CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR “REGINA MARIA”: 22 IUNIE 2022

Cei ce vorbesc viitorimii despre jertfele şi izbânzile românilor!

ÎNSEMNĂRI DE LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR “REGINA MARIA”

Miercuri, 22 iunie 2022, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti a avut loc conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, eveniment care se desfăşoară o dată la patru ani şi la care participă membrii Biroului Executiv Central şi delegaţiile filialelor judeţene.

Momentul solemn al conferinţei: intonarea Imnului de Stat al României

Prezidiul conferinţei, de la stg.: Radu-Şerban Dan, Lucreţia Nechifor, Visarion Neagoe, Ioan Bota, Grigore Buciu

Salutul de „Bun venit!” adresat de generalul-maior (rtr.) prof. univ. dr. Visarion Neagoe participanţilor la conferinţă

Între invitaţii de onoare au fost prezenţi: generalul de brigadă Valeriu Roşu, locţiitorul şefului Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii Personalului;

comandorul Iosif Bencze, director adjunct în Statul Major al Apărării;

preotul Consilier Patriarhal Onorific Florin Şerbănescu;

general locotenent (rtr) Neculai Băhnăreanu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”;

general (rtr) dr. Ioan Hurdubaie, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne;

general de brigadă (rtr.) Ion Dănilă, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război;

colonel (rtr.) Iulian Boeru, vicepreședinte al Fundaţiei ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”; colonel (r) Ioan  Mocan, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu; colonel (rtr.) Emil Sgăbură, preşedintele Uniunii Veteranilor de Război şi Urmaşilor Veteranilor.

De asemenea, au participat reprezentanţii instituţiilor cu care asociaţia are o stransă colaborare (Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul, Direcţia Calitatea Vieţii Personalului, Direcţia Generală Financiar-Contabilă).

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” a împlinit 30 de ani de existenţă, eveniment sărbătorit anul trecut, dar, din motive de pandemie, fără amploarea şi în fastul pe care le-ar fi meritat o asemenea aniversare.

În raportul colegial prezentat în faţa conferinţei, generalul maior (rtr.) prof. univ. dr. Visarion Neagoe, președintele asociației, a remarcat faptul că, în toată această perioadă, în pofida dificultăţilor organizatorice şi mai ales financiare, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a reuşit să devină o organizaţie puternică şi bine structurată, cu statut de utilitate public şi filiale în toate judeţele ţării – mai puţin în judeţul Teleorman – a căror activitate este apreciată de instituţiile sub patronajul cărora fiinţează, respectiv Ministerul Apărării Naţionale şi Patriarhia Română, precum şi de organele administraţiei locale, care dovedesc, se pare, mai multă receptivitate atunci când este vorba de cinstirea Eroilor, de protejarea operelor comemorative de război. Fără să dea nume şi date concrete, preşedintele asociaţiei a amintit de slaba implicare şi lipsa de comunicare ale conducerilor unor filiale judeţene, de tergiversarea de neînţeles a demersurilor pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru atragerea de noi membri cotizanţi ş.a.

Momentul cel mai aşteptat de pe ordinea de zi a conferinţei–alegerea noilor organe conducătoare – s-a derulat în normalitatea şi în firescul lui. Şi asta pentru că am fost şi am rămas o echipă unită, în care fiecare îşi cunoaşte valoarea şi toţi laolaltă am învăţat, unul de la altul, să ne respectăm şi să dăm “Cezarului ce-i al Cezarului!”

În urma votului unanim, noua conducere se prezintă astfel: preşedinte: general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe; prim-vicepreşedinte: general de brigadă (rtr.) Radu-Şerban Dan; vicepreşedinţi: colonel (rtr.) Gheorghe Mateescu, colonel (rtr.) dr. Ilie Schipor, preot Florin Vlădoiu, general de brigadă (rtr.) Grigore Buciu, colonel (r) Nicolae Ivan; secretar: plt. adj. pr. (rtr.) Nicolae Sanda; membri: colonel (rtr.) Dumitru Roman, redactor-şef al revistei “România eroică”, colonel (rtr.) dr. Alexandru Oşca, purtător de cuvânt, colonel (rtr.) Petru Gurău, ec. Florentina Ganea, colonel (r) Dumitru Stanca, m.m.pr. (r) Cătălin Păduraru, colonel (rtr.) Nicolae Dragu, prof. dr. Cornel Mărculescu, colonel (rtr.) Remus Macovei, prof. Lucreţia Nechifor, preot colonel George Aurelian Pretorian, căpitan (rtr.) Ioan Ioniţă, colonel (rtr.) Petrea Cujbă, prof. dr. Ştefan Lucian Mureşanu.

Aşadar, generalul-maior (rtr.) prof. univ. dr. Visarion Neagoe a fost ales pentru un nou mandat de patru ani. Al treilea! Îmi aduc aminte că, în 2013, când a venit în fruntea asociaţiei, generalul Neagoe spunea că forţa organizaţiei noastre trebuie să se sprijine pe numărul, valoarea şi loialitatea membrilor săi, atribute care ţin de conştiinţa şi de voinţa fiecăruia de a se implica şi a da personalitate filialelor din care fac parte.

