ANIVERSARE CENTENAR: SOCIETATEA ”MORMINTELE EROILOR CĂZUȚI ÎN RĂZBOI”

În data de 8 august 2019, în organizarea Biroului Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, s-a desfășurat, într-o atmosferă solemnă, Adunarea festivă dedicată împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional din Bucureşti

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului Constantin-Dudu IONESCU, consilier la Președinția României,

a domnului Radu ȚIPIȘCĂ, consilier de stat la cabinetul Prim-ministrului României,

a domnului Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretar general al Ministerului Apărării Naționale,

a domnului general de brigadă Corneliu POSTU, directorul Statului Major al Apărării,

a domnului general de brigdă Bogdan CĂLIMĂNESCU, locțiitorul șefului Direcției Generale Management Resurse Umane,

a domnului general de brigadă (r) Eugen POROJAN, aghiotantul  Casei Regale a României,

a reprezentanților Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Asociațiilor, Fundațiilor și Uniunilor din cadrul M.Ap.N., M.A.I., S.I.E., S.R.I., Diplomației române, membri și simpatizanți ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” și distinși invitați.

Pentru prima dată, la festivități a participat domnul colonel (r) CARAMAN, cavaler al Ordinului ”Ștefan cel Mare”, președintele Asociației Veteranilor  Războiului – 1992  ”Tiras-Tiraspol”, din Republica Moldova.

Programul a cuprins o scurtă evocare despre semnificaţia înfiinţării Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, susținută de către domnul general-maior (r) Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, transmiterea mesajelor de salut şi felicitări din partea Preşedinţiei României, Prim-ministrului României, Ministerului Apărării Naționale, Statului Major al Apărării, Casei Regale a României, Asociațiilor, Fundațiilor și a altor instituţii.

 

Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” i s-a conferit Placheta Statului Major al Apărării și Brevetul ”Sabia Dreptății”, de către președintele Asociației Veteranilor  Războiului – 1992  ”Tiras-Tiraspol”, din Republica Moldova.

Unui număr de 6 membri ai Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” i-a fost conferită Emblema de Merit Partener pentru Apărare, clasa a I-a, de către ministrul Apărării Naționale și Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” i-a fost acordată Emblema de Onoare a Direcției Generale Management Resurse Umane.

Domnul general-maior (r) Prof. Univ. Dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” și domnul colonel (r)  Dumitru ROMAN, redactorul șef al revistei ”România Eroică” au fost distinși cu Brevetul ”Sabia Dreptății”, conferit de către președintele Asociației Veteranilor  Războiului – 1992  ”Tiras-Tiraspol”, din Republica Moldova.

Pentru prima dată de la înfiinţare, a fost conferită Emblema de Onoare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” unor instituții, asociații și fundații.

Pentru merite deosebite în promovarea cultului eroilor și pentru eficienta colaborare, domnul general-maior (r) Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, a conferit  medalii aniversare, diplome, reviste și pliante unor personalități civile și militare, membri și simpatizanți.

 

 

 

 

Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” își exprimă gratitudinea pentru participanții și structurile reprezentate la evenimentul centenar.

 Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

NOU ACORD TEHNIC CU MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Ieri, 08.08.2019, a fost semnat ACORDUL TEHNIC DE COLABORARE între ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”, reprezentată de către președintele acesteia, domnul general-maior (r) Prof. univ. dr.                        Visarion NEAGOE, MINISTERUL APRĂRĂRII NAȚIONALE, reprezentat de către ministrul Gabriel-Beniamin LEŞ și ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ”Al. I. CUZA”, reprezentată de către președinte, general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU.

Ne exprimăm convingerea în dezvoltarea cooperării trilaterale viitoare, în scopul comun pentru îndeplinirea menirii fiecărei structuri semnatare!

Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

LUCRĂRILE CONSILIULUI DIRECTOR 2019, LA FINAL

În data de 07.08.2019, s-au desfășurat lucrările Consiliului Director-2019 al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, la sediul Cercului Militar Național.

La eveniment au participat membrii Consiliului Director, președinții filialelor județene ale Asociației și distinși invitați.

Pe durata evenimentului au fost analizate Activitatea Asociației Naționale Cultul Eroilor (acțiuni/evenimente, produse, premii, opere comemorative, publicistică, calitatea vieții personalului, cooperare națională și internațională) și Stadiul statutului de persoană juridică și înscrierea filialelor în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, în perioda 06.06.2018-07.08.2019.

Pe timpul discuțiilor aplicate s-au validat: Planul cu principalele activități, Bugetul de venituri și cheltuieli, Raportul Comisiei de cenzori și Componența Biroului Executiv Central și a Consiliului Director.

La finalul lucrărilor a fost aprobată Hotărârea Consiliului Director, s-au identificat, stabilit și însușit recomandările și prioritățile Asociației pentru  perioada următoare.

.Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

COMUNICAT DE PRESĂ:100 de ANI de la ÎNFIINȚAREA SOCIETĂȚII „MORMINTELE EROILOR CAZUȚI ÎN RĂZBOI”

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează joi, 8 august 2019, o adunare festivă dedicată împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”.

Evenimentul va avea loc în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional din Bucureşti, la ora 11.00, şi va cuprinde scurte evocări despre semnificaţia înfiinţării Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, precum şi transmiterea mesajelor de salut şi felicitări din partea Preşedinţiei României, Prim-ministrului României; Bisericii Ortodoxe Române, Ministerului Apărării Naţionale şi a altor instituţii.

Va urma, în partea a doua, ceremonia de acordare, pentru prima oară de la înfiinţare, a Emblemei de Onoare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi a unei medalii aniversare.

Vă invităm să participaţi, să sărbătorim împreună 100 de ani de Cultul Eroilor!

Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

PREMIILE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA” EDIŢIA A VI-A, 2019

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează ediţia a VI-a a Premiilor anuale acordate celor mai bune lucrări având ca domeniu de cercetare participarea armatei române pe câmpurile de luptă ale războaielor din 1877-1878; 1913; 1916-1919; 1941-1945 (analize ale unor bătălii; memorialistică de război, biografii ale unor personalităţi militare; soarta prizonierilor de război; militari dispăruţi pe front; monografii ale unor opere comemorative de război sau ale unor unităţi combatante – batalioane, regimente, brigăzi, divizii, nave de luptă etc.).

La această ediţie vor fi acordate trei premii:

  • Marele Premiu „Comandor Virgil Alexandru Dragalina”, în valoare de 1000 de dolari SUA;
  • Premiul „Sublocotenent Ioan R. Marinescu”, în valoare de 500 de dolari SUA;
  • Premiul „Căpitan aviator Alexandru Manoliu”, în valoare de 500 de dolari SUA.

Condiţii de premiere. Sunt considerate eligibile pentru a fi premiate lucrările de autor (colectiv) în limba română editate în anul 2019. În evaluarea cărţilor propuse pentru premiere, membrii juriului vor ţine seama de următoarele criterii: valoarea ştiinţifică; noutatea temei; originalitatea conţinutului, analizei şi interpretării datelor de arhivă; stilul de redactare; aparatul critic; prezentarea grafică. Nu vor fi luate în consideraţie lucrările reeditate sau cele de ficţiune.

Volumele câştigătoare vor fi stabilite de un juriu a cărui componenţă va fi aprobată prin decizia Biroului Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

În cazul în care vor fi mai multe lucrări cu acelaşi număr de puncte, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul: valoare ştiinţifică.

Autorii care doresc să participe la concurs sunt rugaţi să-şi trimită lucrările (cel puţin două exemplare) pe adresa: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Bd. Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti.

Termenul limită de depunere a lucrărilor (cărţilor): 31 decembrie 2019.

Premiile vor fi înmânate la începutul anului 2020.

Biroul Executiv Central

al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

ANIVERSARE: SOCIETATEA ”MORMINTELE EROILOR CĂZUȚI ÎN RĂZBOI”-100 de ANI! 08.08.2019

Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” organizează desfășurarea Adunării Festive dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Societății ”Morminetele Eroilor Căzuți în Război”, în data de 08.08.2019, începând cu ora 11.00, în Sala de Marmură a Cercului Militar Național.

La eveniment vor participa membrii și simpatizanții Asociației și ai Cercurilor ”Cultul Eroilor”, distinși invitați, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Statului Major al Apărării, Ministerului Educației Naționale, Bisericii Ortodoxe Române, Academiei României, Casei Regale, Fundațiilor și Asociațiilor cu care s-au semnat peste 30 de protocoale de cooperare, remarcabili istorici, oameni de știință și cultură.

 

Posted in Evenimente | Leave a comment

CONSILIUL DIRECTOR AL A.N.C.E.”REGINA MARIA”, 07.08.2019

Biroul Executiv Central organizează desfășurarea lucrărilor Consiliului Director al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” în data de 07.08.2019, începând cu ora 10.00, în sala de spectacole a Cercului Militar Național.

La eveniment vor participa membrii Consiliul Director, președinții filialelor Asociației și distinși invitați.

Ordinea de zi: 1. analiza activității B. Ex. C. (06.06.2018-07.08.2019); 2. stadiul statutului de persoană juridică și înscrierea filialelor în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; 3. validarea Planului cu principalele activități; 4. validarea Bugetului de venituri și cheltuieli; 5. raportul Comisiei de cenzori; 6. completarea/aprobarea funcțiilor vcante la B. Ex. C.; 7. aprobarea Hotărârii Consiliului Director.

Posted in Evenimente | Leave a comment

VIZITĂ FRĂȚEASCĂ LA STOICANI, R. MOLDOVA

http://observatorul.md/actual-divers/2019/07/02/60060_live -astazi-este-sfintit-cimitirul-ostasilor -romani-din satul-stoicani

În data de 02 iulie 2019, domnul general-maior (r.) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, a participat la ceremonia de sfințire a cimitirului eroilor români din comuna Stoicani, raionul Soroca, din Republica Moldova.

Cimitirul a fost construit la inițiativa unor personalități locale, cu implicarea părintelui Mihail MILEA, din Buzău și cu susținerea materială acordată de către Consiliul Județean Buzău.

În acest cimitir, își dorm somnul de veci 78 de eroi români, căzuți la datorie în urmă cu        74 de ani, în luptele crâncene purtate în  această zonă, între Armata română și Armata sovietică.

La ceremonial a participat o numeroasă și distinsă asistență, între care reprezentanți ai autorităților publice locale, episcopul de Bălți-preasfințitul părinte ANTONIE, ofițeri în rezervă și în retragere din Republica Moldova, președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Emanoil NEAGU, preoți români, în frunte cu părintele MILEA, adjunctul atașatului militar român la Chișinău.

Pe durata evenimentului, participanții au susținut scurte alocuțiuni.

S-a remarcat prezența consistentă a numeroși copii și tineri, elevi ai școlilor din apropiere, precum și a preoților bisericilor românești din zonă.

Posted in Evenimente | Leave a comment

FESTIVITĂȚI DEDICATE ZILEI EROILOR: 04 IUNIE 2019

Biroul Executiv Central al Asociatiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” anunță organizarea Adunării Festive dedicate sărbătoririi Zilei Eroilor-Înălțarea Domnului, în data de 04 Iunie 2019, începând cu ora 12.00, în sala de spectacole a Cercului Militar Național.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Statului Major al Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Externe, Bisericii Ortodoxe Române, Primăriei Municipiului București, Cercurilor școlare ”Cultul Eroilor”, ai unor soietăți culturale și ai Structurilor Militare Asociative partenere.

Programul va cuprinde: alocuțiuni privind semnificația Zilei Eroilor și a sărbătorii ortodoxe Înălțarea Domnului, spectacol artistic (susținut de către domnul Nicolae MAXIM-prim flautist al Filarmonicii ”George ENESCU”, poeta Evelyne Maria CROITORU, elevul David MIRON, formația de copii ”Percuționiștii ADORNO”, Muzica Reprezentativă a Armatei) și  expoziția de monografii, cărți de aur și reviste.

Recunoștință veșnică și glorie eternă eroilor români!

 

Posted in Evenimente | Leave a comment

PROTESTUL ANCE”RM” FAȚĂ DE PROFANAREA CIMITIRULUI INTERNAȚIONAL VALEA UZULUI

CONDAMNĂM PROFANAREA MORMINTELOR EROILR ROMÂNI!

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a luat la cunoştinţă cu stupoare și indignare de profanarea mormintelor a 52 de eroi români căzuţi în Primul Război Mondial.

Profanare în Cimitirul Internațional de la Valea Uzului! Batjocură! Crucile de la căpătâiul eroilor români au fost acoperite cu saci negri, de plastic, pentru strâns gunoiul. Acoperite și legate strâns, la bază, să rămână acolo cât mai mult.

Condamnăm acest act de barbarie!

Fapta odioasă nu s-a petrecut, cum s-ar putea crede, în timpul ocupației horthyste. Nu! Profanarea e recentă. E din primăvara anului 2019!

Ea nu e nici singulară și nici întâmplătoare. Face parte dintr-un şir de acte ostile, parte a mai multor acțiuni specifice unei aşa-zise rescrieri a istoriei, inițiate după anul 1989 de elemente extremiste din minoritatea maghiară din România. A crede că indivizii respectivi sunt de capul lor, în primitivismul şi barbaria lor, care aminteşte de întunecatul ev mediu, a crede că UDMR şi autorităţile administraţiei din această parte a României nu văd şi nu aud, este o naivitate!

Șirul profanărilor şi provocărilor este lung, pentru că autorii sunt înverşunați în urmărirea scopului lor. Dar acesta este lung și pentru că organele abilitate ale României suverane și democrate au manifestat o rușinoasă îngăduinţă, slăbiciune, indiferență.

Condamnăm atitudinea acestor organe!

Istoria cimitirului de la Valea Uzului a început în anii Primului Război Mondial. Acesta a fost înfiinţat de autorităţile austro-ungare, pentru înhumarea a 350 de militari maghiari căzuţi în luptele purtate în zona respectivă. După terminarea războiului şi întregirea României, cimitirul a fost preluat şi îngrijit de autorităţile române.

Mai târziu, în perioada 1926-1927, Societatea Cultul Eroilor, ale cărei tradiţii sunt continuate astăzi de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, a amenajat la Valea Uzului un cimitir internațional, în care, alături de parcelele existente, au fost reînhumați cu onorurile cuvenite, militari de diferite naţionalităţi căzuţi în luptele din aceeași zonă. În total, cimitirul număra la acea dată 149 de eroi români (majoritatea din Regimentul 27 Infanterie şi Regimentul 4 Vânători)  şi 1155 de ostaşi străini (794 de unguri, 108 germani, 4 ruşi, 3 sârbi, 2 austrieci, 2 italieni şi 242 neidentificaţi). S-a construit și o capelă pentru oficierea slujbelor religioase. Poarta de acces purta însemnele Societăţii Cultul Eroilor.

Decenii întregi, cimitirul nu a suferit deteriorări provocate intenționat și nici profanări. Aceasta până în anul 1994! Sub pretextul reamenajării şi reabilitării cimitirului, trimișii primăriei din Sânmartin au scos crucile de lemn de la căpătâiul militarilor români, ruşi, germani, italieni, sârbi, austrieci.

Unele cruci au fost date putregaiului într-o stivă îngrămădită la rădăcina unui brad, iar altele au fost făcute cenușă în rugul aprins într-un şanţ din afara cimitirului.

Mai mult! A fost doborât la pământ şi distrus obeliscul Glorie eroilor români, ridicat de Ministerul Apărării Naţionale, în anul 1985.

Locul nu a rămas însă gol. Pe acela a fost instalat un alt monument, cu inscripţia: Închinat eroilor maghiari care au murit pentru patria lor milenară.

De atunci, intrarea în cimitir se face pe o poartă tipic secuiască. Finanţarea lucrărilor a fost asigurată cu fonduri de la comunitatea locală și de la Ministerul Apărării Ungar!

Cunosc autoritățile României suverane cele petrecute la Valea Uzului? Și-au dat ele acordul tacit? Cunosc că, practic, cimitirul nu mai este internaţional, ci doar al eroilor maghiari?

Cutremurător și condamnabil, răspunsul este Da, la toate întrebările. Totul s-a făcut în dispreţul eroilor, al legilor României şi al legilor internaţionale privind protejarea operelor comemorative de război.

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a semnalat, la timpul respectiv, atât Guvernului, cât şi Parlamentului României, acest caz de devastare şi maghiarizare a unui cimitir internaţional. Protestele noastre nu au avut absolut niciun ecou, ani și ani.

Abia în 2018, într-o acțiune finanțată de Ministerul Apărării Naționale și de bugetul local al oraşului Dărmănești, judeţul Bacău, s-au demarat lucrările de reamenajare a unei parcele a eroilor români, ridicându-se 52 de cruci și un monument de granit.

Respectul nostru, eroi ai Patriei!

Respectul tuturor cetățenilor acestei țări! Nu al tuturor! Nu respect, ci ostilitate. A cui ostilitate? A membrilor așa-zisului Grup de acţiune Valea Uzului, siniștri profanatori cu saci de gunoi.

Ostilitate și profanare sub pretextul că mormintele eroilor români au fost amplasate ilegal în cimitirul onorific Valea Uzului.

Neruşinare! Ipocrizie! Tocmai cei care au distrus un cimitir internaţional şi au aruncat crucile de pe mormintele eroilor români invocă respectarea legii! Dacă autorităţile din Dărmăneşti au încălcat legea, de ce acest „grup de acţiune Valea Uzului” n-a apelat la lege? De ce a preferat fărădelegea? Prin actul lor barbar şi-au arătat primitivismul, ostilitatea şi ura împotriva românilor.

Jignitor și revoltător nu numai pentru memoria ostaşilor români căzuţi în război, ci şi pentru noi, fiii, nepoții și strănepoții lor.

Acțiunile profanatorilor se află sub protecția acoperitoare a perfidiei. A celei promovate de autorităţile administraţiei locale din judeţul Harghita. Acțiuni similare lor, semne evidente ale sfidării legilor țării în care trăiesc, a legilor internaţionale privind protecţia operelor comemorative de război.

Condamnăm această atitudine!

În numele memoriei eroilor români, noi, cei aproape 80 000 de membri şi simpatizanţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, protestăm energic faţă de acest act de profanare, sfidător şi revoltător.

Cerem organelor în drept anchetarea celor întâmplate în cimitirul de la Valea Uzului și aducerea în faţa justiţiei a vinovaţilor. Legi avem!

Cerem organelor abilitate să ia măsuri urgente, pentru ca acest cimitir de la Valea Uzului să redevină ceea ce a fost: un cimitir militar internaţional.

Pentru această acțiune, solicităm și sprijinul ambasadelor țărilor care au militari-eroi înmormântați în acel cimitir.

Facem apel la liderii politici români şi europeni să condamne ferm orice acte de profanare a mormintelor ostaşilor căzuţi în războaie, indiferent de naţionalitatea căreia îi aparţin.

Apelul nostru este și crezul nostru! Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” manifestă preocupare și faţă de comemorarea și locurile de veci ale militarilor străini, fie că aceştia au fost camarazii eroilor români, fie inamicii lor.

Cine îşi închipuie că, prin transformarea crucilor unor eroi în cenuşă şi putregai, ori prin acoperirea lor cu saci de gunoi, poate distruge adevărul, se înşală. Memoria istoriei nu putrezeşte şi nici cenuşă nu se face!

Biroul Executiv Central al Asociatiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

 

Posted in Evenimente | Leave a comment