15 IANUARIE 2022- ZIUA CULTURII NAȚIONALE -OMAGIU LUI EMINESCU,172 DE ANI !

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” CU OCAZIA ZILEI CULTURII  NAȚIONALE – OMAGIEREA LUI EMINESCU, 172 DE ANI: 1850-15 ianuarie-2022

 Și în acest an, la 15 ianuarie 2022, noi, românii, oriunde ne-am afla, sărbătorim Ziua Culturii Naționale a României, cu recunoștință, mândrie și încredere, deși distanțați, în condițiile restrictive, în formă continuată, generate de pandemia de Covid-19.

Prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010, data de 15 ianuarie a fost declarată Zi a Culturii Naţionale, zi aleasă inspirat și reprezentativ, între 1 Decembrie-Ziua Marii Uniri, din 1918 și 24 Ianuarie–Ziua Unirii Principatelor Române, din 1859, în onoarea și în semn de omagiu față de poetul naţional al românilor, Mihai EMINESCU (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889).

Cu acest prilej recunoaștem și apreciem rolul personalităților culturii noastre în realizarea năzuințelor poporului român, de unitate și independență, pentru contribuția spiritualității  în modernizarea liberă a societății românești, în promovarea ideilor novatoare și a valorilor culturii române în lume, precum și pentru contribuția acestora la consolidarea și dezvoltarea culturii europene.

Prețuirea, diseminarea și promovarea patrimoniului cultural românesc constituie o misiune de onoare și de căpătâi a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Asociația noastră își îndeplineșete obiectivul fundamental permanent, indiferent de constrângeri, restricții și opreliști, cu sprijinul voluntar și dăruirea membrilor săi, prin: organizarea concursului anual ”Premiile Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, editarea revistei ”România Eroică” și a altor peste 20 de reviste culturale regionale și județene, constituirea a peste 2000 de Cercuri ”Cultul Erolior” (pentru cunoașterea istoriei și eroilor români, în rândul tinerilor din scolile și liceele țăriii), organizarea de simpozioane, mese rotunde și comunicări științfice pe teme de cultură și istorie militară, organizarea de spectacole de muzică, poezie, expoziții de pictură,  precum și prin schimburi culturale, în baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Culturii și Ministerul Apărării Naționale, precum și prin vizite de documentare la alte structuri guvernamentale, ale admnistrației publice naționale/locale și organizații neguvernamentale din țară și din străinătate.

Ca și în ultimii doi ani, în data de 15 ianuarie 2022, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, prin filiala București, în cooperare cu Cercul ”Cultul Eroilor” din Colegiul Economic “Viilor”, cu particparea unor invitați de marcă, scriitori, muzicieni, actori, poeți, istorici și reprezentanți ai altor structuri associative, îl vom omagia pe poetul național Mihai EMINESCU, la monumental acestuia din faţa Ateneului Român.

Evenimente asemănătoare vor fi organizate și în alte localități de pe teritoriul României, la inițiativa filialelor județene și a subfilialelor, în colaborare și cu sprijinul autorităților locale.

Ca dovadă a recunoașterii implicării și realizărilor în domeniul cultural și al cultului eroilor, membrilor și structurilor din cadrul Asociației le-au fost conferite numeroase ordine, medalii, embleme de onoare, plachete, diplome de la nivelul Președinției României, Ministerului Apărării Naționale, al organelor adiministrației publice naționale și locale și de la structuri asociative din domeniul cultural, al apărării, al jurnalismului, al științei, ș.a.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Culturii Naționale a României-2022, în nume propriu și al membrilor, colaboratorilor și simpatizanților Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, felicit pe toți cei dedicați îmbogățirii și promovării tezaurului cultural românesc, îi asigur de prețuirea și respectul nostru și le urez sănătate, inspirație și dedicare în creația culturală și în acțiunile dedicate recunoașterii și onorării istoriei României, a operelor de artă, a monumentelor și a tradițiilor străbune.

LA MULȚI ANI!

”NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR”-Nicolae IORGA

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”!

