CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT (1923-2023)-III, program aprilie

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

BASARABIA-DRUMUL CĂTRE UNIREA CU REGATUL ROMÂN:105 ANI

Câteva aspecte politico-militare[1]

A trecut mai mult de un secol de la reușita unui proces crucial din istoria poporului român – formarea României Mari în anul de grație 1918.

Acest proces a angajat efortul și speranțele tuturor românilor, indiferent de statut, poziție și de provincia în care trăiau. O împlinire istorică de o asemenea amplitudine a demonstrat lumii inteligența, capacitatea creativă a personalităților române ale timpului, forța morală a ostașilor angajați în bătălii istovitoare pentru apărarea și unitatea țării, abilitatea recunoscută a responsabililor români – de la Rege până la Guvern și Înaltul Comandament – de a articula și menține relații și conexiuni agreabile, formale și informale, cu entități statale amice, cu personalități de prestigiu și de mare autoritate din spațiul politic, militar, cultural sau științific european și mondial.

Primul fapt care a declanșat seria de evenimente, la sfârșitul cărora România Mare era împlinită, a început prin revenirea Basarabiei la Patria Mamă (27 martie 1918, s.v.), după mai bine de un secol de la smulgerea ei din trupul Moldovei și anexarea la Imperiul țarist (1812).

Revenirea Basarabiei la Patria Mamă a fost cel mai important eveniment din seria de evenimente faste pentru România anului 1918. Evenimentul este cu atât mai surprinzător cu cât nimeni nu intuia acest deznodământ la intrarea României în război, dat fiind faptul că Basarabia – smulsă din trupul țării printr-un artificiu diplomatic – aparținea (în august 1916) Imperiului țarist, un stâlp al Antantei alături de care Regatul român s-a angajat în război pentru a se întregi cu românii și spațiul lor de locuire din Ardeal, Bucovina și Banat.

Spiritul revoluției declanșate în Imperiul țarist în februarie 1917 – care a avut ca efect înlăturarea monarhiei țariste – a cuprins și Basarabia; populația din provincie s-a văzut pusă în situația de a prelua răspunderea guvernării pe măsură ce imperiul se destrăma, iar puterea de la Petrograd nu-și mai putea exercita autoritatea[i]. Cu o rapiditate surprinzătoare s-au constituit în provincie numeroase organizații și asociații politice, culturale, obștești, profesionale care manifestau, de la etapă la etapă, un activism extraordinar, dar necoordonat, pe fondul anarhiei care se instala peste tot în fostul imperiu.

Fragila democraţie basarabeană se forma greu, în plină anarhie; peste sate, târguri și oraşe se revărsau bande de dezertori ruşi de pe frontul românesc care devastau tot ce le ieşea în cale.

Singura speranță a populației din provincie se îndrepta către ostașii basarabeni aflați pe front sau în garnizoane din imensa Rusie. Ei, însă, incluși în Armata rusă și obligați să respecte ierarhia, deocamdată nu o puteau ajuta. Asemenea militarilor de alte naționalități, ostașii moldoveni au început să se organizeze și să-și fixeze obiective – inclusiv politice și de separare -, inspirați de comitetele revoluționare din întreaga armată rusă. La 6 iunie 1917 soldații basarabeni din Chișinău organizează un miting și fac o primire entuziastă voluntarilor ardeleni (1200 de prizoneri din armata austro-ungară!) care se deplasau de la Kiev (lagărul de la Darnița) către Iași.

Presa din Chișinău descrie cu lux de detalii atmosfera acestei întâlniri, în care s-a cântat Deșteaptă-te române și Pe-al nostru steag e scris unire.

Ostașii basarabeni din diferite zone (în special din Chișinău, Odessa și de pe frontal românesc) au continuat să se organizeze și, în 20 octombrie, au convocat un Congres la Chișinău.

Hotărârea era cu atât mai importantă cu cât Guvernul Provizoriu de la Petrograd (condus de socialistul Kerenski) a recunoscut, de facto, autonomiile – constituite cu sau fără aprobare – pe teritoriul fostului Imperiu. Peste o lună Ucraina și-a declarat autonomia totală față de Petrograd, ca răspuns la lovitura de stat bolșevică, astfel că Basarabia a rămas izolată, separată teritorial  față de Puterea Centrală.

La 20 octombrie 1917 au sosit la Chișinău 500 de militari delegați pentru Congres, care-i reprezentau pe cei peste 250.000 de militari basarabeni din armata rusă. Lucrările Congresului au decurs într-o atmosferă entuziastă și practică: s-a hotărât proclamarea autonomiei Basarabiei; convocarea unui Sfat al Țării, format din 120 de deputați (84 moldoveni, 36 minoritari); un birou (condus de comisarul militar Vasile Tanțu) se ocupa de alegeri de candidați pentru Sfatul Țării; s-a trimis o scrisoare către Congresul soldaților ucrainieni (care aveau intenția să ia decizii și pentru Basarabia!), convocat în aceeași perioadă la Kiev, pentru a-i preveni să nu împiedice autoritatea Sfatului Țării de la Chișinău în curs de formare.

Toate publicațiile basarabene au salutat evenimentul ca fiind unul de excepție.

Perspectiva gândită de reprezentanții ostașilor basarabeni, care viza autonomia fostei gubernii, n-a fost pe placul responsabililor de la Petrograd care, în ciuda declarațiilor oficiale, acționau agresiv pentru a păstra integritatea teritoriului fostului imperiu rus. Bandele de soldați ruși bolșevizați de pe frontal românesc s-au îndreptat imediat către Chișinău pentru a zădărnici desprinderea Basarabiei din fostul imperiu și a interzice constituirea SfatuluiȚării și a noilor autorități.

Timp de două săptămâni (10-23 decembrie 1917) s-a desfășurat la Odessa un Congres (al II-lea) al Rumcerod, unde au fost prezenți și 10 delegați bolșevici numiți direct de Lenin. Aici s-a decis să se reorganizeze urgent unitățile ruse din Chișinău și să fie puse sub comandă bolșevică.

Ca urmare, fără aprobarea Sfatului Țării, la Chișinău s-a creat un Stat Major Revoluționar (coordonat de FRONTODEL) condus de un soldat rus, cu misiunea de a lichida Sfatul Țării și structurile de putere înființate de acesta. El avea la dispoziție elemente ale Brigăzii 34 Infanterie ruse, care staționau în oraș.

La preluarea puterii în fostul Imperiu Țarist de către bolșevici, influența acestora asupra unora dintre liderii basarabeni era încă foarte puternică. Curentul pro-românesc încă nu era majoritar. În prima Declarație a Sfatului Țării, din 2 decembrie 1917 se arăta:   ,,… având în vedere așezarea rânduielilor obștești și întărirea drepturilor câștigate prin revoluție, Basarabia, sprijinită pe trecutul său istoric, se declară de azi înainte Republică Democratică Moldovenească, care va intra în alcătuirea Republicii Federative Democratice Rusești, ca părtași cu aceleași drepturi.   (….) Numai astfel vom scăpa noi țara noastră și vom feri-o de pieire pe maica noastră a tuturor – Marea Republică Democratică Rusă,,. .

