CONFERINŢA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR “REGINA MARIA”

Miercuri, 05 iunie 2024, la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională Extrordinară (C.N.Ex.) a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „REGINA MARIA” (A.N.C.E.”R.M.”), eveniment cu două obiective majore: 1. alegerea noului președinte al asociației, validării Biroului Executiv Central, a Consiliului Director și 2. modificărea statutului asociației , în lumina ultimelor hotărâri ale Î.C.C. J.

Între invitaţii de onoare au fost prezenţi: generalul-locotenent (r) Corneliu POSTU, membru al filialei București, candidat pentru funcția de președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”REGINA MARIA”; general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan CUZA”; general (rtr) dr. Ioan HURDUBAIE, preşedintele de onoare al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne; general de brigadă (r) Tudor-Dorel SANDU, noul președinte Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne; colonel (r) Nicolae IVAN, director de relații publice al Fundaţiei ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”; colonel (r) Dumitru CIURCI, președintele Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere și colonel (r) Ioan MOCAN, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ”General Constantin N. HÂRJEU”.

De asemenea, au participat reprezentanţii structurilor din Ministerul Apărării Naționale cu care asociaţia are o strânsă colaborare: colonel Romică STOICA, șeful Direcției Calitatea Vieţii Personalului, colonel Florin BUCUR, șeful Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul și colonel Petruț Dănuț SÂRGHE-CIOBANU, șeful Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Agenda Conferinței a cuprins următoarele domenii: 1. analize, planuri, rapoarte activități pentru perioada 21.06.2023-05.06.2024; 2. modificări ale statututului ediția 2022; 3. mesaje și dezbateri; 4. alegerea structurilor de conducere;  hotărârea conferinței.

Activitățile au fost conduse de către domnul general de brigadă (rtr) Grigore BUCIU, vicepreședinte al asociației, care a adresat un mesaj de bun venit, mulțumiri și a transmis urări de bună colaborare și succes tuturor participanților.

În deschiderea C.N.Ex. s-au intonat Imnul de Stat al României și a Imnului Eroilor, urmate de momentul de reculegere în memoria fostei conduceri a asociației, care ne-a părăsit in corpore, în anul 2023, pentru lumea de dincolo.

În Analiza  activităţilor desfăşurate de Asociația Națională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” de la Consiliul Director din 21 iunie 2023 şi până la data de 05.06.202, generalul de brigadă (rtr) Grigore BUCIU a subliniat că, deși dificultățile perioadei analizate, create de dispariția decidenților și de încadrarea insuficientă a Biroului Executiv Central”…suntem puternici și vizibili …cu o relație constructivă și eficientă cu administrațiile locale și județene, cu prefecturile, cu bisericile, indiferent de  cult, cu  ierarhii locului … legătura  noastră este mai mare și permanentă cu marile unități și unitățile militare, cu cei din Ministerul de Interne și cu oamenii de afaceri, firme etc…!,…… scoatem în evidență că majoritatea filialelor și subfilialelor au acționat pentru materializarea obiectivului nostru principal: cinstirea și glorificarea eroilor români din toate timpurile, promovarea spiritului cultului eroilor în societatea civilă și, în mod deosebit, în rândul tinerei generații.

În derularea evenimentului au fost pezentate principalele realizări ale asociației: A.N.C.E.”R.M.” se menține printre cele mai active și eficiente O.N.G.-uri, având acoperire națională și calitatea de ”Utilitate Publică”, ce funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și sub oblăduirea Patriarhiei Române, beneficiară a prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 161/2018; există filiale în toate judeţele ţării – mai puţin în judeţul Teleorman; cultivarea spiritului Cultului Eroilor prin simpozioane, mese rotunde, adunări festive și omagiale etc. (la Râmnicu Vâlcea s-a organizat un proiect comemorativ închinat martirilor și eroilor, în  fața a trei sute de oameni, cu participarea de excepție a actriței Maria PLOAE, a regizorului Nicolae MĂRGINEANU și a istoricului Marin OLARU; manifestarea patriotică impresionantă desfășurat de filiala Sibiu cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate, în sala de concerte a Filarmonicii, cu o largă participare de formații și soliști de la nivel grădiniță la artist profesionist.);