Posted in Evenimente | Leave a comment

VIZITA DOMNULUI ION I. BRĂTIANU LA SEDIUL A.N.C.E. ”REGINA MARIA”: 10.01.2022

Luni, 10 ianuarie 2022, domnul Ion I. BRĂTIANU, ”ultimul descendent politic al Brătienilor”, a efectuat o vizită de informare la sediul Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, din București.

 Domnul BRĂTIANU, cetățean român, francez și canadian și fost pralamentar în perioada 1990-1993, a fost primit de o echipă a Biroului Executiv Central condusă de către domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației, constituită din general de brigadă (r) Radu-Şerban DAN, prim-vicepreședinte, general de brigadă (rtr) Grigore BUCIU, colonel (r) Gheorghe MATEESCU, colonel (r) Nicolae IVAN- vicepreședinți și colonel (r) Dumitru ROMAN, redactorul șef al revistei ”România Eroică”.

Pe durata vizitei, distinsului vizitator i s-au prezentat istoricul, obiectivele și priotitățile Asociației, precum și principalele produse și facilități, realizate cu resurse proprii la sediul Asociației: sala de ședințe, biblioteca și opere de artă comemorative (volume de istorie de război, picturi și sculpturi, piese de heraldică) dedicate omagierii unor eroi și personalități marcante ale istoriei naționale.

Domnul BRĂTIANU a propus inițerea unuei colaborări strânse cu Asociația, în conformitate cu obiectivul findamental al acesteia, de promovare a cultului eroilor în România și a solicitat sprijinul și cooperarea A.N.C.E. ”Regina Maria” și a revistei ”România Eroică” pentru realizarea CASEI MEMORIALE dedicate amintirii și cinstirii memoriei generalului genist, geodez și cartograf român Constantin I. BRĂTIANU (1844-1919), membru corespondent al Academiei Române.  Urmașul generalului intenționează realizarea obiectivului comemorativ în garnizoana București, în  palatul retrocedat al familiei BRĂTIANU, situat pe strada Visarion, de lângă Piaţa Romană.

Pe durata vizitei, domnul BRĂTIANU  a oferit bibliotecii Asociaței, în copii, lucrări și reviste retipărite de geodezie, geografie, știință și artă militară, sociologie, istorie militară a poporului român și a primit Monografia Asociației și ultimele două numere aniversare ale revistei ”România Eroică„.

 

În final, vizita a fost apreciată și s-a decis eliberarea unor recomandări care să sprijine și să argumenteze utilitatea realizării operei comemorative CASA MEMORIALĂ GENERAL CONSTANTIN I. BRĂTIANU, bunicul distinsului vizitator.

Domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE a apreciat și i-a mulțumit domnului BRĂTIANU pentru vizită și pentru preocuparea în promovarea cultului eroilor în România și a subliniat decizia Asociației de dezvoltare a cooperărăii cu Fundația ”Ion I. BRĂTIANU”, cu scopul nobil, declarat  și asumat de intensificare a cinstirii memoriei eroilor români.

”Neamul este etern prin cultul eroilor”-Nicolae IORGA

Biroul Executiv Central al Asociatiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

SĂRBĂTORI FERICITE! LA MULȚI ANI 2022!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

VIZITA REPREZENTANȚILOR DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI CALITATEA VIEȚII PERSONALULUI LA SEDIUL A.N.C.E. ”REGINA MARIA”: 20 dec. 2021

În data de 20 decembrie 2021, reprezentanți ai Departamentului pentru Relația cu Paralamentul și Calitatea Vieții Personalului au exectuat o vizită de informare și curtoazie la sediul Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, din București.

Delegația Ministerului Apărării Naționale, constituită din domnul colonel dr. Claudiu Vicențiu TOMA, șeful Direcției pentru Relația cu Parlamentul și domnul colonel ALEXANDRESCU, șef Secție în cadrul Direcției Calitatea Vieții Personalului, a fost primită de către domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele asociației, care a prezentat facilitățile sediului și o scurtă informare cu privire la realizările înregistrate,  activitățile naționale și internaționale executate, obiectivele și prioritățile anului 2022, precum și la nevoile de sprijin ale A.N.C.E.”Regina Maria”.

