Excursie tematică ”Pe urmele Eroilor” – Târgoviște, Mânăstirea Dealu, Mărturisiri – 1601-9 august-2021: 420 de ani de când i-a fost tăiat capul lui Mihai Viteazul.

”Scoală-te, voievodule, scoală-te că am venit să-ți mulțumim, aducându-ți lumină, cuvintele noastre, împodobite și dânsele, că doar se vor milostivi Domnului spre iertare și dreaptă judecată, să dea viață veșnică sufletului Tău.”

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Municipiului București a organizat și desfășurat excursia tematică ”Pe urmele Eroilor”, în data de 8 august 2021.

Am pornit cu bucurie din București spre Târgoviște, vatra de ieri și de azi a culturii românești. Obiectivul principal al excursiei a fost vizitarea Mânăstirii Dealu,  locul unde odihnește capul voievodului Mihai Viteazul. Mânăstirea Dealu este una dintre cele mai vechi mânăstiri, ctitoria lui Radu cel Mare.

Pe 9 august 2021 se împlinesc 420 de ani de la asasinarea mișelească a voievodului.

În pronaosul dinspre miazănoapte al mânăstirii se află mormântul. Pe lespedea de piatră stă scris și acum: „Aici zace cinstitul și răposatul capul creștinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Țării Românești și Ardealului și Moldovei”.

Trecutul a revenit în sufletele noastre ca un ecou, ne înfioară și ne fixează în timpul eroic al domnitorului, răsunătoarele bătălii ne aprind și căutăm să ținem aprinsă această lumină, a credinței, a dragostei și respectului față de neam și țară.

Din rândul marilor noștri voievozi, luptători neînfricați de-a lungul veacurilor, pentru libertatea țării, a neamului nostru se desprinde fără nici o îndoială de credință și figura legendară a lui Mihai Viteazul, cel care în perioada sa scurtă de domnie  a avut curajul și a reușit să înfrunte deseori forța uriașă a Imperiului Otoman. Cea mai importantă faptă a sa rămâne înfăptuirea pentru prima dată în istoria țării sale – unirea tuturor românilor.

În urmă cu 420 de ani era pusă la cale asasinarea marelui voievod, în 9 august 1601,  printr-un sfârșit tragic, în urma complotului sângeros ordonat de generalul Basta, cel care, cu sprijinul tacit al împăratului și guvernului de la Viena, a recurs la abominabila crimă și cumplita tragedie.

Domnitorul a fost împușcat, apoi l-au ucis cu toată cruzimea, decapitându-l cu o harebaldă. Tot atunci a fost arestată și familia sa, dar și camarazii loiali de pe timpul domniei sale. Au fost supuși cu toții la chinuri groaznice, printre ei aflându-se și vestitul căpitan Baba Novac. După decapitare, trupul i-a fost aruncat pe câmp și batjocorit, iar după trei, patru zile corpul a fost recuperat de niște mercenari sârbi și îngropat. Unul dintre căpitanii voievodului, Turturea paharnicul, a reușit să ia capul retezat și să-l ducă în Țara Românească, unde a fost înmormântat cu cinste de marele clucer Radu Buzescu, la Mânăstirea Dealu, lângă osemintele tatălui său, Pătrașcu Vodă cel Bun.

Am prezentat celor prezenți tot ceea ce s-a scris și s-a spus despre glorioasa sa domnie. Mulți scriitori ai vremii s-au aplecat a scrie despre dânsul: I. H. Rădulescu, George Coșbuc, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Alexandru Vlahuță. Aprecieri laudative au venit și din partea cronicarilor și istoricilor străini. Cronicarii polonezi scriau că ”Ortodocșii din Polonia îl divinizau pe Mihai, ca pe Mesia.”

Figura marelui domnitor poate fi întâlnită și în tablourile unor pictori de valoare: Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Misu Popp. Impresionante statui ecvestre întâlnim și în țară: București, Cluj, Alba Iulia, Craiova. Școli, instituții de cultură, străzi îi poartă numele.

Sufletul lui trăiește în sufletul unui neam întreg. Ne-am dus la Mânăstirea Dealu, la mormânt pentru a ne aminti și cinsti faptele eroice, aducând toată recunoștința noastră față de personalitatea voievodului Mihai Viteazul.

Am depus o coroană de flori la statuia domnitorului Mihai Viteazul aflată în centrul orașului Târgoviște. Aceasta a fost realizată de sculptorul Mihai Marcu.

Ne-am oprit și la statuia lui Constantin Brâncoveanu și fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei voievozi martiri. Constantin Brâncoveanu a fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Mare boier, nepot de soră al domnului Șerban Cantacuzino, el a moștenit și a sporit o avere considerabilă. În timpul în care a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase și un stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele.

 

Ne-am urmat călătoria prin Târgoviște, oprindu-ne la Mânăstirea Stelea, lăcaș de cult, monument de referință pentru arta Țării Românești din secolul al XVII-lea. Este ctitoria voievodului Vasile Lupu al Moldovei, din anul 1645, fiind construită, ca semn al împăcării cu voievodul Matei Basarab. Am aflat de la muzeograf că în chiliile Mânăstirii Stela a funcționat o școală grecească care a dăinuit până către anul 1840. Aici au învățat printer alții, Grigore Alexandrescu, I.H. Rădulescu și Vasile Cârlova. Am aflat informații prețioase despre Înalt Prea Sfințitul Nifon Arhiepiscopul Târgoviștei.

O altă oprire a fost la Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, una dintre primele instituții de cultură cu acest profil din țară. A fost deschis vizitării în 11 mai 1967.

Muzeul este structurat pe săli, ce reprezintă activitatea tipografică atât târgovișteană, dintru începuturi (secolul al XVI-lea)  cât și a celorlalte centre tipografice apărute în Moldova și Transilvania. Muzeograful ne-a oferit informații despre descoperirea hârtiei, amintind de chinezul Tai Lun dar și a tiparului, de către Johann Gutenberg. În somptuosul hol, se regăsesc ”Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung” -1521, fiind primul text românesc scris ce s-a păstrat.

Un alt manuscris de excepție este ”Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, cea mai semnificativă lucrare a literaturii române vechi în limba slavonă. Am putut observa manuscrise și cărți ale domnitorului savant Dimitrie Cantemir (Descrierea Moldovei, Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman), precum și tipăriturile realizate de reprezentanții Școlii Ardelene ( Samuil  Micu-Klein, Petru Maior, Gheorgeh Șincai, Gheorghe Lazăr, Ioan Budai Deleanu). Am admirat călimările de brâu, inelele sigilare.

Un alt loc deosebit unde am poposit a fost Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, fiind primul de acest fel din țară. Am admirat patrimoniul arheologic universal,  unicul colier din cochilii de melci de mici dimensiuni din Europa, de circa 29.000 de ani.

Timpul petrecut în excursie s-a scurs repede. Ne-am trezit prinși în mijlocul evenimentelor, oferind ochilor atât de mult, hrănind inima cu bogata înfățișare a frumosului. Oricât de mult ai spune că ai mai fost în acel loc, de fiecare data descoperi altceva care să te fascineze.

Trebuie subliniat faptul că astfel de excursii nu sunt deloc simple, ele necesitând multă răbdare pentru toate mărturiile pe care înaintașii ni le-au lăsat.

În această frumoasă călătorie au participat 22 de persoane, elevi, profesori, cadre militare în rezervă, scriitori, artiști plastici.  Organizatorii excursiei: d-l Col. (r.) Gurău Petre președintele  și d-na Nechifor Lucreția, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Municipiului București. Amintesc numele tuturor celor care au dorit să aprindă o lumânare la mormântul lui Mihai Viteazul, mulțumindu-le pentru efortul depus.

Au participat elevii:  Fieraru Ana Maria, Oprea Florin de la Cercul Cultul Eroilor din Colegiul Economic ”Viilor”, Bălan Luca Petru – 13 ani, Pavlovschi Ana -9 ani, scriitorii  Evelyne Maria Croitoru, Mariana David,  artistul fotograf Roza Zah (Romică Zaharia),   profesorii: Repez Filofteia -Colonel profesor universitar dr. , Ulmeanu Adriana, Bălan Carmen, Pociu Gabriela, Șerban  Angela, Ionescu Elena, Crăciun Octavia – profesor de pian, Ionescu Alexandru – artist plastic, președintele Asociației Bucuriile Muzicii, Cruceanu Marius- col. (r.) dirijor muzici militare, Cruceanu Florentina, Popa Maria –bibliotecar școlar, Mircea Pavel și Ionescu Ștefan.

Toți participanții au primit tricouri imprimate cu chipul voievodului Mihai și Mânăstirea Dealu, realizate cu sprijinul d-lui Machidon Iulian. Au fost realizate vederi, pliante cu informații despre obiectivele la care am poposit, de către Lucreția Nechifor.  Toate fotografiile din această excursie au fost realizate de artistul fotograf, Roza Zah (Romică Zaharia), membru al asociației.

Locurile, monumentele istorice, faptele toate au stat  față în față cu noi, pline de emoție, cerându-ne a fi  povestite apoi. Am avut răbdare, oferindu-ne timp de binecuvântare. Prin amintirea acestor fapte, am oferit trecutului, un viitor.

”Aici este soarele meu,

aici sunt prietenii mei

și fântânile.

Aici orizontul este pe rând

roată,

deal,

Inimă.

……

Văzul meu e o trecere,

auzul meu e o trecere,

sângele meu e cea mai frumoasă călătorie

spre inima dulcelui Mâine

pe care

îl voi numi fiul meu

și îi voi da cuvintele mele

și ochii

și soarele meu

și râurile,

și-l voi pune stăpân peste numele meu

și amintirea mea

și izbânzile,

aici, pe aceste coline,

unde eu voi fi mai departe

roată,

deal,

inimă” –Cezar Baltag, Răsfrângere în acum.

Lucreția Nechifor – vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” –Filiala Municipiului București

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.