participarea la întreținerea cimitirelor eroilor, monumentelor și altor opere comemorative de război, la reabilitarea acestora; implicarea în repararea sau înălțarea de noi monumente (la 08.09.2024, a fost dezvelit bustul generalului – erou Grigore BĂLAN, în localitatea Sfântul Gheorghe, cu fonduri puse la dispoziție de domnul dr. Dorin BUCĂ, din Galați, căruia i s-a conferit Emblema de Onoare a Asociației;

domnul colonel în rezervă Nicolae DRAGU, președintele filialei Călărași, a ridicat bustul lui Constantin BRÂNCOVEANU, în curtea liceului cu aceleși nume, din Călărași; în luna august 2023, în Pasul Vulcan, la Complexul comemorativ de pe hotarul dintre Țara Românească și Ardeal, filiala Hunedoara a organizat comemorarea eroilor căzuți pentru Întregirea României, cu participare numeroasă);

promovarea imaginii Armatei române prin editarea a 3 numere ale revistei ”România eroică” și a peste 70 de numere ale revistelor celor peste 20 de filiale, precum și editarea a peste 10 monografii ale filialelor și subfilialelor județene și orășenești (se remarcă activitatea editorială a domnului Col. (r) Remus MACOVEI prin publicarea unei lucrări despre eroii din Dobrogea;

s-a lansat primul număr al revistei ”Sibiul Eroic” sub îndrumarea domnului colonel (rtr) Petru BEJENARU, președintele filialei Sibiu, precum și cartea generalului de brigadă (rtr) Mircea VLADU ”Cine uită nu merită”, despre generalii morți în închisorile comuniste; subfiliala Petrila a filialei județene Hunedoara, sub coordonarea președintelui acesteia, domnul Dorel ȘCHIOPU, a publicat cartea-monografie cu prilejul împlinirii a 10 ani de existență a subfilialei;

filiala Vâlcea a publicat comunicări dedicate Centenarului Eroului Necunoscut  într-un volum cu o prefață semnată de șeful Statului Major al Apărării, domnul generalul Gheorghiță VLAD; 

filiala Argeș, prin străduința președintelui Plut. Adj. Pr.(r) Niță MARIN, a  editat  un număr impresionant de cărți de aur ale unor localități din județ; a fost publicată Monografia monumentelor comemorative de război de filiala Brăila);

decernarea premiilor anuale ale Asociației, prin acordarea a 3 premii în valoare totală de 2.000 de dolari U.S.A.;

creșterea numărului de protocoale de colaborare;numeroase activități ale cercurilor ”CULTUL EROILOR”;

elaborarea, tipărirea și difuzarea a 2 numere ale Buletinului Informativ al Asociației;  continuarea amenajării, la sediul Asociației, a bibliotecii și punctului de documentare; obținerea de fonduri și spații prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2018 și atragerea de sponsori;

relații internaționale, la un nivel mai scăzut (s-a remarcat domnul PETRESCU prin ridicarea de statui în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova); funcționarea permanentă a SITE-ului A.N.C.E. ”Regina Maria”; folosirea paginilor Facebook de către filiale.