În plin război, deși formal eram în aceeași Alianță, relațiile dintre guvernul român de la Iași și Puterea bolșevică au devenit foarte tensionate încă din noiembrie 1917. Regimentele și diviziile rusești bolșevizate, conduse de soviete revoluționare, își fixau singure obiectivele și subminau unitatea de comandă și de acțiune necesare pe front. Comandamentul român era în situația de a răspunde și combate comportamentul violent și anarhic, atât în zona frontului cât și la Iași sau în stânga Prutului, unde depozitele care alimentau frontul erau devalizate de către militarii anarhizați. Aceste acțiuni s-au accentuat după 25 octombrie 1917, dar Puterea bolșevică îi făcea responsabili pe români.

Într-o Notă din 29 decembrie 1917,  semnată de Troțki către diplomatul român Diamandi, se spune că ,, … pe teritoriul Revoluției ruse nu vom mai tolera niciun fel de represalii nu numai împotriva rușilor, ci și împotriva revoluționarilor și a socialiștilor români,,. Avertismentul venea în urma incidentului de la Leova, 14 dec 1917, când bandele de militari ruși bolșevizați au atacat depozile armatei de la Leova și l-au ucis pe căpitanul Popilian. Ca reacție, trupele române au intervenit, au ocupat localitatea basarabeană și i-au prins, judecat și executat pe vinovați. Troțki reproșează și incidentul de la Socola (noaptea de 21/22 dec 1917) în urma căruia Armata română a dezarmat forțele bolșevice revoltate și a arestat comitetul acestora, inclusiv pe șeful lor, Simeon Grigorevici Roșal, care dorea să lichideze puterea română de la Iași și autoritățile militare ruse care refuzau să se supună bolșevicilor.

Încercând să blocheze Sfatul Țării care evolua spre autonomie reală, trimișii bolșevici au creat la Chișinău organisme de putere paralele. Pe 3 ianuarie 1918, militarii bolșevici ruși trec la acțiune: ședințele Sfatului Țării se suspendă, soldații moldoveni care asigurau paza sediului instituției au fost arestați împreună cu doi deputați, ceilalți au fost alungați și trimiși acasă. Au fost arestați și ofițerii străini acreditați pe lângă noile autorități.

Chemat în ajutor, un detașament de 500 de voluntari ardeleni, venit de la Kiev, a fost dezarmat și arestat în gara Chișinău, pe 6 ianuarie 1918. Propaganda bolșevică lansa zvonuri incredibile despre Sfatul Țării, despre care afirma că este cumpărat de guvernul burghez român care atentează la revoluția basarabenilor.

Acesta este momentul în care o facțiune din Sfatul Țării a trimis delegați la Iași, în secret, pentru a cere ajutor (5 ianuarie 1918). După mai multe analize, Guvernul Brătianu a decis să răspundă cererilor disperate ale patrioților basarabeni și a trimis  o divizie la Chișinău, Divizia 11 Infanterie condusă de generalul Ernest Broșteanu. 

Generalul Ernest BroșteanuRomânia – Comandantul Diviziei 11 Infanterie din România, în Basarabia

Peste 8 zile (pe 13 ianuarie, la orele 17.00), soldații diviziei intrau în oraș, fără să întâmpine rezistență. Dimpotrivă, presa relatează momentele de entuziasm trăite de populația capitalei Basarabiei. Soldații brigăzii ruse au părăsit zona fără luptă. Șeful de stat major al armatei bolșevice de la Chișinău își informa superiorii de la Odessa: ,,13 ianuarie 1918.  Situația este gravă. Românii așezați în formă de semicerc se găsesc la 20-25 verste de liniile Bender-Kișinău și Ungheni-Kișinău. Românii de la Strășeni au un dos de apărare slab. Sub influența propagandei Sfatului Țării, Comitetul moldovenesc a cerut evacuarea Frontodelului care luptă împotriva Românilor. Țăranii care s-au despărțit au hotărât să nu permit intrarea românilor pe teritoriul lor. Sfatul Țării nu cedează, ne gândim să-l lichidăm astăzi, împreună cu Directoratul. Caminski a părăsit astăzi comanda și nepredând-o nimănui, a plecat. Noi ne vom opune până la extrem, și vom lua măsuri decisive. Depozitele cu averi le evacuăm. În Bender lăsăm o comandă de mineri. La plecare vom strica drumul de fier. Pentru apărarea Benderului, unde sunt concentrate forțe armate, vine din Odessa un batalion de căi ferate pe care se poate conta. Situația în armată este satisfăcătoare. Semnat: Naștarum Caabac,,

Evenimentul a avut urmări imediate, guvernul bolșevic – invocând și alte motive – a rupt relațiile cu România, a arestat mai mulți oficiali români (inclusiv pe generalul Coandă).

Revin asupra unor detalii privind cererea de ajutor militar către Guvernul român care se afla la Iași. Pe ce forțe se bazau autoritățile Republicii Democratice (mai apoi Independente) Moldovenești? Pantelimon Erhan – șeful Executivului (Consiliului General) declara în Sfatul Țării  că în Chișinău existau 60.000 de soldați. În realitate, situația era extrem de fluidă, cu trupe și comandanți improvizați, nesupuși nimănui sau supuși unor comandamente străine de Republică. Inițial, Erhan și grupul său (40 de ,,tovarăși,, instruiți la Petrograd, inclusiv Ion Inculeț) au venit la Chișinău ca să ,,aprofundeze revoluția,, nu să facă unirea cu România.

Ulterior, poziția lui și a tovarășilor lui s-a schimbat, de la etapă la etapă, astfel că la 27 martie 1918, în Sfatul Țării a votat PENTRU unire.

Revenind la Congresul ostașilor moldoveni ca să înțelegem fragilitatea organismului de putere din Republică; pentru organizarea lui era nevoie de aprobarea lui Kerenski. Acesta i-a refuzat pe primii emisari (conduși de Scobiola Andrei, despre care aflase că aveau idei separatiste), dar a primit un grup nereprezentativ ai cărui membri doreau și ei un Congres al ostașilor moldoveni, instruindu-l să-i înlăture pe primii. În acest grup erau și Pântea Gherman, Ștefan Holban, Păscăluță și Popa.

După Congres, s-a format un Comitet (autointitulat Central) al ostașilor din Chișinău supus FRONTODEL (dirijat de la Odessa). Acesta s-a pus la dispoziția lui Gherman Pântea, omul rușilor. Liderii acestui Comitet afirmau: ,,…noi nu trebuie să ne gândim la unirea cu România, … trebuie să ne organizăm astfel ca să trăim mai bine decât poporul român,,.

Au lansat și un manifest de propagandă cu o siglă ciudată: două steaguri încrucișate cu inscripțiile România Mare și liberă până la Tisa și, respective,  Marea, Libera  și  Învingătoarea  Rusie (rusește).

Printr-un complex de împrejurări, Pântea Gherman (antiunionist, unul dintre adjuncții șefului de Departament) se impune șef peste Departamentul de război de la Chișinău (în locul  ministrului care era bolnav) și-l numește comandant al Garnizoanei Chișinău pe soldatul Ilie Cătărău (pe care-l face colonel), un tovarăș al său. Acesta a făcut 2 companii pentru Capitală: una poloneză și una de voluntari evrei (Arnold Loțvin). Sfatul Țării decisese să se constituie regimente (polcuri) moldovenești, care să servească noile autorități, dar acestea se formau destul de greu. Practic, la Chișinău existau două centre de putere.

Încă din decembrie 1917 s-a pus problema să se aducă trupe române pentru a menține ordinea și a stăvili anarhia în Republică: în seara de 14 decembrie 1918, Pelivan (de la Externe) și Vl. Cristi (de la Interne) au plecat la Iași să ceară ajutor (unele forțe antiunioniste din Sfatul Țării ceruseră, deja, ajutor, dar Rumcerod-ului de la Odessa. Ca răspuns, cei de la Odessa au trimis la Chișinău, Frontodel pentru a lua puterea de la autoritățile oficiale). La întoarcerea de la Iași, în gara Socola, cei doi demnitari basarabeni au fost arestați de Frontodel, dar au reușit să scape. Pe 22 decembrie 1917 de la Chișinău s-a cerut scris (inclusiv sub semnătura lui Erhan) autorităților române și aliate de la Iași să se trimită în ajutor un detașament de voluntari ardeleni (care se forma lângă Kiev, din foști prizionieri austro-ungari, români, ardeleni pregătiți să vină la Iași). Aceștia au fost repede anihilați de forțele pro ruse. Peste 4 zile, toți directorii generali au trimis o nouă telegramă la Iași prin care cereau imperativ, ajutor militar format din trupe regulate. Frontodel-ul a aflat despre aceste demersuri secrete, l-a interpelat pe Erhan (care era șeful Executivului), dar acesta a negat implicarea, aruncând vina pe directorii generali, șefi de departamente și chiar a anunțat în ziar că i-a destituit (8 ianuarie 1918).

Mai mult, el și Ion Inculeț (președintele Sfatului Țării), au trimis o telegramă la Înaltul Comandament al Frontului român prin care au protestat, formal, împotriva unei eventuale pătrunderi  de trupe românești în Basarabia. Însă, în secret, a plecat la Iași o delegație cu cerere explicit pentru ajutor. Este momentul în care Guvernul român, consultând aliații, a decis să trimită trupe organizate în sprijinul autorităților recunoscute de la Chișinău.

Devenind publică știrea despre trimiterea de trupe românești în Basarabia, Erhan și Inculeț s-au comportat ca și când ar fi puși în fața faptului împlinit și, pentru a salva aparențele, reacționează de formă și dau ordin să se lupte împotriva ,,vrășmașului,,.

Cei doi tocmai primiseră amenințări din cercurile Frontodel că vor fi uciși. Un Tribunal ad-hoc i-a chemat la audieri, însă la apariția colonelului Popa (trecut de partea Sfatului Țării), însoțit de ostași moldoveni din primul polk al Basarabiei (care se constituise între timp), anchetatorii au fugit.

Marele Cartier General Român a ordonat intrarea trupelor române în Basarabia la 7/20 ianuarie 1918. ,,În noaptea de 10/23 ianuarie 1918, Divizia 11 infanterie a trecut Prutul pe la Ungheni, îndreptându-se prin Călărași spre Chișinău-Tighina/Bender. Unele unități s-au deplasat pe jos, altele cu trenul, pornind din gara Socola, lângă Iași. Divizia 1 Cavalerie trecuse Prutul la 8/21 ianuarie 1918, pe la Țuțora, și se îndreptase spre nordul Basarabiei, pe direcția Bălți-Soroca.

Divizia 2 Cavalerie a trecut în Basarabia pe la Leova, în direcția Tighina/Bender. La 11/23 ianuarie 1918, Divizia 13 infanterie avea să traverseze râul mai la sud, spre Cahul, înaintând de-a lungul Dunării/brațul Chilia, ținta fiind Cetatea Albă.

Inițial subordonate direct Marelui Cartier General, aceste divizii aveau să fie la scurtă vreme grupate în Corpul VI Armată. Efectivele lor se ridicau la circa 2/3 din cele standard.

În ciuda amenințărilor, trupele române s-au deplasat spre Chișinău (12 ianuarie 1918); În gara Călărași eșalonul condus de generalul Ernest Broșteanu s-a întâlnit cu două delegații în drumul lor grăbit spre Iași pentru a cere explicații. După discuții cu generalul român, delegațiile au emis un Apel către populația Chișinăului care avea următorul conținut: ,,În dimineaţa zilei de 12 Ianuarie s-a trimis la Iaşi o delegaţie din partea SfatuluiŢării, a comitetului ţărănesc, a com­itetului moldovenesc al marinarilor şi soldaţilor moldoveni. Delegaţia a ajuns până la Călăraşi şi a stabilit ce le ce urmează: printre oştirea care înaintează se află părţi române şi ucrainene, atât printer soldaţi, cît şi printre comandanţi. Capii oştilor se află la Străşeni. Oștile sunt numeroase şi bine înzestrate cu artilerie, mitra­liere şi aeroplane. Înaintarea oştilor româno-ruse, după spusele comandei, nu are alt ţel decît să apere drumurile de fier, ceea ce este de neapărată nevoie pentru ostile ruse, române şi ucrainene, cestau pe front, de asemenea ele voesc să apere depozitele şi transporturile cu provizii aflătoare în cuprinsul Basarabiei. Românii nu se vor amesteca în treburile lăuntrice ale Basarabiei; pentru aceasta a dat chezăşie Franţa şi ceilalţi aliaţi. Oştile româneşti vor eşi din ţară pe măsură ce vor fi înlocuite cu oşti moldoveneşti. Intrarea oştilor române în Basarabia a fost hotărîtă de comanda rusă, ucraineană şi română, precum şi de întovărăşiţii (adică Aliații din Antantă!) noştri. Svonurile că ei ar fi fost chemaţi de cineva nu sunt adevărate. Stavka (marele cartier) de la Iaşi nu putea să fiin­ţeze, fără drumul de fier, care de două săptămîni era luat de către bolşevici nelăsînd să treacă spre Iaşi nimic. Aceasta este adevărata pricină a intrării lor. Comanda oştilor, care înaintează, chezuieşte viaţa tuturor locuitorilor, cu condiţia ca să nu fie vre-o faptă duş­mănoasă împotriva Românilor. Orice faptă duşmănoasă va fi aspru pedepsită. Comanda roagă poporul să fie liniştit şi să dea ajutorul său pentru îndepărtarea din oraş a tuturor acelora, care hrănesc gîndul de a duce război cu oștile ce înaintează. Prin aceasta oraşul va fi scutit de bombardare. Comanda cere dezarmarea deplină a persoanelor par­ticulare. Orice împuşcătură va fi aspru pedepsită. Treaba despre intrarea oştilor în Chişinău a fost hotărîtă desăvîrşit şi intrarea se va face în cel mai scurt timp. Comandant al oştirilor este generalul Broşteanu. El se va îndrepta spre norodul din Chişinău cu două strigări, care vor fi răspîndite din aeroplane. Oamenii de prin sate, care au fost întrebaţi, au spus că Românii nu fac nici un fel de silnicie şi că plătesc pentru toate produsele ce li se dau.