La eveniment, au mai participat, din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, general de brigadă (rtr)  Nicolae Petre STOICA, președinte de onoare și colonel (r) Gheorghe MATEESCU, vicepreședinte.

Cu acest prilej, au fost înmânate distincțiile conferite de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis, prin decret prezidențial, membrilor A.N.C.E.”Regina Maria”, cu ocazia Zilei Naționale a României , 1 Decembrie 2021, astfel:

– domnul colonel dr. Claudiu Vicențiu TOMA,  șeful Direcției pentru Relația cu Parlamentul, a înmânat Medalia Comemorativă ”Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”, domnului general-maior (r) prof. univ. dr. NEAGOE Visarion, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”;

– domnul colonel ALEXANDRESCU, șef Secție în cadrul Direcției Calitatea Vieții Personalului și domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE au înmânat Ordinul ”Virtutea Militară”, în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general de brigadă (rtr) STOICA Nicolae Petre, președinte de onoare al Asociației Naționale Cultul Erolilor ”Regina Maria”.

FELICITĂRI, GLORIE ȘI ONOARE!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

DOCUMENTE APROBATE ÎN ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV CENTRAL, 09 DECEMBRIE 2021

În data de 09.12.2021, s-a desfășurat ședința Biroului Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, la sediul acestuia, din București.

Pe durata lucrărilor ședinței au fost elaborate, analizate, completate și aprobate documentele de bază care reglementează principalele activități și acțiuni ale Asociației în anul 2022 și, în perspectivă, până în anul 2026, după cum urmează:

HOTĂRÂREA din data de 09 decembrie 2021 a Biroului Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” pentru pregătirea și desfășurarea adunărilor generale anuale de analiză a activităților desfășurate în perioada anilor 2017-2022 și alegerea noilor organe conducătoare, în vederea pregătirii Conferinței Naționale din data de 24 iunie 2022  Hot_2021.12.09

CALENDARUL EVENIMENTELOR ANULUI 2022 PENTRU A.N.C.E.”REGINA MARIA”  CalendarActivitati2022

PLANUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” PENTRU ANUL 2022 PPA_2022

PLANUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DE PERSPECTIVĂ ALE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” PENTRU PERIOADA IANUARIE 2023-IUNIE 2026  PPA_2023-2026

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI A CONFERIT MEDALII ȘI ORDINE REPREZENTANȚILOR A.N.C.E.”REGINA MARIA”, CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI.

30 noiembrie 2021.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru activitatea de studiere, promovare și păstrare vie a evenimentelor și participanților la Războiul pentru Întregirea Neamului, contribuind la apărarea și perpetuarea memoriei sacrificiului uman dintre 1916-1919, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, prin decret prezidențial, a conferit Medalia Comemorativă ”Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”, domnului general-maior (r) prof. univ. dr. NEAGOE Visarion, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”!

Cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere a serviciilor pe care le-a adus instituției militare, a rezultatelor remarcabile obținute în procesul de instruire, precum și a înaltului profesionalsim dovedit în executarea misiunilor încredințate,  Președintele României, domnul Klaus Iohannis, prin decret prezidențial, a conferit Ordinul ”Virtutea Militară”, în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general de brigadă (rtr) STOICA Nicolae Petre , președinte de onoare al Asociației Naționale Cultul Erolilor ”Regina Maria”!

Felicitări, Respect și Onoare!

BIROUL EXECUTOV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA ”

Posted in Evenimente | Leave a comment

LA MULȚI ANI ROMÂNIA! LA MULȚI ANI ȘI SĂNĂTATE ROMÂNI! 1 DECEMBRIE 2021.

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”, CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 1 DECEMBRIE 2021.

2021 este al doilea an consecutiv când sărbătorim ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI în format restrâns, în condiții limitative sanitare, generate de cel de-al patrulea val de infectare cu virusul Sars-Cov-2, în desfășurare, și de iminența pătrunderii, în țara noastră, a celui de-al cincilea val al pandemiei Covid-19!

1 Decembrie, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, este cea mai însemnată, semnificativă și emoționantă sărbătoare a poporului român, ziua în care s-a realizat actul istoric fundamental al nașterii națiunii române, ziua în care celebrăm unirea tuturor românilor, în granițele și sub drapelul unei singure țări-ROMÂNIA.

La 1 decembrie 1918, zi precedată predestinat de marea sărbătoare creștină a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României (30 noiembrie), România a înfăptuit evenimentul politic major al istoriei și devenirii sale – desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. Procesul s-a desfășurat în trei etape distincte și interdependente, pe parcursul întregului an 1918:  unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918) și, în final, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România (1 decembrie 1918).

În condițiile vitrege sanitare actuale, ca în multele momente grele ale zbuciumatei noastre istorii, românii luptă cu curaj și dârzenie pentru limitarea, stoparea și eliminarea efectelor pandemiei, dovedind solidaritate, curaj și demnitate, ducând mai departe idealurile de unitate ale făptuitorilor României Mari de la 1 decembrie 1918, continuă să își omagieze eroii care s-au jertfit pe câmpurile de luptă ale Marelui Război, pentru relizarea Marii Uniri, își onorează istoria și își afirmă evoluția și progresul ca națiune membră a NATO și UE, dar, cel mai important, se bucură de tradiție, familie, prieteni și camarazi.

Dragi români, cu ocazia Zilei Naționale a patriei noastre România-1 Decembrie 2021, în numele meu personal, al membrilor și simpatizanților Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, exprim respectul, prețuirea și recunoștința pentru eroii neamului, de ieri și de azi, care au luptat și luptă pentru securitatea sanitară, binele și recunoașterea României în lume, afirm convingerea că doar împreună, implicați și determinați, cu onoare, patriotism și solidaritate putem contribui la depășirea oricărei pandemii și amenințări, putem dezvolta România puternică și respectată și urez tuturor românilor sănătate, speranță, încredere, curaj și viață lungă!

LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI ȘI SĂNĂTATE TUTUROR ROMÂNILOR!

 NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR!

PREȘEDINTELE A.N.C.E.”REGINA MARIA”

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

CONFERIREA EMBLEMEI DE ONOARE A ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

În data de 23 noiembrie 2021, cu prilejul aniversării a 30 de ani de la reînființare, în semn de înaltă prețuire și apreciere pentru meritele și realizările remarcabile în cinstirea Cultului Eroilor, domnul general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, în calitate de președinte, a conferit Emblema de Onoare a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Al. I. Cuza„ Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, reprezentată de domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele acesteia.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru solemn, dar foarte restrâns, din cauza pandemiei  Covid-19, la sediul Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” din București.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

ȘEDINȚA FESTIVĂ ANIVERSARĂ: 30 DE ANI DE LA REÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

La data de 19 Noiembrie 2021, sărbătorim 30 de ani de la reînființarea Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Pentru cinstirea evenimentului, în data de 18 Noiembrie 2021, la sediul Asociației din București, s-a desfășurat Ședința Festivă Aniversară a Biroului Executiv Central, la care au participat, fizic și online, președinți ai filialelor Asociației.

Activitatea s-a desfășurat în format restrâns, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție împotriva Covid-19, sub conducerea domnului general-maior (r) Visarion NEAGOE, președintele Asociației, după următorul program:

  • deschiderea ședinței, intonarea imnului național și a imnului eorilor;

  • păstrarea unui moment de reculegere în memoria celor care au servit Cultul Eroilor și nu mai sunt în viață;

  • evocarea evenimentului, prezentarea istoricului, realizărilor și proiectelor de viitor ale Asociației;

–  înmânarea distincțiilor acordate unor membri ai Asociației, de către ministrul apărării naționale și de către șeful Statului Major al Apărării;

  • acordarea emblemei de onoare a Asociației unor președinți de filiale;

  • prezentarea mesajelor de felicitare.

  • vizitarea bibliotecii Asociației.

LA MULȚI ANI A.N.C.E.”REGINA MARIA”!

SĂNĂTATE, VIAȚĂ LUNGĂ ȘI LA MULȚI ANI MEMBRILOR, COLABORATORILOR ȘI SIMPATIZANȚILOR ASOCIAȚIEI!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

A APĂRUT ROMANIA EROICĂ Nr. 3 (64) – 2021

Lectură plăcută!   Romania eroica 3 (64) – 2021

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CUTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment