ZIUA DRAPELULUI ROMÂNIEI-26 IUNIE 2020

Posted in Evenimente | Leave a comment

ANUNȚ! PREMIILE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”, EDIŢIA A VII-A, 2020.

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” lansează ediţia a VII-a a Premiilor anuale acordate celor mai bune lucrări având ca domeniu de cercetare participarea armatei române pe câmpurile de luptă ale războaielor din 1877-1878, 1913, 1916-1919, 1941-1945 (analize ale unor bătălii, memorialistică de război, biografii ale unor personalităţi militare, soarta prizonierilor de război, militari dispăruţi pe front, monografii ale unor opere comemorative de război sau ale unor unităţi combatante – batalioane, regimente, brigăzi, divizii, nave de luptă, etc.).

La această ediţie vor fi acordate trei premii:

 • Marele Premiu „Comandor Virgil Alexandru DRAGALINA”, în valoare de 1000 de dolari SUA;
 • Premiul „Sublocotenent Ioan R. MARINESCU”, în valoare de 500 de dolari SUA;
 • Premiul „Căpitan aviator Alexandru MANOLIU”, în valoare de 500 de dolari SUA.

Condiţii de premiere:

 1. Sunt considerate eligibile pentru a fi premiate lucrările de autor (colectiv). în limba română, editate în anul 2020;
 2. În evaluarea volumelor propuse pentru concurs, membrii juriului vor ţine seama de următoarele criterii: valoarea ştiinţifică, noutatea temei, originalitatea conţinutului, analizei şi interpretării datelor de arhivă, stilul de redactare, aparatul critic, prezentarea grafică;
 3. Nu vor fi luate în consideraţie lucrările reeditate sau cele de ficţiune;
 4. Volumele câştigătoare vor fi stabilite de un juriu, a cărui componenţă va fi aprobată prin decizia Biroului Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”;
 5. În cazul în care vor fi mai multe lucrări cu acelaşi număr de puncte, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul valoare ştiinţifică;
 6. Lucrările (cel puţin două exemplare) propuse pentru concurs se trimit, prin poştă sau curier, în plic închis, cu menţiunea Premiile A.N.C.E. ”Regina Maria”, la adresa: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Ion Mihalache, nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal: 011203.
 7. Termenul limită de depunere a lucrărilor (cărţilor): 31 decembrie 2020.

Premiile vor fi decernate la începutul anului 2021.

Biroul Executiv Central  al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

CEREMONIA DE ACORDARE A PREMIILOR ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”, EDIŢIA A VI-A, 2019

Într-un cadru restrâns, impus de situaţia specială generată de pandemia COVID-19  în care ne aflăm, Gala Premiilor Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Ediţia a VI-a, 2019, a avut loc joi, 11 iunie 2020, la sediul central al Aociației din Bucureşti.

La ceremonie a participat, ca invitat de onoare, domnul Dorin MATEI, redactor-şef al revistei „Magazin istoric” şi preşedinte al Fundaţiei culturale „Magazin istoric”.

După cum se ştie, la această ediţie au fost înscrise 15 lucrări.

Juriul – format din domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE (preşedintele A.N.C.E. ”Regina Maria” şi preşedintele Juriului), prof. univ. dr. Ioan SCURTU, prof. univ. dr. Petre OTU, prof. univ. dr. Alexandru OŞCA şi general de brigadă (r) Grigore BUCIU – a acordat următoarele premii:

Marele Premiu „Comandor Virgil Alexandru DRAGALINA”, în valoare de 1000 de dolari SUA: domnului Dumitru PREDA, pentru lucrarea ”Sub semnul Marii Uniri. Campaniile Armatei Române pentru Întregirea Ţării 1916-1920”, Editura Academiei Române, Editura Militară, Bucureşti, 2019.

Premiul „Sublocotenent Ioan R. MARINESCU”, în valoare de 500 de dolari SUA: doamnei dr. Luminiţa GIURGIU și domnilor Valeriu NICOLESCU, Marius-Adrian NICOARĂ, Alexandru TUDOSE, pentru lucrarea ”Biserica şi Cimitirul Eroilor din Buzău, Monografia unui lăcaş al identităţii naţionale a românilor”, Editura Alpha MDN, Buzău, 2019.

Premiul „Căpitan Alexandru MANOLIU”, în valoare de 500 de dolari SUA: domnului Viorel DOMENICO, pentru lucrarea ”Generalul Cinema”, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2019.