Delegaţi:

1) Inculeţ, de la SfatulŢării;

2) Budişteanu, de la comitetul ţărănesc;

3) Suruceanu, de la comitetul central;

4) Ciobanu, de la regimental moldovean;

5) Turcuman, de la marinara”

În seara de 12 ianuarie s-au adunat la Chișinău reprezentanții unităților moldovenești constituite sau în curs de constituire, care au apreciat că există un conflict între armata română și bolșevicii ruși și au hotărât să nu se implice.

Ion Inculeț l-a întrebat direct pe comandantul Diviziei a 11 infanterie ce intenții și ce ordin are. Generalul român i-a comunicat, în sinteză, misiunea: să apere și să protejeze depozitele de armament, liniile de comunicație și siguranța populației și i-a făcut precizarea că va nimici orice încercare de ripostă din partea celor care s-ar opune la intrarea în Chișinău.

Atât Inculeț, cât și Erhan (probabil venit între timp), l-au rugat pe general să rămână pe loc 24 de ore (până ziua următoare, la ora 12.00), pentru a informa guvernul și Sfatul Țării.

În realitate, cei doi s-au prezentat la Frontodel și au dat detalii despre forța și determinarea efectivelor românești. Ziua următoare, ei au întârziat cu o oră la întâlnirea cu generalul român, astfel că acesta și-a văzut de misiune, intrând în Chișinău (de unde forțele Rumcerod-ului plecaseră). În context, SfatulȚării l-a înlocuit pe Erhan cu Daniel Ciugureanu.

Cu ocazia asumării deciziei de trimitere a trupelor române în Basarabia, generalul Constantin Prezan, Șeful Marelui Cartier General Român, a emis un manifest către basarabeni, pe 12 ianuarie 1918: ,,Cetățeni ai Republicii Moldovenești! Voi și țara voastră – ca și a noastră – treceți acum prin ceasuri grele, hotărâtoare pentru soarta voastră.(…). În aceste clipe de grea cumpănă și nestatornicie, Sfatul Țării Moldovenești și-a adus aminte de noi și ne-a cerut (…) să trecem Prutul: Ca să aducem rânduială și liniște în satele și târgurile voastre, punând la adăpost viața și avutul întregului popor împotriva răufăcătorilor și Ca să chezășuim transportul celor trebuincioase pentru traiul armatelor rusă și română, care fac paza la hotarele noastre, apărând prin aceasta și hotarele țării voastre. (…). Vă declar sus și tare că oastea română nu dorește altceva decât ca, prin rânduiala și liniștea ce aduce, să vă dea putința să vă statorniciți și să desăvârșiți autonomia și slobozeniile voastre, precum veți hotărî voi singuri.   (…).  Aveți toată încrederea și primiți pe ostașii aceștia cu dragostea frățească cu care ei vin la voi!

General Prezan, Însărcinat cu Înaltul Comandament al Armatei Române,
Iași, 12 ianuarie 1918”.

Generalul Ernest Broșteanu a emis și el o Proclamație în 19 puncte, distribuită cu aeroplanul la intrarea în Chișinău. Comandantul român a reluat ideile din proclamație în alocuțiunea pe care a susținut-o în Sfatul Țării în ședința din 15 ianuarie 1918:,, „…Ați hotărât să vă creați o republică, dar nu aveți puteri proprii. În fiecare ceas, pe teritoriul republicii, se petrec prădăciuni și omoruri și nu le puteți împiedica. (…). Guvernul român pune la dispoziția D-stră aceste armate, care sunt aicipentru a veni înajutorul D-stră. La crearea republicii este nevoie de forță, care să garanteze viața economică și financiară, pentru formarea tânărului stat; nici un guvern fără forță organizată nu poate realize problemele ce cad asupra lui. Numai forța poate crea viața liniștită în stat. Creați-vă viața D-stră cum credeți și nimeni nu se va amesteca în ea. În organizarea ei, noi nu vă vom împiedica”.

Reacția Puterii bolșevice ruse a fost promtă și extrem de dură și s-a exprimat într-o Hotărâre a Consiliului Comisarilor Poporului din Petrograd transmisă de Radio Petrograd în 13 ianuarie 1918: ,,Considerând că măsura preventivă de arestare pentru scurtă vreme a ministrului plenipotențiar român n-a avut efect și că crimele își urmează cursul lor, Consiliul Comisarilor Poporului dispun: Toate relațiile diplomatice cu România sunt întrerupte, Consulatul Român și în general toți agenții guvernului român sunt trimiși înapoi, pe drumul cel mai scurt dincolo de frontieră. Fondul român de aur care se găsește la Moscova este declarat intangibil pentru oligarhia română. Guvernul Sovietelor își asumă răspunderea de a conserva acest fond și de a-l remite în mâinile poporului român. Scerbacev, răzvrătit contra Revoluției și comandant suprem al Frontului român e declarat dușman al poporului și în afara legii. Palatul Taurida, 13/26 ianuarie 1918”.

Evident, politicienii români erau interesați ca evenimentele în Republica Democratică Moldova să evolueze într-o direcție favorabilă intereselor românești. Intențiile lor nu puteau fi exprimate explicit, dar în Republică curentul unionist devenea majoritar, iar o integrare a Basarabiei în Regat beneficia de un context international favorabil. Liderul liberal I.G. Duca scria, mai târziu: „Ne-am hotărât să trimitem trupele noastre în Basarabia și, înlăturând orice primejdie bolșevică între Prut și Nistru, să permitem celor de la Chișinău să îndeplinească și ultima formalitate: unirea solemnă a Basarabiei dezrobite cu Patria Mamă. Generalul Broșteanu, unul din primii decorați cu «Mihai Viteazul» și care ne era cunoscut ca un om de tact, a fost pus înfruntea trupelor însărcinate să intre în Chișinău”.

Colonel (r) dr. Alexandru OȘCA, purtător de cuvânt al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

[1]Am folosit surse din literatura și presa din Republica Moldova, volumul I din Relațiile româno-sovietice. Documente (coordonator Dumitru Preda), din Cursul meu de Istorie contemporană a României, și din resurse web. – Cea mai documentată lucrare pe subiect: Ștefan Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studiu și Documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918, Cartea românească, 1929.  Vezi și În vâltoarea Revoluției rusești. Însemnări din Basarabia anului 1917. Însemnări zilnice ale unui ardelean, martor ocular – și mai mult decât atât – al revoluției rusești din anii 1917-1918, Editura Fundației Culturale Române, București, 1993.