Potrivit criteriilor de evaluare din Ordinul nr. M.161/2018, Analiza  este incompletă, deoarece nu toate filialele au comunicat informările semestriale, și conține următoarele realități: 982 de activități, dintre care 702 au  fost legate de M.Ap.N.; importanța activităților: 126 foarte importante, 700 importante și 156 mai puțin importante; amploarea evenimentului: 760 la nivel local, 97 la nivel regional, 67 la nivel național și 58 la nivel internațional; număr participanți:  748 activități cu peste 100 de participanți, 137 activități cu 100 și 200 de participanți  și 96 de activități cu sub 100 de participanți. În topul ce include structurile cu cel mai mare număr de activități se detașează Bacău (peste 80), Biroul Executiv Central (peste 80), București, Alba, Botoșani,  Constanța, Dâmbovița, Vâlcea, Prahova, Suceava, Argeș, Iași, Gorj, Galați și Maramureș.

Principalele neîmpliniri au fost determinate de: ineficiența comunicării; neimplicare pentru obținerea personalității juridice; neînființarea filialei Teleorman, singurul județ fără filială; scăderea numărului de activități și de manifestări specifice; implicarea redusă în relația cu Biserica Ortodoxă Română și cu alte confesiuni religioase, precum și cu organele administrației publice locale; nerespectarea obligațiilor privind cotizațiile.

Obiectivele prioritare ale asociației pentru perioada umrătoare sunt: întărirea cooperării cu structurile abilitate pentru îngrijirea și protejarea operelor comemorative de război și sesizarea încălcării legislației în domeniu; reacția promptă pentru soluționarea unor sesizări ale cetățenilor, în acest domeniu; obținerea, de către toate filialele, a personalității juridice;  întărirea legăturii cu Armata, Biserica și Școala și întărirea colaborării cu alte asociații și fundații; creşterea numărului de cercuri “Cultul Eroilor”; îmbunătățirea comunicării; atragerea de fonduri și mijloace financiare și din mediul privat-companii; atragerea de noi membri, în special tineri.

Au fost analizate, validate și aprobate documentele asociației: Planul cu Principalele Activități pentru anul 2024; bilanțul financiar contabil, pentru  anul 2023; raportul președintelui Comisiei de Cenzori; scăderea de gestiune pentru anul 2023.   

Au fost prezentate și distribuite propunerile privind modificare a Statutului, cu sarcina ca filialele să transmită la Biroul Executiv Central, în format electronic, la adresa de E-mail office@cultuleroilor.ro, propriile propuneri, până la data de 20.06.2024.

Au reiterat satisfacția privind cooperarea excelentă bilaterală, au afirmat prețuirea și recunoștința și au transmis mesaje sincere de felicitare, mulțumiri și urări de succese depline distinșii invitați: general (rtr) dr. Ioan HURDUBAIE, preşedintele de onoare al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne;

colonel (r) Dumitru CIURCI, președintele Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere și

colonel (r) Ioan  MOCAN, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ”General Constantin N. HÂRJEU”.

De la tribuna C.N.Ex., președinții de filiale au subliniat realizările majore ale fililalelor pe care le conduc, au prezentat acțiunile viitoare planificate și au transmis propuneri de îmbunătățire a activității asociației pentru creșterea vizibilității și promovarea cultului eroilor, astfel:

  • colonel (r) Ion MOGOȘ, președintele fililalei Dolj a propus sprijinirea primăriilor care au atribuții clare în editarea Cărților de Aur, și nu întocmirea acestora de către filiale;

  • colonel (rtr) Petru BEJENARU, președintele filialei Sibiu a propus: completarea Protocolului cu Ministerul Educației, în sensul responsabilizării Inspectoratelor Școlare cu privire la cooperarea cu filialele A.N.C.E.”R.M.”; modificarea H.G. și a Ordinului privind activitățile dedicate ZILEI EROILOR, astfel încât și Asociația CULTUL EOILOR să poată participa oficial și să depună coroane flori, fiind structura asociativă menită promovării cultului eroilor;

  •  ridicarea unei statui ecvestre a lui Mihai VITEAZUL, la Movila lui Mihai din Valea Săpunului, Sibiu, prin grija filialei locale;

  • construirea unui Memorial Militar la Mediaș, cu sprijinul auorităților locale;