Festivitatea de premiere a fost deschisă de către domnul general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, care a înmânat diploma şi medalia, pentru Marele Premiu „Comandor Virgil Alexandru DRAGALINA”, domnului Dumitru PREDA,

precum şi diploma şi medalia, pentru premiul „Sublocotenent Ioan R. MARINESCU”, doamnei dr. Luminiţa GIURGIU.

Domnul general de brigadă (r) Grigore BUCIU a înmânat diploma şi medalia, pentru premiul „Căpitan aviator Alexandru MANOLIU”, domnului Viorel DOMENICO.

Felicitări câştigătorilor acestei ediţii şi tuturor celor care au pus suflet şi pasiune în organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment cultural. Mulţumiri sponsorilor concursului – doamnelor Opritsa Popa DRAGALINA, Irina NELSON, familiei dr. Cornel şi Nina DUMITRIU, din Statele Unite ale Americii, precum şi familiei Radu MANOLIU, din Olanda–pentru sprijinul generos şi eforturile financiare în instituirea acestui eveniment de prestigiu, pe drept numit Gala PremiilorAsociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Ediţia a VII-a, 2020, a Premiilor ANCE ”Regina Maria” a fost lansată încă de la începutul anului în curs. Autorii care doresc să se înscrie la concurs pot trimite lucrările editate până la 31 decembrie 2020. pe adresa: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal: 011203.

Biroul Executiv Central  al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

TRIANON – 100, 4 Mai 2020

La 4 iunie se împlinesc o sută de ani de la semnarea Tratatului de Pace cu Ungaria, prin care Budapesta a fost nevoită să recunoască, în faţa marilor puteri garante, că nu are nicio pretenţie asupra teritoriilor locuite de români.

Numele Ardeal sau Transilvania nici nu este pomenit în actul oficial din finalul Tratativelor de pace de la Paris, România era certificată ca stat unitar al tuturor românilor.

În pofida actelor de unire plebiscitare exprimate în adunările delegaţiilor la Chişinău, Cernăuţi şi la Alba Iulia – ca să o luăm în ordine cronologică – acest fapt istoric s-a obţinut cu dificultate, prin lungi şi anevoioase tratative, în cadrul cărora s-au adus argumente pro şi contra. Fiecare parte implicată în tratate a căutat să tragă cât mai mult din partea celuilalt, slujindu-şi propriile interese.

În acest balans al argumentelor, la baza căruia stătea, în principal, principiul majorităţii etnice confirmat de realitatea de locuire în întregul spaţiu pus în discuţie, fiecare a adus dovezi. Mai mult sau mai puţin corecte.

În Tratatul de alianţă cu Antanta, România şi-a prezentat condiţionările şi motivaţiile stabilind, pe baza realităţii demografice şi istorice, graniţele de nord-vest aproximativ pe actuala linie de demarcaţie. Acest document oficial acceptat de aliaţi a fost invocat în tratativele de pace. La intrarea în conflict s-a acceptat principiul egalităţii între state.

La Paris s-a considerat că doar cele patru mari puteri – Franţa, Anglia, SUA, Italia – au capacitatea de decizie, fiindcă ele au interese globale. Celelalte state mai mici, deşi au luptat cot la cot cu puterile occidentale, au fost trecute pe linia a doua, ca reprezentând doar interese locale, limitate.

Pentru România şi pentru toate ţările desprinse din fostele imperii, acest tratament a fost limitativ. Premierul englez avea psihologia generată de marea putere colonială şi nu prea înţelegea pretenţiile românilor. Preşedintele Statelor Unite nu prea era la curent cu problemele europene, popoarele mici şi mijlocii care-şi clamau independenţa fiind atât de amestecate de istorie, încât era greu de trasat graniţe între ele.

Ungaria, deşi îşi aplicase sieşi principiul autodeterminării şi se proclamase republică, nu-şi putea înfrânge mentalitatea de popor dominant şi de superioritate nobiliară şi etnică consolidată multe decenii în Ardeal, pe vremea când Ungaria era paşalâc turcesc. În lupta ei pentru recucerirea, într-o formă sau alta, n-a ezitat să recurgă la falsuri grosolane, la argumente rasiale de inferioritate etnică, la hărţi proprii în care o bună parte din localităţile locuite de români, în totalitate sau în majoritate, nu erau consemnate etc.

Dar majoritatea românească reieşea din toate recensămintele lor din ultima sută de ani, de până la Războiul cel Mare, cu tot efortul de a maghiariza nume şi cu toate pierderile etnice (nu foarte multe) pe care românii le-au avut.