Un adevăr trist spune că omului nu i-a fost scris să fie veşnic. Clipa de reculegere de la conferinţă, pentru cei plecaţi dintre noi, este, în fond, şi un “remember”: vine un moment în care trebuie să predai… ştafeta.

Un asemenea moment, poate cel mai emoţionat din desfăşurarea  conferinţei, l-am trăit cu toţii alături de câţiva “bărbaţi de la Cultul Eroilor” care au decis să încredinţeze misiunea de cinstire a eroilor unor camarazi mai tineri.

Au fost înconjuraţi cu dragoste, respect şi copleşiţi cu aplauze: generalul de brigadă (rtr) Achim Alstani (Buzău);

colonelul (rtr) Constantin Chiper (Prahova);

colonelul (rtr)  Dumitru Stratanov (Braşov);

colonelul (rtr) ing. Ioan Timofte (Iaşi);

colonelul (rtr) Ilie Mohora (Harghita);

colonelul (rtr) Ioachim Grigorescu (Covasna);

colonelul (rtr) Vasile Stan (Tulcea); colonelul (rtr) Constantin Ioniţă (Neamţ).

În semn de preţuire  pentru tot ce au făcut, conferinţa naţională le-a acordat, în unanimitate, titlul de “Preşedinte de Onoare” al filialelor înfruntea cărora s-au aflat ani de-a rândul. Este singura distincţie cu care îi poate răsplăti, în acest moment, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”!

Închei aceste rânduri cu o nedumerire: ca gazetar care slujeşte de 15 ani, bătuţi pe muchie, revista “România  eroică”, m-am întrebat şi acum, ca şi în alte dăţi – de ce a lipsit conducerea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor de la conferinţa Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”? Întrebarea asta a mai fost pusă şi în alte ocazii, dar răspunsul nu a fost dat încă… Oare nu avem aceleaşi idealuri de slujit? Oare îndemnul Regelui Ferdinand, de acum mai bine de o sută de ani, adresat prin Înaltul Decret Lege nr. 4106, din 1919, Societăţii “Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”– citez: să vorbească viitorimii despre jertfele şi izbânzile noastre, despre frumuseţea virtuţilor ostăşeşti şi despre nezdruncinata tărie a sufletului românesc! – nu ne priveşte pe noi toţi?…

Dumitru Roman

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

150 DE ANI DE LA MOARTEA EROULUI NAȚIONAL AVRAM IANCU

Simpozionul „Avram Iancu în memoria poporului român” s-a  înscris manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la moartea eroului național Avram Iancu.

Simpozionul s-a desfășurat în perioada 26-28 mai 2022 și a fost organizat de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în colaborare cu  Muzeul Militar Național ”Regele Ferdinand I” și cercurile „Cultul Eroilor” din  școlile bucureștene: Colegiul Economic „Viilor”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Dumitru Moțoc”, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” și Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”.

Prin organizarea acestui simpozion s-a dorit ca elevii să cunoască istoria, imaginea eroului Avram Iancu, rolul pe care acesta l-a avut în revoluția română de la 1848-1849, să cerceteze și să descopere patrimoniu național, să cinstească eroii neamului românesc, să fie responsabili față de valorile trecutului.

În prima zi a simpozionului municipal elevii au vizitat Muzeul Militar Național ”Regele Ferdinand I” îndrumați de distinsa doamnă muzeograf dr. Valeria Bălescu care le-a prezentat firul istoric al existenței noastre, pornind din preistorie, antichitate, Evul Mediu, modernitate si ajungând până în zilele noastre, evidențiind rolul jucat de Avram Iancu în istoria poporului român. Au audiat un moment din ”Apus de soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea, în interpretarea actorului George Cozorici.

În cea de-a doua zi a simpozionului am avut-o ca invitat pe doamna colonel (r.) prof. univ. dr. Repez Filofteia care le-a vorbit elevilor despre Avram Iancu, numit și ”Crăișorul munților”. Elevii, îndrumați de profesori, au pregătit și prezentat lucrări având următoarele teme de interes: ”Copilăria și adolescența lui Avram Iancu”, ”Avram Iancu – figură emblematică pentru istoria României”, ”Avram Iancu – Jertfă și simbol național”,” Avram Iancu, mit și legendă populară pentru cântec și doină”, ”Omagiu artiștilor plastici – Avram Iancu”( Colegiul Economic ”Viilor”),  ” Avram Iancu- o viață în slujba dreptății”, ”Avram Iancu – Din Țara Moților în inima Românilor”, ”Avram Iancu în corespondența vremii”( Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”), ”Avram Iancu: personalitate, erou, mit”, ”Intervenția lui Avram Iancu în revoluția din 1848-1849”, ”Sfârșitul lui Avram Iancu” (Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”), ”Ultimii ani din viața lui Avram Iancu” (Colegiul Tehnic de Alimentație Publică ”Dumitru Moțoc”), ” Monumente, busturi dedicate lui Avram Iancu” (Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”), ”AI  carte, AI parte –Avram Iancu în  conștiința copiilor”, ”Lupta românilor din Transilvania pentru libertate națională” (Școala Gimnazială ”Avram Iancu”). Activitatea s-a desfășurat on-line, pe platforma ZOOM.