  • a solicitat sprijinul Oficilului Național pentru Cultul Eoilor pentru accesul la arhivele operelor comemorative de război; a prezentat parteneriatul cu Direcția Sport și Tineret din Sibiu, în baza căruia se vor organiza tabere temetice de 5 zile, cu serii de câte 10 elevi (gratuit, pentru elevii membri ai Cultului Eroilor) la Păltiniș, Ocna Sibiului și în alte localități din județ;
  • colonel (rtr) Remus MACOVEI, președintele filiale Constanța: a reluat necesitatea completării Protocolului cu Ministerul Educației, în sensul responsabilizării Inspectoratelor Școlare cu privire la cooperarea cu filialele A.N.C.E.”R.M.”; a propus ca la aniversara a 80 de ani de la luptele din Ardeal, la Oarba de Mureș să participle toate asociațiile din domeniul apărării din Transilvania și din județele cu eroi morți ; a prezentat acțiunea, lăudabilă, a 6 membrii ai filialei care au participat la reabilitarea cimitirului eroilor români din Sofia; a anunțat vizita unei delegații române la Sofia, cu ocazia Zilei Eorilor, din 13.06.2024

  • profesor Eugen PETRESCU, președintele filialei Vâlcea:  a prezentat acțiunea de la Vidin, din luna mai 2024, cu titlul ”Pe urmele Teofanei…..” și l-a informat pe colonelul Petruț Dănuț SÂRGHE-CIOBANU, șeful Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, că o familie mixtă din Bulgaria donează o casă pentru amenajarea unui Muzeu al Eroilor / Armatei României;

  • Plt. Adj. Pr.(r) Niță MARIN, președintele filialei Argeș a propus ca O.N.C.E. să sprijine asociația pentru  accesul la arhivele județene și a subliniat că succesul acțiunilor Cercurilor ”Cultul Eroilor” și buna cooperare cu instituțiile de învățământ se realizează prin ”Proiecte Educaționale„.

Momentul cel mai aşteptat de pe ordinea de zi a conferinţei a fost alegerea organelor de conducere  pentru un mandat de 4 ani.

La propunerea domnului general de brigadă (rtr) Grigore BUCIU, vicepreședinte și conducătorul activității, domnul general-locotenent (r) Corneliu POSTU a fost ales noul președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”REGINA MARIA”, în urma votului deschis și unanim exprimat.

Felicitări domnul general și mult success funcția de președinte al A.N.C.E.”RM”.

A fost completată doar componența Biroului Executiv Central, colonelul (r) Gheorghe MATEESCU fiind ales prim-vicepreședinte și doamna Cecilia ȘTEFAN, bibliotecara asociației, a fost aleasă membru.

Cu cele trei noi modificări, componența organelor de conducere  (Biroul Executiv Central, Consiliul Director și Comisia de Cenzori) rămân neschimbate, așa cum au fost alese de Consiliul Director din 21 iunie 2024.

Domnul general-locotenent (r) Corneliu POSTU, noul președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”REGINA MARIA”, s-a adresat participanților la conferință, declarându-se onorat de încrederea acordată, a  afirmat că își însușete proiectele în derulare, pe care le va continua și le va dezvolta, s-a angajat să dezvolte cooperarea cu Ministerul Apărării Naționale, O.N.C.E. și Patriarhia Română, în scopul îndeplinrii cu success a menirii asociației.

După aprobarea Hotărârii Conferinței Naționale Extraordinare, evenimentul a fost declarat încheiat. A urmat fotografia de grup, după care a fost oferit un cocktail în sala Norvegiană a Palatului Cercului Militar Național.

Mulțumiri, felicitări și succes total Asociației Naționale Cultul Eroilor ”REGINA MARIA”!

”Neamul este etern prin cultul eroilor”- Nicolae IORGA

 Colonel (r) Nicolae IVAN, vicepreședinte.

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.