Până la urmă, la Paris, românilor li s-a făcut dreptate istorică, recunoscându-li-se dreptul de a-şi organiza un stat care să-i cuprindă pe toţi, în care minorităţile să fie tratate nediscriminatoriu.

Ungaria clamează de un secol că la Trianon i s-a făcut o mare nedreptate. În realitate este doar o „nedreptate” adusă orgoliului de popor dominator, ceea ce ţine de etică şi nu de realitatea istorică. Au pierdut Ardealul şi Slovacia, Voivodina, nu din nedreptate, ci fiindcă nu erau ale Ungariei. Erau sub ocupaţie, teritorii anexate, care înainte de cucerire nu aveau nici picior de ungur în ele.

Prin Tratatul de pace, Ungaria se restrânge în vatra ei istorică, în care ungurii s-au aşezat în evul mediu, năvălind din ţinuturile Asiei, şi şi-au creat regatul.

După o sută de ani, realitatea statală rezultată după Primul Război Mondial, trebuie acceptată ca un fapt real pe care nu l-a putut destructura nici războiul lui Hitler, cu toată încercarea de dictat din Ardealul de nord-est.

Într-o Uniune Europeană democratică, în care toţi acceptăm valorile democraţiei şi avantajele economice, ar fi cazul să ne simţim egali şi să nu mai visăm că lucrurile s-ar mai putea întoarce în vremea când românii ardeleni îşi puneau brâu tricolor, fiindcă le era interzisă afişarea etnică, în ţara lor, Dacia romană.

Colonel (r) Dumitru ROMAN

Cu acest prilej, de mare importanță pentru România, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” a realizat o MEDALIE ANIVERSARĂ dedicată evenimentului!

Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

ZIUA REZERVISTULUI MILITAR/ZIUA A.N.C.M.R.R.: 31 Mai 2020

Primul eveniment al datei de 31 Mai 2020 îl constituie sărbătorirea „Zilei Rezervistului Militar”, aniversare instituită prin H.G. nr.464/2010, reînnoind tradiția existentă din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, prin „Legea asupra poziţiei ofiţerilor”/31. Mai 1864, act care dă identitate, valoare şi sens corpului cadrelor militare în rezervă, tradiție întreruptă de autoritățile comuniste în 1948.

Astfel se recunoaște importanța națională și socială a profesiei militare în general și a militarilor în rezervă și în retragere, în special, care reprezintă o categorie socio-profesională distinctă, vector de promovare a imaginii Armatei României și care, de-a lungul carierei au contribuit în mare măsură la integrarea Armatei României în NATO, la reprezentarea României cu demnitate, onoare și aprecieri repetate în plan internațional, la succesul misiunilor internaționale și operațiilor din ultimele decenii, la care au participat militarii români în Albania, Irak, Afganistan, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, sub mandat NATO sau UE, precum și în alte misiuni în Africa și Asia, sub mandat ONU.

În acest an sărbătorim un deceniu de la reinstituirea Zilei Rezervistului Militar, în condiții restrictive, cauzate de pandemia Covid-19 și în momente grele pentru cei care și-au servit Patria și Poporul timp de decenii, cu mari sacrificii, patriotism, responsabilitate și curaj și care în continuare se află în slujba Armatei și României, în cadrul diferitelor asociații și fundații din domeniul militar, când rezerviștii militari sunt tratați cu indiferență și atacuri repetate și neadevărate de aleșii naționali, prin decizii politico-financiare prin care se încalcă, uzurpează și se confiscă drepturile de facto și de jure ale rezerviștilor, drept răsplată că au ales să apere țara ”chiar cu prețul vieții”!.

Cu acest prilej, Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” transmite tuturor militarilor în rezervă și în retragere, care au servit și continuă să servească Patria, preţuirea, respectul și recunoștința pentru modul în care și-au respectat jurământul dat, punându-și viața în slujba țării, mulțumiri pentru cele realizate în cariera activă în Armată, profesionalismul, onestitatea, integritatea morală, loialitatea față de țară de care au dat dovadă și urările de sănătate, bucurii, succes în toate acțiunile și demersurile asumate, credință și speranță pentru viitor!

 LA MULȚI ANI TUTUROR MILITARILOR ÎN REZERVĂ ȘI RETRAGERE!

CU RESPECT ȘI PREȚUIRE!

Al doilea eveniment al zilei în reprezintă sărbătorirea a 30 de ani de la înființare și 95 de ani de tradiții și realizări ale „Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere” (A.N.C.M.R.R.).  

Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” transmite A.N.C.M.R.R. mulțumiri pentru buna cooperare bilaterală, își exprimă convingerea în dezvoltarea relațiilor viitoare și urează tuturor membrilor, simpatizanților și susținătorilor Asociației bucurii, sănătate, noroc, viață prosperă alături de cei dragi, curaj și împlinirea obiectivelor statutare, în folosul militarilor în rezervă și în retragere!

LA MULȚI ANI A.N.C.M.R.R.!

Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”

Posted in Evenimente | Leave a comment

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI și ZIUA EROILOR: 28 Mai 2020

La 28 Mai 2020, România și românii sărbătoresc, în aceeaşi zi, Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos (la 40 de zile de la Sfintele Paști) și Ziua Eroilor!

Prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită în fiecare an, cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi comemorează, în aceeași zi, pe eroii străini și pe cei români.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din anii 1999 si 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. Astfel, în toate bisericile, mănăstirile și catedralele ortodoxe, din țară și din străinătate, se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți, de-a lungul veacurilor, pe toate câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Sărbătoarea Înălțării Domnului mai este cunoscută şi sub numele de Ispas. Înălţarea Domnului marchează ziua în care creştinii se salută unul pe celălalt cu „Hristos S-a înălţat!” şi „Adevărat S-a înălţat!“. În această zi, Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Muntele Măslinilor.

Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România, pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau Patria. Această dată a fost stabilită ca urmare a Tratatului de la Versailles, prin care țările beligerante s-au obligat, prin semnarea tratatului, la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora.

În anul 1919 a fost înființată Societatea „Mormintele Eroilor Căzuți îin Război”, devenită în anul 1927, Societatea „Cultul Eroilor”, care se afla sub înaltul patronaj al Reginei Maria, de aceea în anul 1940 a primit denumirea de „Așezămăntul Național Regina Maria”.

Aceasta a avut un rol important la inaugurarea Mormântului Ostașului Necunoscut din anul 1923 amplasat, prima dată, în fața Muzeului Militar Național din Parcul Carol, iar acum este prezent în multe localități din România. Ulterior, prin Decretul nr. 71/1948 si Decretul nr. 117/1975 privind regimul mormintelor si operelor comemorative, Ziua Eroilor se sărbătorea la 9 mai, de Ziua „Independenței de Stat a României și a Victoriei asupra Fascismului”.

În anul 1991, după căderea comunismului, reînvierea Societăţii „Cultul Eroilor” s-a realizat prin iniţiativa Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor. Ulterior, începând din anul 2011, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, a devenit și continuă să fie continuatoarea nobilelor tradiţii ale Societății „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”.

Până în acest an, în condiții normale, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” a sărbătorit Ziua Eroilor, în cinstea celor peste 330.000 militarii români, care și-au pierdut viața în timpul Primului Razboi Mondial, dar si a celor peste 30 de militari care au murit și a numeroșilor răniți în teatrele de operații din Irak, Afganistan, Kosovo și Africa, prin activități comemorative organizate și desfășurate atât în țară, cât și în străinatate, adunări festive, comunicări științifice, spectacole omagiale, întâlniri cu istorici și veterani de război, expoziții, ceremonii la Mormântul Ostașului Necunoscut, la Monumentul Eroilor Căzuti în Teatrele de Operații, Monumentul Eroilor Patriei, Cimitirul Eroii Revolutiei și la alte opere comemorative.

În acest an, din cauza restricțiilor cauzate de efectele pandemiei Covid-19, Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”  va anula toate aceste activități în București, iar în țară vor fi desfășurate acțiuni cu un număr mic de participanți (depuneri de coroane și candele în cimitirele eroilor, simpozioane, întâniri vetereni).

Biroul Executiv Central al Asociatiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” își exprimă recunoștința și omagiile tuturor eroilor neamului, îi sigură pe toți membrii, simpatizanții și colaboratorii săi de întregul respect și le urează, acestora și familiilor lor, sănătate, bucurii, putere și pasiune în cinstirea eroilor români și viață lungă!

                                  „Hristos S-a înălţat!” 

Recunoștință veșnică și glorie eternă eroilor români!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

Posted in Evenimente | Leave a comment

12 MAI 2020-ZIUA FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!

Posted in Evenimente | Leave a comment

9 MAI- 3 EVENIMENTE FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI POPORULUI ROMÂN

  MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA„ cu ocazia sărbătoririi, la 9 Mai 2020, a zilelor: Proclamării Independenţei de Stat a României (1877),  Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial (1945) și a Uniunii Europene (1950/2007).

