

9. Întocmirea Calendarului A.N.C.E. „Regina Maria” pentru anul 2019 Gl. gb. (r)

Radu ŞerbanDAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

Mr. (r)

Cristian MATEESCU

Noiembrie 2018
VI.            ACTIVITĂŢI  FINANCIAR-CONTABILE
 

1.

   Întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli al B.Ex.C. pentru 2018. Col. (r)

Anișoara SĂTNOIANU

 

16.01. 2018

 

2.

     Analiza contului  rezultatului exerciţiului financiar-contabil la 31.12.2017 Col. (r)

Ghiţă MOISE

Col. (r)

Anișoara SĂTNOIANU

Ec. Jeni STOIANOVICI

 

31.01. 2018

3.     Întocmirea bilanţului financiar-contabil, pentru anul 2017. Col. (r)

Ghiţă MOISE

Col. (r)

Anișoara SĂTNOIANU

 

05.03. 2018

0. 1. 2. 3. 4.
 

4.

    Înaintarea tuturor documentelor financiar-contabile la Ministerul Finanţelor Publice şi spre publicare în Monitorul Oficial al României.

 

Col. (r)

Anișoara SĂTNOIANU

Ec. Jeni STOIANOVICI

 

10.03.2018

5. Verificarea activităţii financiar – contabile. Col. (r)

Ghiţă MOISE

 

30.06 2018

21.12.2018

După verificare prezintă B.Ex.C. situaţia

financiară

VII.         ACTIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL LOGISTIC ŞI CALITATEA VIEŢII
 

1.

       Definitivarea și actualizarea permanentă a evidenţei bunurilor aflate în patrimoniul B.Ex.C. al A.N.C.E. „Regina Maria”. Col. (r)

Petru GURĂU

-Plut. Adj. Princip.(r)

Nicolae SANDA

 

Tot anul

2018

 

2.

       Intensificarea acţiunilor pentru obţinerea de sponsorizări. – B.Ex.C.

– Filialele

Tot anul

2018

 

3.

    Atragerea de noi membri şi întinerirea conducerilor filialelor A.N.C.E. „Regina Maria”. – B.Ex.C.

– Filialele

Tot anul

2018

 

 

4.

         Continuarea demersurilor pentru obţinerea de locuri în staţiunile de refacere a capacităţii de muncă  ale M.Ap.N. Centralizarea propunerilor de la filiale pentru anul 2017. Gl. bg. (r)

Radu- Şerban DAN

Col. (r)

Gheorghe MATEESCU

 

 

Până la 05.12.2018

 

1) 15.01-166 de ani de la nașterea Poetului Național, Mihai Eminescu; -24.01- Unirea Principatelor; 27.03 – (stil vechi) Unirea Basarabiei cu România; 17.05- Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor; 26.06 – Ziua Drapelului; 24.07- (stil nou)Bătălia de la Mărăști; 29.07- Ziua Imnului; 06.08 –(stil nou) Bătălia  de la Mărăşeşti;  08.08 -(stil nou)  A treia bătălie de la Oituz; 12.09 – Comemorarea morţii lui Avram Iancu; 25.10 – Ziua Armatei; 28.11-(stil nou) Unirea Bucovinei cu România 01.12 –(stil nou) Ziua Naţională – 100 de ani de la  MAREA UNIRE de la 1 Decembrie 1918.

  • Trebuie să trimită fotografii filialele: Bihor; Botoșani; Neamț; Suceava; Brașov; Mehedinți; Caraș – Severin;

Satu –Mare; Mureș.

 

      PRIM-VICEPREȘEDINTE A.N.C.E. „R.M.”                       VICEPREȘEDINTE   A.N.C.E. „R.M.”                                                   

      Gl. bg. (r)                                                                                   Col. (r)

      Radu-Șerban DAN                                                                  Gheorghe MATEESCU  

Comments are closed.