Ultima zi a simpozionului s-a desfășurat la Biserica Kretzulescu și la bustul lui Avram Iancu, aflat în vecinătatea bisericii. Am asistat la un moment solemn în amintirea lui Avram Iancu (pomenirea acestuia și sfințirea bucatelor de către părintele paroh Vasile Răduca).

Am fost emoționați să ascultăm cântecul tulnicului, interpretat de domnul Cătălin Tzetze Rădulescu care ne-a oferit informații despre povestea tulnicului: trecut, prezent și viitor.

A  urmat apoi un scurt recital de poezie populară pregătit de elevii cercurilor „Cultul Eroilor”.

Momentul muzical a fost pregătit de doamna Floarea Calotă, marea interpretă a cântecului nostru popular. Glasul îndrăgitei cântărețe, profund și puternic a făcut să curgă lacrimi de bucurie din ochii celor prezenți. Un cântec de dragoste și dor, baladă pentru străbuni.

Cântecul ”Balada lui Avram Iancu” a fost interpretat de tânăra artistă, domna Cristiana-Elena Soreanu.

La eveniment au participat domnul general de brigadă (rtr) Grigore Buciu, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, domnul colonel (rtr) Dumitru Roman, redactor șef al revistei ”România Eroică”, domnul colonel (r) Petru Gurău, organizator și președinte al filialei București a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, domnul colonel (rtr) Eugen Lazăr, vicepreședinte al filialei București a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, domnul prof. univ. dr. Ioan Condor, președintele filialei Municipiului București a Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, domnul Florian Laurențiu Stoica, președinte al Fundației literar-istorice ”Stoika”, distinși invitați, profesori și părinți.

Elevii au depus o coroană de flori la bustul lui Avram Iancu.

La final activităților, elevii au primit diplome, cărți și reviste oferite de filiala Municipiului București a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Fundația literar-istorică ”Stoika” și filiala Municipiului București a Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”.

Mulțumiri Inspectoratului Școlar al Municipiului București, îndeosebi domnului Manea Mihai, inspector școlar și profesor de istorie pentru tot sprijinul acordat bunei desfășurări a activităților și domnului Romică Zaharia – Roza Zah pentru ”scrierea” prin fotografie a activităților din cadrul simpozionului.

Prin prezentarea acestor activități s-a urmărit readucerea în actualitate, îndeosebi pentru elevi, a unor momente legate de zbaterea și jertfa înaintașilor noștri.

Mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și care au sprijinit desfășurarea activităților din cadrul Simpozionului Municipal ”Avram Iancu în memoria poporului român”.

Sperăm să continuăm și în anul următor un astfel de eveniment.

Lucreția Nechifor – vicepreședinte al filialei Municipiului București a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Fără categorie | Leave a comment

RESPECT ȘI RECUNOȘTINȚĂ MARTIRILOR NEAMULUI, DE ZIUA EROILOR ȘI A ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI!

ZIUA EROILOR/ÎNĂLŢAREA DOMNULUI: 2 Iunie 2022

          În acest an celebrăm, deopotrivă, Ziua Eroilor și Ziua Înălțării Domnului la 02 iunie 2022, după 40 de zile de la Sfintele Paști, zi în care sunt comemorate jertfele înaintașilor eroi la toate monumentele special dedicate, din țară și din străinătate.

Prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită în fiecare an, cu prilejul zilei Înălțării Domnului, România devenind prima țară care îi comemorează, în aceeași zi, pe eroii străini și pe cei români. Ulterior, prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din anii 1999 si 2001, sărbătoarea Înălțării Domnuluiziua în care Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Muntele Măslinilor și în care creştinii se salută unul pe celălalt cu „Hristos S-a înălţat!” şi „Adevărat S-a înălţat! –a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească.

Ziua Eroilor și a Înalțării Domnului simbolizează legătura indestructibilă dintre credința românilor și Domnul nostru Iisus Hristos.

Cu acest prilej, Țara și Poporul român își omagiază eroii, femei și bărbați care au
luptat în armata României și s-au jertfit pe câmpurile de luptă, servindu-și Patria, pentru existența și crezurile noastre fundamentale: libertate, unitate, demnitate, independență, suveranitate și integritate teritorială.

Anul acesta, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” a început deja derularea manifestărilor dedicate eroilor români, odată cu desfășurarea Galei Premiilor Asociației din data de 31 mai 2022, de la Galeria Artelor a Cercului Militar Național.

Asociația continuă derularea activităților dedicate sărbătoririi eroilor în data de 02 iunie 2022, când Biroul Executiv Central, filialele și cercurile ”Cultul Eroilor” din compunere participă, în garnizoana București și în localitățile din țară, la ceremoniile militare și religioase organizate de către: Ministerul Apărării Naționale (la Mormântul Ostașului Necunoscut, Monumentul Eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit “Filantropia”, Monumentul Eroilor Patriei și Cimitirul Eroii Revoluției), Biserica Ortodoxă Română (în toate catedralele și bisericele ortodoxe), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, autoritățile publice centrale și locale, asociații și fundații la mausoleele, monumentele, cimitirile și parcelele eroilor căzuți în războiul de independență, primul și al doilea război mondial și în Teatrele de operații.

La invitația colonelului (r) Ioan MOCAN, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu, delegația asociației, compusă din d-l general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președinte și colonelul (r) Gheorhe MATEESCU, vicepreședinte  a participat la ceremonia de inaugurare a monumentului          ”Erou pontonier Eftimie CROITORU„ în comuna Sfintești, județul Teleorman,       02 iunie 2022.

Bustul ”Erou pontonier Eftimie CROITORU„.

La monumentul ”Erou pontonier Eftimie CROITORU„ din comuna Sfintești, județul Teleorman, 02. iunie 2022, de la stânga la dreapta: colonel (r) Ioan MOCAN, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu, general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, colonelul (r) Gheorghe Mateescu, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE transmite Mesajul  Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, cu ocazia inaugurării monumentului ”Erou pontonier Eftimie CROITORU„ din comuna Sfintești, județul Teleorman, de Ziua Eroilor și Ziua Înălțării Domnului, la 02 iunie 2022.

Pe durata ceremoniilor militare și religioase, membrii, colaboratorii și simpatizanții asociației vor participa la pomenirea celor căzuți pe câmpurile de luptă, vor cinsti jertfele înaintașilor pentru apărarea țării și a credinței sale, manifestându-și respectul și recunoștința pentru memoria eroilor, îndeplinindu-și unul din obiectivele de onoare, acela de a cultiva cunoașterea și prețuirea trecutului în rândul tinerilor.

Prin sacrificiul, loialitatea față de țară și dedicarea servirii Patriei, eroii neamului sunt modele pentru toți românii și, în special, pentru tânăra generaţie.

Referitor la ceremonialurile militare, ne menținem speranța ca, în anii ce vor veni, Asociației Naţionale Cultul Eroilor i se va permite depunerea coroanelor de flori  în cadru oficial, cel puțin de Ziua Eroilor!

Biroul Executiv Central al Asociatiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” își exprimă prețuirea, recunoștința veșnică și omagiile pentru eroii neamului, mulțumește pentru efort și îi asigură pe toți membrii, simpatizanții și colaboratorii asociației de apreciere și respect și le urează, acestora și familiilor lor, sănătate, curaj inspirat din curajul eroilor pentru depășirea dificultăților generate de crizele economică, energetică și de secutitate de la granițe, bucurii, dăruire și pasiune în cinstirea eroilor români și viață lungă!

                         Respect, recunoștință veșnică și glorie eternă eroilor români!                                                                Hristos s-a înălţat!       

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

LA MULȚI ANI REZERVIȘTILOR MILITARI! LA MULȚI ANI A.N.C.M.R.R.!

Posted in Evenimente | Leave a comment

GALA PREMIILOR ANCE”RM”, EDIȚIA A VIII-A 2021

CÂŞTIGĂTORII PREMIILOR ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”, EDIŢIA A VIII-A, 2021

Premiile Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” pe anul 2021 au fost acordate în cadrul unei festivităţi desfăşurate în ziua de 30 mai 2022, la Galeria Artelor a Cercului Militar Naţional din Bucureşti.

Gala ediţiei a VIII-a a fost dedicată Zilei Eroilor, care anul acesta este sărbătorită la 2 iunie, odată cu marea sărbătoare creştină a Înălţării Domnului.

Pe adresa concursului au fost înregistrate 13 lucrări, din care un volum de memorialistică de război, trei biografii ale unor personalităţi militare, trei monografii ale unor localităţi, monumente sau specialităţi militare, precum şi câteva culegeri de documente sau de evocare a eroilor   – toate încadrându-se în tematica prevăzută de regulamentul de desfăşurare a concursului.

În urma evaluării, Juriul acestei ediţii – format din prof. univ. dr. Ioan Scurtu, general- maior (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe (preşedintele juriului), colonel (rtr.) prof. univ. dr. Petre Otu, colonel (rtr.) prof. univ. dr. Alexandru Oşca, general de brigadă (rtr.) Grigore Buciu

–  a decis următoarele:

Marele Premiu „Comandor Virgil Alexandru Dragalina”, în valoare de 1000 $, a fost acordat volumului Tricolorul în istoria românilor, apărut la Editura Muzeul Literaturii Române, având ca autori pe Adina Berciu-Drăghicescu, Corneliu M. Andonie şi Luminiţa Iordache.

Premiul „Erou sublocotenent Ioan R. Marinescu”, în valoare  de 500 $, a revenit volumului Din Carpaţi până dincolo de Elba. Jurnal de front şi din prizonierat, apărut la Editura militară în 2021, avându-l ca autor pe Ioan Balan, o lucrare de  memorialistică de război salvată de la uitare şi anonimat prin grija și stăruința doamnei Adriana Rotaru, nepoata autorului.

Premiul“Căpitan aviator Alexandru Manoliu”,învaloare de 500 $,a fost acordat lucrării Crucea Eroilor Români de pe Muntele Caraiman. Istoric, restaurare, reabilitare, conservare, apărută la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, în anul 2021, sub coordonarea dr. Codrin Dumitru Munteanu şi  colonel (rtr.) prof. univ. dr. Ion Giurcă, precum şi cu contribuţia cercetătorilor Alexandru Bartoc, Paul Adrian Cristescu şi Alexandru Dobrică.

Au fost răsplătite cu“Diploma de participare” volumele nominalizate la unul din premii, şi anume: dr. Mircea Tănase, Paraşutiştii, între mirajul legendelor şi memoria documentelor: studii, documente, evocări, mărturii, Editura militară, Bucureşti, 2021; general-maior Corneliu Postu, colonel dr. Petrişor Florea, colonel ing. Leonard Mocanu, lect. univ. dr. George-Daniel Ungureanu, Soldatul român în anii Războiului de Întregire Naţională. Atitudini şi stări de spirit. Documente, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2020; Grigore Stamate, Mihai Hodorogea, Mareşalul Prezan: artizan şi apărător al Marii Uniri, Editura Axioma Print, 2021; Adrian Stroea, Între prestigiul numelui şi nedreptatea istoriei: generalul Traian Grigorescu, fiul eroului de la Mărăşeşti,  Editura militară, 2021; comandor dr. Laurenţiu Buzenchi, Smaranda Brăescu, Lăsaţi-mă să zbor!”, ARPIA Cluj, Editura Ecou Transilvan, 2021; Ştefan Popa, Antologia Aviaţiei, Editura Ecou Transilvan, 2021; colonel (rtr.) Remus Macovei, Aportul militarilor români la unirea Dobrogei cu România, Editura NextBook, Constanţa, 2021; Ioan C. Popa, Doina Matei-Leulescu, Potcoava, Şase secole de luptă pentru neatârnare, Editura 1Print, 2021.

Despre valoarea lucrărilor premiate au vorbit:

-general – maior (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe,

-colonel (rtr) prof. univ. dr. Petre Otu și

– generalul de brigadă (rtr.) Grigore Buciu.

Gala Premiilor Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” s-a încheiat cu mesajele de salut ale sponsorilor acestui concurs: doamna Opritsa Dragalina Popa, nepoata generalului erou Ioan Dragalina; doamna Irina Nelson, nepoata sublocotenentului erou Ioan R. Marinescu, mesaj prezentat de domnul ing. Sorin Novac; domnul dr. Radu Manoliu, fiul eroului căpitan de aviaţie Alexandru Manoliu, care a venit special din Olanda pentru această festivitate.

Fără sprijinul financiar al acestor familii de români stabilite în străinătate, aceste premii nu ar fi fost posibile. Le mulţumim din suflet!

Nu putem încheia aceste rânduri fără să remarcăm gestul de nobleţe al domnilor Codrin Dumitru Munteanu, Ion Giurcă, Alexandru Bartoc, Alexandru Dobrică şi Paul Adrian Cristescu care au decis să doneze premiul, în valoare de 500 $, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” pentru ridicarea unui monument în memoria generalului Grigore Bălan, eroul al ultimului război mondial.

Activitatea a fost onorată și s-a bucurat de participarea a numeroși distinși invitați din domeniul cultural și al cercetării istorice, alături de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, Direcției Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului, Bisericii Ortodoxe Române, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”  și ai unor structuri asociative din domeniul apărării: general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Al. I. Cuza”, general (rtr) HURDUBAIE, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, locotenent – colonel DINCĂ/Direcția Relația cu Parlamentul și alții.

Cu gândul la noua ediţie – cea de-a IX-a –, aflată în plină desfăşurare, rămânem cu sufletul plin de admiraţie şi respect pentru toţi cei care au contribuit şi în anul 2021, un an atât de dificil, bântuit de pandemie şi de crize economice şi sociale, la succesul Premiilor Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”!

Cinste câştigătorilor şi tuturor participanţilor la această ediţie!

Succes ediţiei a IX-a, din anul 2022!

Să ne întâlnim cu bine la gala următoare, sărbătorind noi autori câştigători!

Col. (rtr) Dumitru ROMAN și col. (r) Nicolae IVAN

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIZȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

TÂNĂR POET MILITAR LA SEDIUL ASOCIAȚIEI!

În data de 18. 04. 2022, elevul sergent Codruț-Gabriel CANTEA, din cadrul Colegiului Național Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza, a primit 65 de exemplare din volumul său de poezii ”DANS ÎN CONTRA SURZILOR”, editate la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, cu  sprijinul  domnului general – maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE și al colonelului (r) Nicolae IVAN, ambii absolvenți ai Liceului Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza.Tânărul poet, Codruț CANTEA, originar din Balș, viitor ofițer al Armatei Române, a venit la sediul asociației  însoțit de fratele său mai mare, agentul de poliție Cosmin CANTEA care își desfășoară activitatea în București.

