30 APRILIE 2021-ZIUA INFANTERIEI ROMÂNE: 191 DE ANI!

MESAJULPREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”, cu ocazia sărbătoririi INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE – 191 DE ANI: 1830-30 aprilie-2021

Vineri, 30 aprilie 2021, militarii în activitate, în rezervă, în retragare și personalul civil din Armata României, alături de familii și prieteni sărbătorim Ziua Infanteriei Române, la 191 de ani de istorie în slujba Patriei: 1830-30 aprilie-2021.

Dimensiunea istorică a Infanteriei, a sacrificiilor și biruinţelor lor izvorăşte din vremuri imemoriale, începând cu anonimii luptători pedeştri.

De-a lungul evoluţiei Armatei Române, Infanteria a ocupat locul principal, fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în lupta pentru libertatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

Tratatul de pace de la Adrianopol, semnat la data14 septembrie 1829, care a pus capăt războiului ruso-turc din 1828-1829, a dat posibilitatea Ţărilor Române să-şi organizeze „un număr de gărzi înarmate pământene”. Astfel, la 30 aprilie 1830 s-a hotărât „formăruirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeneşti”.

Din acest moment s-a declanșat procesul de constituire a Infanteriei române ca armă de sine-stătătore, fiind consacrat de mişcarea revoluţionară de la 1848, de Unirea Principatelor Române de la 1859 şi de politica militară a lui Alexandru Ioan Cuza:

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Infanteria, arma de bază a sistemului militar românesc, era organizată în şapte regimente, constituite fiecare din două batalioane a câte patru companii, fiind dislocate la Iaşi, Craiova, Ismail, Bucureşti, Galaţi şi Ploieşti.

Infanteria română s-a dezvoltat în timpul războiului de independență și a celor două războaie mondiale, s-a transformat în perioada comunistă, s-a modernizat accelerat după aderarea României la NATO  și continuă să se modernizeze permanent, atât în domeniul înzestrării, cât și  în cel al învățământului militar și în cel al instrucției și exercițiilor, la nivel național și international.

Datorită patriotismului, curajului, profesionalismului și jertfelor infanteriștilor, arma Infanterie se bucură de un imens şi binemeritat prestigiu, câştigat printr-o istorie glorioasă, derulată pe parcursul a  peste două milenii, prin participarea la toate marile bătălii purtate de poporul român, precum și la toate misiunile din Teatrele de Operații asumate de România, pentru apărarea unității, independenței și suveranității țării și pentru libertatea tuturor românilor.

Astăzi este un bun prilej de a aduce un sincer omagiu tuturor eroilor infanteriști căzuți la datorie pe câmpurile de luptă ale războaielor din 1877-1878; 1913; 1916-1919; 1941-1945 și în Teatrele de Operații, de după anul anul 1995.

În ultimul an, infanteriștii, alături de toți militarii români au participat la asigurarea suportului pentru limitarea efectelor cauzate de virusul Sars-Cov-2 și contribuie la sprijinirea autorităților pentru învingerea pandemiei COVID-19.

În prezent, Infanteria reprezintă componenta principală a Forţelor Terestre Române, cu capabilităţi multiple de a executa operaţii decisive, independent sau în cooperare cu celelalte arme, cu structuri flexibile, suple şi dinamice, apte să dea o ripostă eficace oricărei agresiuni armate la adresa securităţii României şi de a-şi îndeplini cu profesionalism misiunile ce le revin din obligaţiile militare internaţionale asumate de către ţara noastră.

Cu onoare și mândrie am comandat, în calitate de inspector general al Forțelor Terestre, structura Instrucție și Doctrină și Divizia 2 Infanterie, poziții din care am avut oportunitatea să lucrez cu infanteriștii, de la caporal la general, militari profesioniști desăvârșiți și camarazi de nădejde, atât în țară, cât și în Teatrele de Operații, cărora le sunt recunoscător, le mulțumesc și îi asigur de întregul meu respect.

Cu ocazia sărbătoririi a 191 de ani de glorie și tradiții ale Infanteriei Române Moderne, în numele meu și al membrilor BIROULUI EXECUTIV CENTRAL, urez tuturor infanteriștilor români, în activitate, în rezervă și în retragere multă sănătate, bucurii, succes deplin în misiunile viitoare și LA MULȚI ANI!

LA MULȚI ANI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE-191 DE ANI !

Președintele  A.N.C.E. ”Regina Maria”

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.