Explicații:

 • RUMCEROD, Comitetul Executiv Central al Sovietelor Frontului Român, Flotei Mării Negre și regiunii Odessa , organ de putere revoluționară care s-a instalat provizoriu în sudul Ucrainei. Și-a asumat competențe asupra teritoriului guberniilor BasarabiaHersonși Taurida, în contextul războiului civil. A  funcționat din mai 1917 pânăînmai 1918.
 • Frontodel,era constituit din elementelefugite de pe front, unii dintre ei foşti deţinuţi. Frontondelul împreună cu alte comitete, se considera puterea legitimă în Basarabia ca provincie a Rusiei și reprezentant al guvernului bolşevic rus. El nega orice drept guvernului Sfatului Ţării.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT (1923-2023)-II, 24 Martie

PROIECTUL CULTURAL „CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT” (1923-2023)

Programul dedicat ”CENTENARULUI EROULUI NECUNOSCUT” este organizat de către Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și se desfășoară în perioada martie-mai 2023.

Evenimentul se adresează tinerei generații, în special elevilor din Cercurile ”Cultul Eroilor” din școlile bucureștene. Aceștia au posibilitatea să cunoască mai bine istoria și jertfele înaintașilor, să descopere bogatul patrimoniu național, pe care fiecare român are datoria să-l protejeze.

Întâlnirea din 24 martie 2023 a avut loc la Colegiul Economic „Viilor”.

Elevii au vizionat filmele documentare: „30 de ani de la reînființarea Asociației Naționale Cultul Eroilor-Regina Maria” și Mănăstirea ”Mihai Vodă”.  S-a avut în vedere, încă de la început, să fie aduse în atenția elevilor, determinarea și puterea creatoare, credința călăuzitoare, curajul și spiritul de sacrificiu al poporului român.

Cu mare entuziasm, dl gl. bg. Buciu Grigore, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”,  a prezentat multitudinea de evenimente organizate în cadrul asociației, subliniind faptele de glorie, dragostea față de pământul natal, legătura dintre spirit și nobila misiune pe care au îndeplinit-o eroii neamului românesc. Îndemnul pentru elevi a fost cel de prețuire a valorilor moștenite și al aducerii aminte, printr-un omagiu, tuturor celor care au luptat și s-au  jertfit pentru libertatea și independența țării.

Nu întâmplător a fost aleasă spre prezentare Mănăstirea ”Mihai Vodă”. Pe lângă valoarea sa istorică, fiind ctitorie a lui Mihai Viteazul din anul 1594, având o valoare deosebită din punct de vedere arhitectural, fiind realizată de meșterii celei de-a doua jumătăți a veacului XVI, asemenea bisericilor din piatră ale Mănăstirilor ”Dealu” de la Târgoviște și ”Curtea de Argeș”, Mănăstirea a adăpostit în perioada 16, 17 mai 1923 sicriul cu osemintele ”Ostașului Necunoscut”. După ce a ajuns în București, la Gara de Nord, sicriul a fost așteptat de către oficiali ai statului și personalități politice și militare, apoi a fost  depus pe un catafalc drapat cu steagul și însemnele României, iar după oficierea serviciului religios și onorurile militare, a fost așezat pe un afet de tun, tras de opt cai și transportat, astfel, în cadrul unui lung cortegiu până la Biserica „Mihai Vodă”. Aici, sicriul a rămas pe toată durata zilei de 16 mai, pentru ca publicul bucureștean să poată veni în pelerinaj.

            „Cortegiul se va îndrepta spre biserica ”Mihai Vodă”, urmând itinerariul: Calea Griviței, Calea Victoriei, Bulevardul Elisabeta, Bulevardul Schitu Măgureanu, Bulevardul Principele Mircea, Strada Arhivelor, Biserica Mihai Vodă.  La biserica ”Mihai Vodă” sicriul va fi coborât de pe afet de către aceiași ofițeri, care l-au coborât în Gara de Nord și depus cu același ceremonial pe catafalcul din pridvorul bisericii. Sicriul va fi expus pentru pelerinajul publicului, până în ziua de 17 maiu, având în tot momentul o gardă de onoare, compusă din patru ofițeri, cavaleri ai ordinului „Mihai Viteazul” .

(Programul Ceremoniei Înmormântării ”Ostașului Necunoscut, 14-17 mai 1923, (Ministerul de război, București”)                  

Programul a continuat cu prezentarea activității cercului „Cultul Eroilor”din Colegiul Economic „Viilor” din ultimii ani, o sinteză a aprecierii trecutului, a faptelor de glorie și menționarea oamenilor de seamă și a monumentelor închinate eroilor, o realitate pentru proiectarea viitorului. Stăpâni pe inimă, au descoperit în cărți, documente, obiecte,  zbuciumul și creația poporului nostru.

Românul, în istoria lui spirituală, a fost capabil să rodească toate suferințele, sacrificiile, munca, luptele și așteptările. D-na Loredana Popa, profesor de religie la Colegiul Economic „Viilor” a ilustrat imaginea preoților, care au stat alături de ostași pe câmpurile de luptă, adevărați apostoli care binecuvântau sufletele și ofereau izvorul de lumină pentru izbândă.

Leacul a fost întotdeauna cântecul, vibrația inimii, setea, chiar și pe câmpul de luptă.

Despre această poveste, a cântat Lorena Oltean, artist de muzică tradițională românească. Cântecul ei, a legănat ca o apă și a eliberat sufletul de neliniști. Elevii au ascultat ”Cântec de război din Vaslui”, „Cântec de prizonierat din Ardeal” – scrisoare de pe front a unui român ardelean prizonier în Rusia în Primul Război Mondial și „Cântec de cătănie.”

Jertfele, credința și dragostea poporului român ne sunt izvor de întărire, din care ne putem adăpa oricând. Dacă există un miracol al istoriei noastre, el trebuie căutat în tenacitatea acestui lanț de generații. Bătaia inimii înaintașilor s-a intensificat și a bătut în inima noastră. Cultura română a fost, dintotdeauna, coloana vertebrală a națiunii noastre.

Invitați la eveniment au fost: Evelyne Maria Croitoru-scriitor, Ecaterina Mihai-artist plastic, prof.univ. Niculai Maxim-flautist la Filarmonica ”George Enescu” București, col.(r.) Marius Crucianu-dirijor, plt. adj. (rtr) Anton Gurău, Scoipan Carmen-bibliotecar, Lavinia Stoica-profesor documentarist, Roza Zah (Romică Zaharia)-artist fotograf, membri ai Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Municipiului București, Diana Gheorghiu-profesor de istorie la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”, Diana Oprea-profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița” și Alexandra Filimon-profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”.

La activitate au participat elevii cercurilor „Cultul Eroilor” din școlile: Colegiul Economic „Viilor”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” și  Centrul de Cateheză „Sfânta Parascheva” al Parohiei „Apărătorii Patriei I”.

Moderatorii activității au fost d-l col.(rtr.) Petru Gurău, președintele filialei Municipiului București a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și Lucreția Nechifor, vicepreședinte al aceleași filiale. Fotografiile au fost realizate de către Roza Zah (Romică Zaharia)-artist fotograf.

Lucreția Nechifor, vicepreședinte al filialei Municipiului București a Asociației Naționale Cultul Eroilor  „Regina Maria”.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

„CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT 1923-2023”. PROIECT LANSAT DE ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA ”

CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT (1923-2023)

-FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI-

Anul acesta  se împlinesc 100 de ani de la înființarea Instituției Eroului Necunoscut în România, eveniment relevat prin dăinuirea în timp a monumentului  „Mormântul Ostașului Necunoscut”, situat în Parcul Carol din București. Cu această ocazie Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române organizează proiectul cultural-istoric ”CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT (1923-2023)”.

