15 IANUARIE 2022- ZIUA CULTURII NAȚIONALE -OMAGIU LUI EMINESCU,172 DE ANI !

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” CU OCAZIA ZILEI CULTURII  NAȚIONALE – OMAGIEREA LUI EMINESCU, 172 DE ANI: 1850-15 ianuarie-2022

 Și în acest an, la 15 ianuarie 2022, noi, românii, oriunde ne-am afla, sărbătorim Ziua Culturii Naționale a României, cu recunoștință, mândrie și încredere, deși distanțați, în condițiile restrictive, în formă continuată, generate de pandemia de Covid-19.

Prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010, data de 15 ianuarie a fost declarată Zi a Culturii Naţionale, zi aleasă inspirat și reprezentativ, între 1 Decembrie-Ziua Marii Uniri, din 1918 și 24 Ianuarie–Ziua Unirii Principatelor Române, din 1859, în onoarea și în semn de omagiu față de poetul naţional al românilor, Mihai EMINESCU (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889).

Cu acest prilej recunoaștem și apreciem rolul personalităților culturii noastre în realizarea năzuințelor poporului român, de unitate și independență, pentru contribuția spiritualității  în modernizarea liberă a societății românești, în promovarea ideilor novatoare și a valorilor culturii române în lume, precum și pentru contribuția acestora la consolidarea și dezvoltarea culturii europene.

Prețuirea, diseminarea și promovarea patrimoniului cultural românesc constituie o misiune de onoare și de căpătâi a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Asociația noastră își îndeplineșete obiectivul fundamental permanent, indiferent de constrângeri, restricții și opreliști, cu sprijinul voluntar și dăruirea membrilor săi, prin: organizarea concursului anual ”Premiile Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, editarea revistei ”România Eroică” și a altor peste 20 de reviste culturale regionale și județene, constituirea a peste 2000 de Cercuri ”Cultul Erolior” (pentru cunoașterea istoriei și eroilor români, în rândul tinerilor din scolile și liceele țăriii), organizarea de simpozioane, mese rotunde și comunicări științfice pe teme de cultură și istorie militară, organizarea de spectacole de muzică, poezie, expoziții de pictură,  precum și prin schimburi culturale, în baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Culturii și Ministerul Apărării Naționale, precum și prin vizite de documentare la alte structuri guvernamentale, ale admnistrației publice naționale/locale și organizații neguvernamentale din țară și din străinătate.

Ca și în ultimii doi ani, în data de 15 ianuarie 2022, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, prin filiala București, în cooperare cu Cercul ”Cultul Eroilor” din Colegiul Economic “Viilor”, cu particparea unor invitați de marcă, scriitori, muzicieni, actori, poeți, istorici și reprezentanți ai altor structuri associative, îl vom omagia pe poetul național Mihai EMINESCU, la monumental acestuia din faţa Ateneului Român.

Evenimente asemănătoare vor fi organizate și în alte localități de pe teritoriul României, la inițiativa filialelor județene și a subfilialelor, în colaborare și cu sprijinul autorităților locale.

Ca dovadă a recunoașterii implicării și realizărilor în domeniul cultural și al cultului eroilor, membrilor și structurilor din cadrul Asociației le-au fost conferite numeroase ordine, medalii, embleme de onoare, plachete, diplome de la nivelul Președinției României, Ministerului Apărării Naționale, al organelor adiministrației publice naționale și locale și de la structuri asociative din domeniul cultural, al apărării, al jurnalismului, al științei, ș.a.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Culturii Naționale a României-2022, în nume propriu și al membrilor, colaboratorilor și simpatizanților Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, felicit pe toți cei dedicați îmbogățirii și promovării tezaurului cultural românesc, îi asigur de prețuirea și respectul nostru și le urez sănătate, inspirație și dedicare în creația culturală și în acțiunile dedicate recunoașterii și onorării istoriei României, a operelor de artă, a monumentelor și a tradițiilor străbune.

LA MULȚI ANI!

”NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR”-Nicolae IORGA

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”!

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.