DESPRE NOI

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost înfiinţată în anul 1991, sub denumirea de „Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor”, declarându-se, la acea vreme, continuatoarea tradiţiei Aşezământului Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. Grupul fondator a fost format din: general-locotenent (r) Stelian POPESCU, fost comandant al Armatei a 4-a, coloneii (r) Petre STOICA, Aurel MATEI, Constantin POPESCU, Vasile TOMA, Dumitru TALMACIU, Valentin ARVINTI, Mihai NIŢĂ, Mihai şi Nicolae ŞTEFĂNESCU.

Asociaţia primeşte statut de personalitate juridică prin sentinţa civilă nr. 664, din 19 noiembrie 1991, dosarul 670/PJ/1991, iar la 28 noiembrie 1997 adoptă denumirea de Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” (Hotărârea din 08.12.1997 a Tribunalului Sectorului 1 Bucureşti, Dosar 93/PJ1997). În anul 2012 primeşte denumirea de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Ministrul apărării naţionale, generalul Niculae Spiroiu, prin Ordinul nr. 5706, din 31.10.1992, pune organizaţia sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale.

Patriarhul României, Preafericitul Teoctist, acceptă propunerea de patronaj spiritual. Sfântul Sinod al Bisericii  Ortodoxe Române adoptă Hotărârea nr. 3036 din 19-20 iunie 1992, prin care asociaţia să-şi dezvolte iniţiativele, mai ales cele de comemorare, sub oblăduirea Patriarhiei. Astfel, Părintele Patriarh devine părintele spiritual al acestei organizaţii şi în multe ocazii oficiază personal serviciul divin dedicat celor căzuţi în războaie.

Organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a apărut din necesitatea de a găsi măsuri urgente de stopare a degradării operelor comemorative de război, de refacere şi îngrijire a acestora. Principalele sale obiective sunt:

  • Identificarea, restaurarea, îngrijirea şi protejarea operelor comemorative de război ridicate întru cinstirea românilor căzuţi la datorie pentru Ţară;
  • Participarea la realizarea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative, în ţară şi în străinătate, menite să eternizeze memoria eroilor neamului românesc;
  • Atragerea tinerei generaţii la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război;
  • Organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în fiecare an de „Ziua Înălţării Domnului” şi este, potrivit legii, sărbătoare naţională.

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” are filiale în toate judeţele ţării, precum şi în municipiul Bucureşti.

Pentru a antrena întreaga societate civilă la activitatea de cinstire a eroilor, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a încheiat protocoale de colaborare cu asociaţii non-guvernamentale. De asemenea, are o colaborare strânsă cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.

Din anul 1997, asociaţia reeditează România Eroică, revista chemată, aşa cum spunea Regina Maria, „să vorbească viitorimii despre jertfele şi izbânzile noastre, despre frumuseţea virtuţilor şi despre nezdruncinata tărie a sufletului românesc, unul indivizibil de-a pururi.”

Deviza Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”:

 NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR!

Comments are closed.