La acest proiect participă un număr de 100 de elevi din școlile bucureștene (elevi M Cercuri „Cultul Eroilor”). Școlile participante sunt: Colegiul Economic „Viilor”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”, Colegiul Național de Artă „Dinu Lipatti”, Centrul de Cateheză „Sfânta Parascheva” al Parohiei „Apărătorii Patriei I” și Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”,  Craiova.

Elevii sunt sprijiniți să descopere, în manifestările cu caracter comemorativ, cultural educative și evocator, elemente de cinstire a eroismului românesc din tradiția creștin-ortodoxă, care se împletesc cu cele de ordin militar și laic. Prin participarea la acest program, elevii vor avea posibilitatea să cunoască mai bine istoria și jertfele înaintașilor, să descopere bogatul patrimoniu național, pe care fiecare român are datoria să-l protejeze.

Prima întâlnire din cadrul proiectului a avut loc pe data de 11 martie 2023, la Cercul Militar Național, Sala de spectacole „Eusebiu Ștefănescu”. Elevii au vizionat filmul documentar „Mormântul Eroului Necunoscut”. Documentarul este o producţie 2022, în regia lui Răzvan-Mihai Clipici, director al Componentei Cultură din cadrul Sectorului Cultură, Pictură şi Restaurare al Administraţiei Patriarhale. Filmul este realizat în colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand l”, alături de alte instituţii.

Dr. Valeria Bălescu, muzeograf, reprezentant al Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, a vorbit despre istoricul Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război”, cea care, alături de Ministerul de Război, a coordonat ceremoniile de desemnare a Eroului Necunoscut, în anul 1923, apoi, a definit, pe înțelesul tuturor, noțiunea de Erou Necunoscut, ca simbol al eroismului național. De asemenea, d-na Valeria Bălescu a atras atenția asupra faptului că în mediul on-line circulă informații eronate cu privire la arhitectul care a realizat  placa tombală a Monumentului Eroului Necunoscut, precizând că realizatorul acesteia este arhitectul Ion Trojanescu, și nu Emil Beker. A dat citire unor documente de arhivă, în care arhitectul explica și argumenta concepția sa privind realizarea plăcii tombale.

A urmat prezentarea proiectului ”Antologia Centenarul Eroului Necunoscut”, susținută de către dna Lucreția Nechifor, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Municipiului București. Elevii au fost invitați să participe la realizarea antologiei ce va cuprinde două secțiuni: cea literară (poezie, proză, eseu, scrisoare) și secțiunea plastică (desene, pictură, grafică, colaj), în care va fi reflectată imaginea Eroului Necunoscut. Antologia va fi lansată în data de 13 mai 2023 la Palatul Patriarhal. Vernisarea lucrărilor din secțiunea plastică va avea loc pe data de 6 mai 2023 la Biserica Apărătorii Patriei I.

Programul a continuat cu un recital de muzică tradițională românească oferit de dna Doina Lavric Parghel. La finalul manifestării toți elevii au primit un DVD cu filmul documentar „Mormântul Eroului Necunoscut” și au vizitat Palatul Cercului Militar.

Moderatorul activității a fost dl col. (rtr.) Petru Gurău, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Municipiului București.

La eveniment au mai fost prezenți: dna Lorena Oltean, interpret de muzică tradițională românească, dna Daniela Șontică, jurnalist la Ziarul ”Lumina”, dna Evelyne Maria Croitoru, scriitor, dl Niculai Maxim, flautist la Filarmonica „George Enescu”, dna Maria Fitcal, scriitor, dl Toni Gurău, membru al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Municipiului București,  dna Carmen Scoipan, bibliotecar școlar la Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”, dna Mariana Lavinia Stoica, profesor documentarist, președinte al Cercului ,,Cultul Eroilor”, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, dl Aristică Marius Deloreanu, profesor de istorie, coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare, dna Oprea Diana Elena profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, dna Monica-Valentina Șerbănescu, director,  dna Alina-Elena Grecu, dna Roxana Pricope, dna Diana Gheorghiu, profesoare de istorie la Liceului Pedagogic ”Anastasia Popescu”, dl Narcis Guiu, diacon al Centrului de Cateheză „Sfânta Parascheva” a Parohiei Apărătorii Patriei I”, oameni de cultură,  părinți și bunici.

Proiectul ”CENTENARUL EROULUI NECUNOSCUT (1923-2023)”se desfășoară în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Municipiului București, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Cercul Militar Național, Muzica Reprezentativă a Armatei, Secția Asistență Religioasă a Armatei, Serviciul Circulație al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Primăria Sectorului 5, Centrul Cultural „Ștefan Iordache”-sector 5,  Asociația de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I”,  Asociația Culturală „La noi, la români”, artiștii: Ion Crețeanu-rapsod popular, Lorena Oltean-artist muzică tradițională românească,  Alexandru Lilea-interpret de folclor, Gabriel (Gorjanu) Gîlea-interpret de folclor, Roza Zah (Zaharia Romică)-artist fotograf, membri și simpatizanți ai Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Lucreția Nechifor, vicepreședinte al filialei Municipiului București a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

LA MULȚI ANI , DE 8 MARTIE, TUTUROR FEMEILOR!

ZIUA FEMEII 2023, LA SEDIUL ANCE „REGINA MARIA”, BUCUREȘTI

În data de 07 martie 2023, Biroul Executiv Central și filiala București din cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” au organizat întrunirea festivă ”8 Martie 2023, Ziua Femeii la Cultul Eroilor”, la sediul central al asociației, din București.

Festivitatea, condusă de către domnul general – maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele asociației și de către domnul colonel (r) Petre GURĂU, președintele filialei București, a fost dedicată domnișoarelor și doamnelor membre ale structurilor organizatoare, și, simbolic, a fost dedicată tuturor membrelor, colaboratoarelor și simpatizantelor asociației.

Participantele  la eveniment au primit cadouri simbolice, flori de primăvară, omagii și aprecieri binemeritate.

Primăvară minunată, mulțumiri, recunoștință, prețuire, sănătate, iubire, bucurii, noroc și pace tuturor domnișoarelor și doamnelor din România și de pretutindeni!

LA MULȚI ANI!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

MARȚISOR 2023-PRIMĂVARĂ MINUNATĂ, TUTUROR DOMNIȘOARELOR ȘI DOAMNELOR

BUCURII, IUBIRE ȘI PREȚUIRE TUTUROR DOMNIȘOARELOR ȘI DOAMNELOR!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

PREMIILE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR “REGINA MARIA”, EDIŢIA A X-A, 2023

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” lansează ediţia a X-a a concursului cu premii, în valoare de 2.000 de dolari americani, pentru lucrările de istorie apărute în anul 2023!

