CONSILIUL DIRECTOR: 21 iunie 2023

ÎNSEMNĂRI DE LA ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR-2023 AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR “REGINA MARIA”

Miercuri, 21 iunie 2023, la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti, sala ”CINEMA” s-a desfășurat ședința Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

La eveniment au participat 42 de persoane, președinți ai filialelor județene și membrii ai Consiliului Director, precum și distinși invitați, personalități militare care au transmis mesaje de felicitare, mulțumiri pentru cooperare și urări de succese viitoare.

Colonel (r) Dumitru CIURCI-președintele Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, colonel (r) Ioan MOCAN-președintele Asociaţiei Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ”General Constantin HÂRJEU”, general-locotenent (rtr ) Nicolae BĂHNĂREANU- președintele Asociaţiei Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” și colonel ( r) Nicolae IVAN-director de relații publice al Fundației ”Sfântul  Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”.

Ședința s-a desfășurat în conformitate cu ordinea de zi aprobată.

 Activitatea a fost pregătită de membrii Biroului Executiv Central și a fost condusă de către domnul general de brigadă (rtr) Grigore BUCIU , vicepreședinte, care a deschis lucrările cu reiterarea regretelor sincere și profunde ale membrilor Asociației pentru trecerea prematură în eternitate a celui care a fost generalul-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației în ultimii 10 ani, continuând cu transmiterea urărilor de însănătoșire grabnică a domnului general de brigadă (rtr) Radu-Şerban DAN, prim-vice președinte, aflat în suferință de sănătate.

În prima parte a ședinței, conducătorul activității, domnul general de brigadă (rtr) Grigore BUCIU a prezentat, susținut și argumentat Analiza activităţilor desfăşurate de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” în perioada 22 iunie 2022-21 iunie 2023”. În analiză au fost prezentate, atât realizările, cât și neîmplinirile înregistrate. Cu toate acestea, în pofida dificultăţilor organizatorice şi mai ales financiare, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a reuşit să rămână o organizaţie puternică şi bine structurată, cu statut de utilitate publică şi filiale în toate 39 de județe  ţării – mai puţin în judeţele Teleorman și Tulcea–a căror activitate este apreciată de instituţiile sub patronajul cărora fiinţează, respectiv Ministerul Apărării Naţionale şi Patriarhia Română, precum şi de organele administraţiei locale.

Generalul BUCIU  a amintit de slaba implicare şi lipsa de comunicare ale conducerilor unor filiale judeţene, de tergiversarea demersurilor pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru atragerea de noi membri cotizanţi, precum și de slaba finanțare din cotizații.

În continuare au fost prezentate și validate documentele de conducere și administrative ale Asociației:

 Planul cu principalele activităţi ale A.N.C.E. ”Regina Maria” pentru anul 2023.

Colonel (r ) Gheorghe MATEESCU, vicepreședintele  A.N.C.E. ”Regina Maria”

 Bilanțul financiar-contabil, precum și a contului rezultatului exercițiului financiar  la nivelul Asociaţiei pentru anul 2022 și Raportul preşedintelui Comisiei de cenzori.

Ec. Florentina GANEA

În etapa a II-a a evenimentului-Dezbateri și Discuții-, reprezentanții filialelor și membri ai Consiliului Director au prezentat analize, puncte de vedere, recomandări și propuneri pentru îmbunătățirea activității viitoare.

 Colonel (rtr) Remus MACOVEI-Constanța.

Colonel (rtr) Gheorghe TIMOFTE-Iași

Profesor Ion POPESCU-Piatra NEAMȚ

General de brigadă (r) dr. Ion BURLUI- SUCEAVA

D-l  Dorin ȘCHIOPU-Hunedoara

Col (rtr) Ioan BOTA-Maramureș

D-l Adrian ȘIMON-Mureș

Col (rtr) MATEI-Caracal

Lt.col (rtr) Mihai AVRAM-Mehedinți

Col (r) MAZILU

 Concluziile generale și proritățile Asociației, completate și aprobate pe durata activității sunt încurajatoare și se poate afirma  ”Consiliul Director al Asociațieie Naționale Cultul  Eroilor Regina Maria este în măsură să-și îndeplinească misiunea”

Colonel (r) Nicolae IVAN, vicepreședinte

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCUAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.