La data de 9 Mai 2020 sărbătorim trei evenimente glorioase fundamentale ale luptei poporului român pentru independența statală, unitate, libertate, democrație și dezvoltare: Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României (1877), Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial (1945) și Ziua Uniunii Europene (1950/2007).

Primul eveniment aniversar: sărbătorirea a 143 de ani de la Proclamarea Iindependenței de Stat a României, la 9 Mai 1877.

Valorile supreme ale poporului român, de independență, unitate și libertate, au cerut mari sacrificii ale înaintașilor noștri, care și-au vărsat sângele pe câmpurile de bătălii, începând din epoca veche, continuând cu epocile medie, modernă și contemporană, în luptele împotriva cotropitorilor străini, de toate neamurile și din toate regatele și imperiile vremurilor.

Proclamarea Independenței Statale de la 9 Mai 1878 – pas fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar-, reprezintă un moment de cotitură în evoluția și istoria poporului nostru, asigurând continuarea dezvoltării susținute a statului român modern și a societății românești șimpregătirea condițiilor pentru reîntregirea neamului, prin înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.

Independența României, astfel proclamată, trebuia cucerită, consfințită și apărată pe câmpul de luptă, spre a putea fi impusă forţelor militare turceşti și recunoscută apoi de puterile europene.

Trupele române, sprijinite masiv și permanent de populația țării (prin donații în bani, alimente, îmbrăcăminte, medicamente, voluntariat și moral), având la mobilizare 120.000 de oameni, au trecut Dunărea, cu 38.000 oşteni (Imperiul Otoman număra 200.000 soldaţi, la fel ca și Imperiul Țarist), au primit botezul focului la data de 10/22 august 1877 și au dus lupte grele și eroice pentru cucerirea cetăților turcești de la Plevna (reduta Grivița), Rahova, Opanez (generalul Mihail Cristuldo Cerchez a participat la capitularea generalului turc Osman-Paşa și a 45.000 de ostași turci, refuzând să primească sabia acestuia) și Vidin (avansposturile Smârdan, Tatargic, Inova, Novoselce, Belorgradcic).Pe câmpurile de luptă, în perioada iulie – decembrie 1877, oștirea română a înregistrat victorii răsunătoare, plătite cu sânge, căzând la datorie peste 10.000 de eroi români, printre care și bravii maiori Gheorghe Șonțu, C. Ene, Dimitrie Giurăscu, căpitanul Valter Mărăcinenanu, sergentul post-mortem Grigore Ion (ucis după ce a ridicat drapelul de luptă pe reduta Griviţa) și copila Marița.

Pe lângă costurile umane, românii au suportat un important cost financiar, în valoare de 100 milioane de lei aur (9.247.000 lei aur, doar din contribuții voluntare), la care s-au adăugat 67.000 de  capete de vite și peste 30.000 de tone de alimente.

Independența României a fost recunoscută de Marile Puteri pe 13 iulie 1878, iar Rusia și Austro-Ungaria au recunoscut independența României în octombrie 1878, moment la care România a primit teritoriile Dobrogei și Deltei Dunării, inclusiv portul Constanța și mica Insulă a Serpilor, iar Rusia a primit, în schimb, județele CahulIsmailBolgrad.

În onoarea, cinstirea și amintirea ostaşilor români căzuţi în războiul de independență, au fost construite numeroase monumente și opere comemorative, pe teritoriul României și în străinătate. Amintesc, aici, doar două dintre acestea:

 • osuarul de la Griviţa, Bulgaria, construit la inițiativa regeului Carol I, în anul 1902 și considerat cel mai mare edificiu comemorativ din străinătate, dedicat eroilor războiului de indpendență, în care sunt depuse osemintele a 1.300 de eroi români;

 • monumentul din bronz „Marița”, construit inițial la Smârdan, Bulgaria, în anul 1905, în apropierea Cimitirului militarilor români și care a fost distrus, prin dinamitare, de bulgari, în anul 1917; ulterior, românii din Timoc, au dezvelit, în anul 2001, într-un parc din orașul Calafat, un monument dedicat Mariței cu inscripția „In memoriam Marița fetița vlahă împușcată de turci la Smârdan în timp ce ducea apă soldaților români 1877”.

Cel de-al doilea eveniment istoric de astăzi: sărbătoriea a 75 de ani de la obținerea victoriei Aliaţilor împotriva Germaniei naziste, în cel de-al doilea război mondial, în ziua de 9 mai 1945.

 Obiectivul fundamental al participării României la cel de-al doilea război mondial, soldată cu pierderi însemnate în vieți omenești, resurse materiale și financiare, l-a constituit reîntregirea teritoriului național, prin eliberarea teritoriilor românești de sub dominația straină: pe frontul din est, de sub dominația sovietică și pe frontul de vest, de sub jugul horthysto-hitlerist.

Pentru realizarea acestui deziderat, Armata română, sprijinită exclusiv de resursele economice și financiare naționale (peste un milliard de euro valută/1938), a participat la luptele ofensive pentru înfrângerea fascismului, pe timpul a 260 de zile (23 august 1944-12 mai 1945), cu  peste 540.000 de ostași, înregistrând peste 170.000 de morți, răniți și dispăruți, a dus lupte în peste 20 de masive muntoase, a forțat 12 cursuri de ape, a eliberat peste 8717 de localități (dintre care 53 de orașe) din România (Carei și Satu Mare, la 25 octombrie 1944, au încheiat eliberarea întregului teritoriu transilvan),Ungaria (în ”Operațiunea Budapesta”, armata română a înregistrat pierderi de 10.708 de militari morți, răniți și dispăruți), Cehoslovacia (armata română a pierdut 67.495 de eroi) și Austria (2.000 de militari români au înfruntat inamicul în lupte grele la Mistelbach, Zistersdorf și Poysdorf).

Armata română a capturat 120.000 de prizonieri, importante cantități de armament și tehnică de luptă, a produs pierderi în resurse umane inamicului, în număr de 20.000 de fasciști uciși în luptă, a scos din luptă echivalentul a 15 Divizii germane și ungare, contribuind semnificativ la obținerea victoriei împotriva fascismului și ocupând un loc fruntaș în rândul țărilor care au pus capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului European, la 9 Mai 1945.

Cu toate că poporul român, prin jertfele de sânge însemnate, date pe câmpurile de luptă, și-a înscris numele în panoplia primilor 6  contributori la salvarea umanității amenințată de cel de-al treilea Reich, la sfârșitul războiului, România a fost tratată incorect, nedrept, arbitrar și abuziv de Marile puteri-Uniunea Sovietică, prin Stalin și Marea Britanie, prin Churcill-, care au negociat și decis, strict în interesul propriu, pentru obținerea de foloase substanțiale, prin delimitarea noilor zone de influență în Europa.

Astfel, prin Convenția de armistițiu, semnată la Moscova, la 12 septembrie 1944, România este declarată țară înfrântă în război, consacrându-se anexiunile sovietice din 28 iunie 1940 și impunându-i-se plata unor despăgubiri de război către URSS, în valoare de 300 de milioane de dolari, în șase ani. Apoi, prin Tratatul de pace, semnat la Paris, la 10 februarie 1947, România a fost declarată țară nebeligerantă, stat învins, iar clauzele teritoriale, politice, militare și economice au fost considerate oneroase, impunândui-se condiții grele de natură politică, economică și militară din partea marilor puteri ale Națiunilor Unite, dar  se consfințeau pierderile suferite de către țara noastră în est și sud-est și i se accepta, cu unele rezerve ale puterilor anglo-saxone, revenirea nord-estului Transilvaniei în cadrul granițelor sale, fapt realizat în martie 1945.

România a plătit cu costuri imense realizarea întregirii teritoriului național din1945, a traversat o perioadă comunistă tristă și a devenit, azi, o țară europeană cu drepturi depline, recunoscută ca find țara cu cu cele mai multe și permisive drepturi acordate minorităților naționale.

Însă, în aceste condiții universal recunoscute, pe fondul crizei pandemice generate de COVID-19, au fost inițiate, și din fericire stopate la timp, acțiuni mârșave și ostile la adresa integrității și unității României, acțiuni antiromânești, care nu pot fi accepate de nici un român.

Poporul român nu trebuie să uite niciodată jertfa de sânge a zecilor de mii de soldați, pierderile materiale și financiare însemnate suferite pentru apărarea pământului strămoșeșc și trebuie să ceară și să impună tuturor cetățenilor români, indifernt de naționalitate, religie și rasă, respectarea unității, indepedenței, suveranității și inviolabiltății României. Nici o instituție, organizație, asociație, fundație, de pe teritoriul și din afara României, nu are dreptul și nu poate să trateze problema unității și integrității țării cu superficialitate, iresponsabilitate, inconștiență, neprofesionalism, lipsă de patriotism, pentru interese meschine ascunse, ilegale și anacronice.

Prin unitate, vigilență și acțiune viguroasă permanent, ne manifestăm recunoștința față de jertfele înaintașilor și responsabilitatea pentru viitorul urmașilor în libertate, democrație și unitate. România nu se tranzacționează nicicum, de nimeni, pentru nimic și niciodată!

Cel de-al treilea eveniment sărbătorit la 9 Mai 2020 este Ziua Europei-70 de ani!

În acest an sărbătorim 70 de ani de la nașterea proiectului European și 13 ani de la aderarea istorică a României (ianuarie 2007) la Uniunea Europeană (U.E.).

Exact la 5 ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, prezenta, la data de  9 mai 1950, propunerea de creare a Europei unite, în scopul eliminării războaielor devastatore, al eficientizării procesului de asigurare a păcii europene și mondiale.

Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) formată din șase state în 1951 – Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos. La 25 martie 1957, aceste state au semnat Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE- Piaţa Comună)  şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM).

În prezent, U.E. se prezintă ca o uniune continentală, economică și politică unică, aducătoare de pace, democrație, libertate, prosperitate și solidaritate între statele member, alcătuită din 27 de state member (Regatul Unit s-a retras din Uniune la data de 31 ianuarie 2020), cu o populație de aproximativ 446 de milioane de locuitori, cu 24 de limbi oficiale și de lucru și aproximativ 150 de limbi regionale și minoritare.

România a fost admisă în U.E. în ianuarie 2007, ca țară membră cu drepturi depline și a aderat cu entuziasm, încredere și speranță la generoasele și modernele obiective (pacea, bunăstarea cetățenilor; libertate, securitate și justiție fără frontiere interne; dezvoltare durabilă bazată pe stabilitatea prețurilor; economie de piață competitivă; protejarea mediului; combaterea excluziunii sociale și a discriminării; progresul tehnic și științific; coeziunea economică, socială și teritorială; solidaritatea între statele membre; diversitatea culturală și lingvistică; uniune economică și monetară a cărei monedă să fie euro) și valori (demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului) prin care U.E. asigură apărarea propria suveranității și prosperitatea economică a statelor membre, într-un mediu sigur.

Beneficiile aderării României la marea familie europeană constau în accesul la fonduri europene, piața muncii, creșetera calității vieții, iar obiectivele viitoare vor urmări aderarea la moneda Euro și la Spațiul Schengen.

Este îngrijorător eșecul U.E., în actualul context al pandemiei cauzate de noul virus Sars-Cov-2 și al crizei economice europene și globale, materializat prin aplicarea dsicriminatorie a  propriilor obiective și valori: solidaritatea europeană nu s-a manifestat sub nici o formă, țările bogate din vestul Europei, beneficiare ale pozițiilor dominante în cadrul instituțiilor europene, au acționat egoist, în interesul propriilor popoare și economii, fără a sprijini țările din estul și sud-estul Europei; drepturile omului au fost încălcate în mod discriminatoriu, repetat și flagrant pentru lucrătorii”importați” masiv din țările sud-estice, care sunt nevoiți să muncească din greu și să trăiască în condiții umilitoare, fără acces la măsurile de protecție a sănătății și a muncii, drepturi stipulate  și garantate prin documentele europene comunitare.

În aceste condiții și având în vedere criza econonmică mondială instalată deja, România trebuie să profite de oportunitățile nou apărute, să-și revigoreze și dezvolte toate industriile proprii care să-i asigure securitatea și independența alimentară, sanitară și energetică, pentru evitarea dependenței de mediul economic extern.

Românii rămân atașați valorilor U.E. și vor duce mai departe procesul de integrare europeană, iar România va continua dezvoltarea în cadrul unei Uniuni Europene, cu adevărat solidară, puternică și fără ”2 viteze„ de dezvoltare.

Cu ocazia zilelor Proclamării Independenţei de Stat a României, Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Uniunii Europene, în numele meu și al Biroului Executiv Central, exprim recunoștința, respectul și cinstirea veșnică pentru toți înaintașii noștri, care au luptat cu determinare, erosim și curaj pentru independență, unitate dreptate socială și libertate și pentru toți românii de azi, care luptă pentru o viață mai bună, liberă și democratică în interiorul Uniunii Europene!

LA MULȚI ANI ROMÂNIA! LA MULȚI ANI EUROPA!