 Premiile Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, ediţia a X-a, se acordă celor mai bune lucrări apărute în anul 2023, având ca temă de cercetare participarea armatei române pe câmpurile de luptă ale războaielor din 1877-1878; 1913; 1916-1919; 1941-1945 (analize ale unor bătălii; memorialistică de război, biografii ale unor personalităţi militare; soarta prizonierilor de război; militari dispăruţi pe front; monografii ale unor opere comemorative de război sau ale unor unităţi militare combatante: batalioane, regimente, brigăzi, divizii, nave de luptă etc.).

La ediţia a X-a vor fi acordate următoarele premii:

 • Marele Premiu „Comandor Virgil AlexandruDragalina”, în valoare de 1.000 de dolari SUA;

 • Premiul „Sublocotenent Ioan R. Marinescu”, în valoare de 500 de dolari SUA;

 • Premiul „Căpitan aviator Alexandru Manoliu”, în valoare de 500 de dolari SUA.

Fiecare premiu va fi însoţit de câte o diplomă, precum şi de medalia cu efigia titularului de premiu.

Condiţii de premiere:

 1. sunt considerate eligibile pentru a fi premiate lucrările de autor (colectiv) în limba română editate în anul 2023;
 2. în evaluarea volumelor propuse pentru concurs, membrii juriului vor ţine seama de următoarele criterii: valoarea ştiinţifică; noutatea temei; originalitatea conţinutului, analizei şi interpretării datelor de arhivă; stilul de redactare; aparatul critic; prezentarea grafică;
 3. nu vor fi luate în consideraţie lucrările reeditate sau cele de ficţiune.
 4. volumele câştigătoare vor fi stabilite de un juriu a cărui componenţă va fi aprobată prin decizia Biroului Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”;
 5. în cazul în care vor fi mai multe lucrări cu acelaşi număr de puncte, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul valoare ştiinţifică;
 6. lucrările (cel puţin două exemplare) propuse pentru concurs se trimit prin poştă sau curier, în plic închis, cu menţiunea Premiile ANCERM, pe adresa: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Ion Mihalache, nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal: 011203;
 7. termenul limită de depunere a lucrărilor: 31 decembrie 2023.

Colonel (rtr) Dumitru ROMAN, Redactor șef al revistei ”România eroică”

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” 

Posted in Evenimente | Leave a comment

24 IANUARIE – UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, MICA UNIRE

Cu 164 de ani în urmă, în acea zi de 24 ianuarie 1859, se consfințea în istorie Unirea Principatelor Române. Moment memorabil și hotărâtor în formarea statului național român.

Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română”, versuri devenite simbol al Unirii, au fost rostite astăzi în Dealul Patriarhiei, lângă statuia domnitorului Alexandru-Ioan CUZA, la evenimentul organizat de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina MARIA” (ANCE”RM”), filiala Municipiului București.

Au fost prezenți: d-l col. (r) Petru GURĂU, președintele filialei București a ANCE”RM”, d-na profesor universitar doctor Filofteia REPEZ, prim-vicepreședinte al filialei Municipiului București, d-na Niculina MERCEANU, profesor, președinte-fondator al Asociației Culturale „La noi, la români“, d-l profesor lector universitar Ștefan-Lucian MUREȘANU, membru în Biroul Executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, d-l plt. adj. pr. (rtr) Nicolae SANDA, secretar al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, d-l plt. adj. pr. (r) Anton GURĂU, d-na Mioara SPIRIDON, d-l Nicolae MAXIM, flautist la Filarmonica „George ENESCU”, d-na Ecaterina MIHAI, pictor, d-na Lavinia STOICA, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Dumitru MOȚOC”, d-na Lucreția NECHIFOR, bibliotecar școlar, președinte al Cercului ”Cultul Eroilor” din Colegiul Economic ”Viilor” alături de elevii Andreea VOICU, Daniela OPREA, Anca CRĂCIUN, Teodora PANDELE, Cristina GEORGESCU, Andrei-Mihai DUMITRESCU, Mihai-Antonio BREHUESCU, Gheorghe-Adrian LICURICI.

Asociația de Reconstituiri Istorice „FERDINAND I” a fost și ea prezentă, oferindu-ne o veritabilă lecție de istorie vie. Am putut admira ținutele militare ale Armatei Principatelor Române Unite, accesoriile și echipamentul militar din vremea domnitorului Alexandru-Ioan CUZA.  Ne-am bucurat împreună de această împlinire, la eveniment fiind prezenți și românii din Basarabia. Ne-au povestit despre acel ”acasă”. Ascultându-i, privindu-i, ne-am emoționat.

Unirea noastră românească s-a făcut întru adevăr, pentru că hotarele care ne despărțeau nu erau adevărate. Niciodată n-am avut conștiința unirii cu altă țară, decât cu a noastră! Aici unde suntem am fost dintotdeauna! Unirea sub Alexandru-Ioan CUZA reprezintă un caz unic în istoria europeană modernă. Suntem azi un popor unit nu numai prin același pământ și aceeași limbă, dar și prin solidaritate.

Cine a trăit atunci, cine s-a aflat la Iași, la Focșani, la Craiova, la București, pe întregul pământ românesc, de dincolo și de dincoace de Carpați, a serbat cu frenezie înfăptuirea marelui ideal. Ce emoție trebuie să fi fost atunci… Un popor harnic, inteligent, pășea în rândurile națiunilor lumii. Românii și-au construit cu trudă, cu sacrificii cu neclintită voință Patria lor și România Europei.

Unirea în jurul nostru, Unirea în noi! Istoria a consemnat că în acest loc, în acea zi istorică, în Dealul Patriarhiei s-a jucat ”HORA UNIRII”. Ne-am prins mâinile și am devenit un hrisov al marilor HORI.

Fotografiile evenimentului au fost realizate de artistul fotograf Roza ZAH (Romică ZAHARIA).

Lucreția NECHIFOR, vicepreședinte al filialei Municipiului București/

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina MARIA”.

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

24 IANUARIE -SĂRBĂTOAREA DE SUFLET A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI!

Unirea Moldovei cu Țara Românească.

 Unirea Principatelor Moldovei și Țării Românești la 24 ianuarie 1859 a reprezentat un reper fundamental în parcursul spre împlinirea idealului românilor de pretutindeni. Viața a făcut ca arealul ancestral al românilor să fie râvnit de marile imperii ale timpului – Otoman, Habsburgic, Țarist – care l-au împărțit în state separate supuse sute de ani în forme diferite.

Însă, până la urmă, unitatea de limbă și conștiința de neam a învins și – în zorii epocii moderne – națiunea română s-a regăsit (în parte) într-o formulă de stat unit, în pas cu tendința din ce în ce mai pronunțată în Europa. Prilejul l-a constituit războiul Crimeii (1853-1856) dintre Imperiul Rus, pe de-o parte și Imperiul Otoman, sprijinit de Imperiul Britanic, de Franța și de Piemont, pe de altă parte, care s-a sfârșit prin înfrângerea Rusiei.

Consecințele acestei confruntări pentru Principatele române – Moldova și Țara Românească – au fost foarte importante. La Conferința de Pace de la Paris (1856), s-a hotărât revenirea la Moldova (1857) a județelor Cahul, Ismail și Bolgrad (cedate Imperiului Țarist odată cu întreaga Basarabie, prin Pacea de la București din 1812) și consolidarea unei entități statale mai puternice la Gurile Dunării, capabile să frâneze dorința de expansiune a imperiilor în acest spațiu. Necesitățile geopolitice continentale găseau un teren fertil în rândul elitei politice radicale de la Iași și București, maturizată după un deceniu de la memorabilele clipe ale Revoluțiilor de la 1848.

Prin Convenţia de la Paris din 1858 (care a încheiat Conferința celor șapte puteri europene – 1857-1858), s-a stabilit unirea celor două state românești, însă cu păstrarea identității fiecăruia: domni, guverne, parlamente, capitale separate. Erau comune numele (Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti), o Comisie Centrală pentru alcătuirea legilor, Curtea de Casaţie (cu sediul la Focşani). Armata urma să aibă un şef unic numit alternativ de cei doi domnitori, fiecare dintre cele două Armate păstrând drapel propriu de luptă, având în comun o banderolă albastră. Principatele Unite rămâneau sub suzeranitate otomană dar și sub garanția colectivă a marilor Puteri Garante.

Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Harta cuprinde și cele trei județe din sudul Basarabiei: Ismail, Cahul și Bolgrad, cedate Rusiei prin Tratatul de la Berlin din 1878 în schimbul Dobrogei.

Regula epilogului ne permite să constatăm cât de ingenioasă a fost acțiunea românilor din cele două principate care au reușit să dejoace planurile puterilor ce se împotriveau unirii depline, punându-le în fața faptului împlinit. Convenția permitea consultarea populației pentru desemnarea unor divanuri ad-hoc care să se pronunțe față de ideea de unire și să aleagă câte un domnitor, separat, în fiecare provincie. Manevrând cu abilitate, caimacamul (locțiitor de domn de la Iași) Vogoride a reușit să adune în Divanul Moldovei personalități antiunioniste, astfel că Unirea devenea imposibilă. Întâmplarea a făcut ca soția sa, Ecaterina (Cocuţa) Conachi (fiica poetului pașoptist Conachi), să descopere, într-un fișet, scrisori ale lui Vogoride către rudele lui din Istanbul în care acesta  povestea cum a fraudat alegerile. Însuflețită de idealul unirii (era la curent cu întâlnirile secrete de la Țigănești ale pașoptiștilor), ea le-a făcut publice (au fost publicate în ziarul „L’Etoiled’ Orient”, care apărea la Bruxelles). Marile puteri garante au cerut imediat Sultanului să anuleze și să refacă alegerile. De această dată votul a fost covârșitor în favoarea Partidei unioniste (Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Conachi, Costache Negri, Alexandru Ioan-Cuza), iar electorii s-au pronunțat pentru Unire și l-au ales domn al Moldovei – la 5 ianuarie 1959 – pe colonelul Alexandru Ioan-Cuza.

În Țara Românească adunările ad-hoc desemnaseră electori unioniști (conservatori și radicali); problema se punea în legătură cu alegerea Domnitorului. Partida națională (care-l susținea pe pașoptistul Nicolae Golescu) a  ieșit în minoritate (46 din cele 72 mandate) față de conservatori (care-i susțineau pe Bibescu sau Știrbei). De această dată sprijinul a venit de la populația mobilizată de Partida Națională, care s-a adunat în număr mare la Mitropolie, demonstrând virulent pentru Unire. Liderii Partidei Naționale s-au retras la Hotelul Concordia și au hotărât să propună conservatorilor renunțarea reciprocă la sprijinul candidaților proprii și susținerea pentru alegerea ca Domnitor a lui Alexandru Ioan-Cuza, domnul ales al Moldovei.

După ce propunerea a fost acceptată, în ziua de 24 ianuarie 1859 Divanul a făcut alegerea pe care manifestanții au salutat-o cu însuflețire: Alexandru Ioan-Cuza devenea Domn, atât al Moldovei, cât și al Țării Românești. O horă a Unirii imensă a cuprins, deopotrivă, pe manifestanți și pe deputații din Divan. Ecoul în comunitățile de români din Basarabia, Bucovina, Transilvania și Banat a fost extraordinar.

Alexandru Ioan-Cuza, Domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești

Iată Jurământul rostit de Alexandru Ioan-Cuza după alegerea sa ca Domn al Principatelor Unite:

“Jur, în numele Prea Sfintei Treimi şi în faţa Ţării mele, că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele Principatelor Unite, că voi fi credincios constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate, uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie ajutor!”.

Iar cu prilejul înmânării Drapelelor de luptă unităților Armatei întregite, la 1 septembrie 1863, Domnitorul a spus:

,,Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi!

Această zi va fi una din cele mai însemnate din datinile noastre. Steagurile cele vechi aduceau aminte suvenire triste, de vreme ce ele înfăţişau ţările despărţite. Astăzi, voi primiţi din mâinile noastre steagul ce întruneşte colorile ţărilor surori, aşa precum voinţa unanimă a românilor a unit pe capul nostru coroanele ambelor ţări. (…) Steagul e România, acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat cu sudorile muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii şi unde se vor naşte copiii voştri. Steagul este, încă, simbolul devotamentului, credinţei, ordinei şi al disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul e totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga istorie a României! Într-un cuvânt, steagul reprezintă toate datoriile şi toate virtuţile militare care se cuprind în cele două cuvinte săpate pe vulturii români: Onoare şi Patrie!

Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi!

Juraţi să păstraţi cu onoare şi fără pată steagurile voastre şi astfel veţi corespunde încrederii şi aşteptării ce am pus, cu ţara întreagă, în oaste.

Juraţi a le apăra în orice întâmplare, ca un sfânt deposit ce încredinţez bravurii şi patriotismului vostru! Să trăiască România!”

Este un îndemn valabil și astăzi, să fim demni de misiunea perpetuă pe care Domnitorul Unirii a transmis-o românilor pentru eternitate!

Purtător de Cuvânt/ Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”

Colonel (r) dr. Alexandru OȘCA

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment

CRĂCIUN FERICIT! LA MULȚI ANI 2023!

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Stimați colegi, membri, colaboratori și simpatizanți ai Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, dragi camarazi și prieteni, în numele meu și al membrilor Biroului Executiv Central vă adresez mulțumiri pentru eforturile importante depuse și implicarea consistentă în promovarea CULTULUI EROILOR ROMÂNI, vă asigur de recunoștința și prețuirea noastră, iar

 • cu prilejul Sfintei Sărbători a Nașterii Mântuitorului Nostru, Domnul Iisus Hristos vă urez să trăiți în liniște sufletească și pace spirituală, să vă bucurați alături de cei dragi, să aveți numai fericire, împliniri și CRĂCIUN FERICIT!, 

 • și cu ocazia Noului An 2023, am bucuria de a vă dori, cu sinceritate absolută, un an mai bun, cu sănătate și prosperitate, unitate, încredere și speranță în viitor, depășirea cu bine a crizelor economică, de securitate și LA MULȚI ANI!

PREȘEDINTELE A.N.C.E. ”REGINA MARIA” 

General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

Posted in Evenimente | Leave a comment