Pe durata vizitei Codruț CANTEA a expus condițiile și motivarea încercării în doomeniul poeziei, mulțumind conducerii Colegiului Național Militar ”Dimitrie CANTEMIR„- Breaza pentru asigurarea  condițiilor optime dezvoltării intelectuale și spirituale ale cantemiriștilor și mărturisind recunoștința sinceră față de mentorii și îndrumătorii săi, pensionari și în activitate, din cadrul colegiului.

Tinerilor le-au fost prezentate, pe scurt,  istoria, menirea și obiectivele asociației și s-a facut un tur al sediului asociației, cu interes deosebit în biblioteca structurii.

Autorul a mulțumit celor doi susținători, cărora le-a dăruit câte  un exemplar din volumul său de poezii, cu autograf.

Tânărului poet și fratelui acestuia le -a fost oferită Monografia Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Urmează o perioadă foarte grea și solicitantă pentru elevul – sergent CANTEA, aflat la finalul anului IV de colegiu  și de aceea îi  urăm mult succes, baftă și reușite la examenele extrem de importante din lunile următoare!

Inspirație, har și mulți cititori poetului Codruț  CANTEA!

Felicitări domnului colonel dr. ing Aurel Constantin NEAGU, comandantul  Colegiului Național Militar ”Dimitrie CANTEMIR” – Breaza și mult succes în conducerea și dezvoltarea colegiului și a cantemiriștilor!

Felicitări și recunoștință domnului profesor Constantin GIURGINCA și felicitări  doamnei profesoare Codruța-Bianca STANCIU pentru educația, încurajarea și îndrumarea oferite, la început de drum, poetului Codruț CANTEA!

Mult succes comenzii și întregului corp de cadre didactice din C.N.M.”Dimitrie CANTEMIR” – Breaza în procesul de învățământ!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” 

Posted in Evenimente | Leave a comment

GLORIE ȘI ONOARE INFANTERIȘTILOR! LA MULȚI ANI INFANTERIEI ROMÂNE!

MESAJULPREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”, cu ocazia sărbătoririi INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE – 192 DE ANI: 1830-30 aprilie-2022

La 30 aprilie 2022, Armata României și slujitorii săi loiali sărbătorim Ziua Infanteriei Române, la 192 de ani de la înființare: 1830-30 aprilie-2022.

Infanteria este urmașa pedestrimii geto-dacilor din secolul III î. Hr, din subordinea voievozilor Gelu și Menumorut, din perioada feudală, a pedestrimii din „oastea cea mare” a domnitorilor Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, din secolele XIII-XVIII.

Procesul de constituire a Infanteriei române, ca armă modernă, de sine-stătătore, a fost declanșat după semnarea Tratatului de pace de la Adrianopol, când, la data de 30 aprilie 1830, s-a dat posibilitatea Ţărilor Române să-şi organizeze „un număr de gărzi înarmate pământene” prin  „formăruirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeneşti”, din care s-au format 3 Regimente Mixte, dislocate la București, Ploiești și Craiova.

În 1845, în Moldova, s-au format un batalion de pedestrime si un escadron de cavalerie, din care, mai târziu, s-a constituit un Regiment Mixt, cu garnizoana la Iași.

Consacrarea devenirii Infanteriei – armă modernă- a venit odată cu mişcarea revoluţionară de la 1848, fiind continuată de Unirea Principatelor Române, de la 1859 şi desăvârșită de politica militară a lui Alexandru Ioan Cuza, inițiatorul termenului de ”Armata Română”..

În Armata României, Infanteria a ocupat locul principal, fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în lupta pentru libertatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

În timpul războiului de independență, a celor două războaie mondiale, în perioada comunistă și după aderarea României la NATO, Infanteria română a cunoscut numeroase, complexe și necesare procese de transformare și  modernizare a conceptiilor de recrutare și instruire a militarilor, de utilizare în luptă/teatre de operații, de înzestrare cu tehnică de luptă și echipamente militare moderne.

Infanteriștii români se bucură de o largă apreciere, atât a militarilor din celelalte arme ale Armatei României, cât și a militarilor din armatele NATO și partenere, alături de care au participat la misiuni în Teatrele de Operații, la exerciii multinaționale și la programe de învățământ și perfecționare comune, în afara și pe teritoriul național.

În 2022, Infanteria, armă/forță luptătoare, reprezintă componenta principală a Forţelor Terestre Române, cu capabilităţi multiple de a executa operaţii decisive, independent sau în cooperare cu celelalte arme, cu structuri flexibile, suple şi dinamice, apte să dea o ripostă eficace oricărei agresiuni armate la adresa securităţii României şi de a-şi îndeplini cu profesionalism misiunile ce le revin din obligaţiile militare internaţionale asumate de către ţara noastră.

În tripla mea calitate de fost inspector general al Forțelor Terestre, comandant al Diviziei 2 Infanterie și de presedinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, bun cunoscător al profesionalismului, dedicării și loialității camarazilor infanteriști, în numele meu și al membrilor asociației urez tuturor infanteriștilor români, în activitate, în rezervă și în retragere multă sănătate, putere în depășirea crizei economice, succes în misiunile viitoare, bucurii, pace și LA MULȚI ANI!