 Președintele  A.N.C.E. ”Regina Maria”

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

Posted in Evenimente | Leave a comment

LA MULȚI ANI INFANTERIȘTILOR ȘI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE-190 DE ANI! 1830-30 APRILIE-2020

MESAJULPREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”, cu ocazia sărbătoririi INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE – 190 DE ANI: 1830-30 aprilie-2020

În data de 30 aprilie 2020, toți militarii Armatei României sărbătorim 190 de ani de existență, jertfă, glorie și evoluții ale Infanteriei române moderne: 1830-30 aprilie-2020

De-a lungul evoluţiei Armatei Române, Infanteria a ocupat locul principal, fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în lupta pentru libertatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

Spre deosebire de Imperiile Otoman, Habsburgic şi Rus, care îşi întreţineau armate permanente, la români armata era un fenomen conjunctural şi de scurtă durată, având ca forţă principală a oştirilor în luptă pedestrimea, organizată pe principiul teritorial.

.           Tratatul de pace de la Adrianopol, care a pus capăt războiului ruso-turc din 1828-1829, conferea Ţărilor Române dreptul să-şi organizeze „un număr de gărzi înarmate pământene”, adică să-şi înfiinţeze propria putere militară. Drept urmare, la 30 aprilie 1830 s-a hotărât „formăruirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeneşti”.

Din acest moment s-a declanșat procesul de constituire a Infanteriei române ca armă de sine-stătătore, a fost consacrat de mişcarea revoluţionară de la 1848, de Unirea Principatelor Române de la 1859 şi de politica militară promovată de Alexandru Ioan Cuza (conceptul de ”Armata Română”), s-a dezvoltat în timpul războiului de independență și a celor două războaie mondiale, s-a transformat în perioada comunistă, s-a modernizat accelerat după aderarea României la NATO .

Procesul de modernizare a Infanteriei continuă și în prezent prin: programele majore de înzestrare (transportor blindat trupe 8 x 8 PIRANHA V, instalații/sisteme de lansare Antitanc SPIKE, armament de infanterie NATO, autovehicule blindate), perfecționarea instruirii infanteriștilor în țară și în străinătate; participarea la misiuni în Afganistan si Balcani), etc.

Infanteria s-a bucurat permanent de un imens şi binemeritat prestigiu, câştigat printr-o istorie glorioasă prin participarea la toate marile bătălii purtate de poporul român.

De-a lungul evoluţiei Armatei Române, Infanteria a ocupat locul principal, fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în lupta pentru libertatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

Prestigiul de care se bucură infanteriștii români, oriunde s-ar afla, se datorează, profesionalismului, demnității, dăruirii, spiritului de sacrificiu și patriotismului de care au dat dovadă pe timpul participării la operații, acțiuni, exerciții și

Astăzi, în afara misiunilor obișnuite, specifice sistemului militar, infanteriștii români participă la asigurarea suportului pentru limitarea efectelor cauzate de virusul Sars-Cov-2 și contribuie semnificativ, cu patriotism, empatie și dăruire, la ajutorarea și sprijinirea populației României pentru depășirea greutăților și restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19.

În prezent, Infanteria reprezintă componenta principală a Forţelor Terestre Române, cu capabilităţi multiple de a executa operaţii decisive, independent sau în cooperare cu celelalte arme, în orice zonă şi pe orice direcţie, fiind astfel organizată, dotată şi pregătită încât să constituie, oriunde şi oricând, o forţă de elită credibilă şi descurajantă oricărei agresiuni sau ameninţări la adresa României și a aliaților săi..

De-a lungul carierei mele, am avut oportunitatea și onoarea să comand structura de instrucție și doctrină și Divizia 2 Infanterie, din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre, având privilegiul să lucrez cu mulți infanteriști, de la soldați și gradați profesioniști la generali, pe timpul participării la exerciții naționale și internaționale, la executarea misiunilor în Afgansitan, Irak și Balcani, precum și la acțiuni militare diferite. În urma experienței vaste, intense și plină de provocări acumulate alături de acesți militari minunați, profesioniști desăvârșiți și camarazi de nădejde, pot  afirma că le sunt recunoscător, le mulțumesc și îi asigur de întregul meu respect și prețuire.

Cu ocazia sărbătoririi a 190 de ani de jertfe, tradiții, evoluții și glorie a INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE, în numele meu personal și al membrilor BIROULUI EXECUTIV CENTRAL, urez tuturor infanteriștilor români, oriunde s-ar afla, în activitate, în rezervă, în retragere multă sănătate, bucurii, curaj, speranță și LA MULȚI ANI!

LA MULȚI ANI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE-190 DE ANI

Președintele  A.N.C.E. ”Regina Maria”

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

Posted in Evenimente | Leave a comment