ONOARE ȘI GLORIE INFANTERIȘTILOR!

LA MULȚI ANI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE-192 DE ANI !

 PREȘEDINTELE  A.N.C.E. ”REGINA MARIA” General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

IMAGINI DE LA FESTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE CU OCAZIA EVENIMENTULUI, LA MONUMENTUL EROILOR INFANTERIȘTI, DIN PARCUL KISELEFF, BUCUREȘTI, 30 APRILIE 2022, 09.30-10.15.

Festivitățile au fost organizate și conduse de către Statul Major al Forțelor Terestre, Categorie de Forțe a Armatei reprezentată la ceremonie de către domnul general de brigadă Dorin TOMA, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Terestre, colonel Adrian POPESCU, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Terestre, colonel Mihai PÎRVA, directorul Statului Major al Forțelor Terestre, general de brigadă Ovidiu LUNGU, comandantul Brigăzii 1 Mecanizate, comandantul Batalionului 495 Parașutiști Clinceni, militari din  Statul Major al Forțelor Terestre și din Brigada 1 Mecanizată.

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria ” a fost reprezentată de către  domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE (președinte) și colonel (r) Gheorghe MATEESCU (vicepreședinte).

De  asemenea, au participat domnul general (rtr) Mircia CHELARU, general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU (președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Al.I. Cuza”), general de brigadă (rtr) Vasile VOICA, general-maior (r) Florinel DAMIAN, general de brigadă (rtr) Vasile TOFAN,  colonel (rtr) Ulisse MIROIU, colonel (rtr) Ioan BOANCĂ, colonel (rtr) Theodor STAN, colonel (rtr) Iulian BOERU și colonel (r) Paul BRATOSIN (vicepreședinte, respectiv, secretar ai Fundației  ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”), colonel (rtr) Marian GARGAZ (președinte de onoare al Asociației Ofițerilor în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu), colonel (rtr) Cornel PAVEL (președinte filiala sector 4 a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Al.I. Cuza”), alți distinși invitați, colaboratori ai infanteriștilor.

Au mai depus coroane de flori Fundația ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, reprezentată de către colonel (r) Ioan MOCAN și colonel (r) Nicolae IVAN (vicepreședinte , respectiv, director de relații publice și co-organizator, în cooperare cu Statul Major al Forțelor Terestre), domnul general de brigadă (rtr) Ion DĂNILĂ, din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război și, pentru prima dată, o echipă de rezerviști voluntari, compusă din Adriana-Elena BRUMARU, Cătălin-Constantin ANTON și Maura DRAGOMIR, din partea Asociației Ofițerilor în Rezervă  din România.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și cu prezentarea onorului la monument.

Activitățile zile au fost încheiate cu un cocktail festiv oferit de către generalii și ofițerii (în rezervă și în retragere) din arma infanterie.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

RESPECT ȘI RECUNOȘTINȚĂ! LA MULȚI ANI VETERANILOR DE RĂZBOI!

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”,CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI 29 APRILIE 2022.

 

 Astăzi, 29 aprilie 2022, sărbătorim Ziua Veteranilor de Război, prilej de recunoaștere a meritele eroilor care s-au sacrificat pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, libertății și intereselor României.

Îi omagiem și cinstim memoria eroilor care au pus țara înaintea vieții proprii, neezitând să-și verese sangele pentru ca noi să trăim în libertate.

În prezent, mai mult ca oricând, când războiul se desfășoară la granițele țării, este necesar să rememorăm și să ne însușim lecţiile de viaţă și de luptă, direct de la veteranii de război, cu puțin peste 2000 de supraviețuitori. .

Asociația Națională Cultul Eroilor ”regina Maria” își asumă greaua misiune nobilă de a cinsti permanent eroii neamului și de a face punți de legătură între generații, prin transmiterea și cultivarea în randul tinerilor a dragostei de țară, patriotismului și a mândriei de a fi român.

Pentru cinstirea veteranilor de război, Asociația noastră organizează, desfășoară și participă permanent la activităţi specifice destinate cinstirii și recunoașterii meritelor și sacrificiilor realizate înainte, pe durata și după cel de-al doilea război mondial cum sunt: sprijin material, aniversări, comemorări ale veteranilor de război; acordarea Premiilor Anuale ale Asociației celor mai bune lucrări având ca domeniu de cercetare participarea Armatei Române în  războiul din 1941-1945; articole și reportaje publicate în revistele ”România Eroică” și în revistele editate de filiale; spectacole dedicate, comunicări științifice, adunări solemne la care sunt invitați permanent reprezentanții veteranilor de război; promovarea imaginii veteranilor prin cooperarea strânsă cu Ministerul Apărării Naționale și cu Biserica Ortodoxă Română; construirea, refacerea și îngrijirea unor morminte, cimitire şi opere comemorative ale eroilor şi veteranilor de război, din țără și din afara teritoriului național; cooperarea cu organisme și structuri asociative naționale și internaționale în organizarea unor evenimente specifice.

Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în numele meu personal, al membrilor și simpatizanților Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, purtând la rever bujorul românesc, mulțumesc distinșilor veterani de război, invalizi, văduve și urmași ai veteranilor de război pentru modul onorant în care au depășit multiplele momente dificile ale existenței lor, îmi exprim respectul, prețuirea și recunoștința pentru patriotismul, curajul și sacrificiile dovedite din 1940 încoace, nutresc speranță în depășirea grabnică a greutăților materiale și financiare ale crizei economice și războiului din Ucraina și urez tuturor sănătate, viață lungă în dreptate și demnitate, bucurii, pace și noroc!

 DRAGOSTE DE ȚARĂ, DEVOTAMENT, SACRIFICIU, SÂNGE!

ONOARE și PATRIE!

NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR!

 RESPECT, RECUNOȘTINȚĂ ȘI LA MULȚI ANI VETERANILOR DE RĂZBOI!

 PREȘEDINTELE A.N.C.E.”REGINA MARIA”General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

LA MULȚI ANI FORȚELOR TERESTRE ROMÂNE 2022!

În mod excepțional, în această săptămână, în datele de 28 și 30 aprilie 2022, sărbătorim Forțele Terestre române.

Bazele moderne ale constituirii şi consacrării Forţelor Terestre sunt plasate în timp începând  cu procesul revoluţionar de la 1848, continuând cu făurirea statului român modern prin Unirea de la 1859 şi culminând cu înfăptuirea politicii militare a lui Alexandru Ioan Cuza.

De-a lungul existenței, Forțele Terestre au traversat și înregistrat  procese profunde, uneori dureroase și complicate de transformare, modernizare, până la integrarea în structurile NATO de azi, participând activ și semnificativ la devenirea României ca stat furnizor de securitate.

Mai ales azi, în condițiile amenințărilor generate de atacul Federației Ruse asupra Ucrainei, crește importanța Forțelor Terestre în apărarea securităţii României, prin relevanţa posibilelor misiuni ale acestora pentru nevoile de securitate ale ţării.

Cu ocazia Zilei Forțelor Terestre Române, odată cu marea sărbătoare creștină a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință (1859-25 aprilie-2022), patronul spiritual al celei mai numeroase Categorii de Forțe a Armatei României, în numele conducerii și membrilor Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”  felicităm și transmitem toate gândurile bune, ne exprim încrederea, admirația și prețuirea pentru profesionalismul și dăruirea dovedite și adresăm personalului militar și civil în activitate, în rezervă, în retragere și la pensie din Forțele Terestre urări de sănătate, succes în îndeplinirea misiunilor, împliniri profesionale și familiale, bucurii, curaj, putere în depășirea grabnică a efectelor crizei economice, binecuvântare în evitarea riscurilor de securitate de la granițele țării și LA MULȚI ANI!

LA MULȚI ANI FORȚELOR TERESTRE ROMÂNE!

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAÂIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

IN MEMORIAM DINU G. IONESCU

DINU G. IONESCU: 28 martie 1932-11 aprilie 2022

Din Paris, doamna Delia Moulin ne-a trimis următoarele rânduri:

“Sunt fiica lui Dinu G. Ionescu şi trebuie să vă anunţ cu tristeţe că tata a murit pe data de 11 aprilie 2022, după ce făcuse un pre-infarct cu 10 zile înainte.  Mesajul către dumneavoastră a fost unul din ultimele pe care mi le-a dictat. Drept urmare, vă rog să-l acceptati ca membru postum sau să mă consideraţi pe mine ca membră a Asociaţiei Cultul Eroilor pe anul 2022.”

Dinu G. Ionescu a dorit să devină membru al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” [Româniaeroică nr. 1 (65)/2022, p. 59]. A fost înscris la Filiala municipiului Bucureşti, urmând să primească prin poştă carnetul de membru cotizant. Nu a mai apucat să se bucure de onoarea de a fi printre membrii asociaţiei noastre.

Dumnezeusă-l odihnească în pace!

Dinu G. Ionescu s-a născut la București în 28 martie 1932.

În septembrie 1985, a avut curajul, împreună cu fiica sa, să traverseze Cortina de Fier, între Ungaria și Austria, ajungând apoi înFranța, unde a profesat ca inginer până la pensionare.    În toată perioada franceză, el a fost consilier al Casei Româneşti din Paris şi a colaborat la Revista 22.

A publicat în limba franceză: Quand l’histoire bascule, Editions La Bruyère, 2013; Comment la Seconde Guerre Mondial eaurait-elle puêtre évitée, Editions La Bruyère, 2013; Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas cinq?, Mon Petit Éditeur, 2017; La Roumanie d’une guerre mondiale à l’autre”, Mon Petit Éditeur, 2019.

În 2020 i-a apărut povestirea 19 zile din decembrie, Editura Fundației Academia Civică.  Au urmat alte două cărți înlimba română: De-a lungul istoriei (2021) și 1942, un an de cotitură (2022), ambele la editura Lumina Tipo.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROIȘLOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment