PLĂCI COMEMORATIVE – FĂGĂRAȘU NOU, TULCEA

JUDEȚUL TULCEA:DEZVELIREA PLĂCILOR COMEMORATIVE PENTRU EROII DIN CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE CĂZUȚI LA DATORIE DIN LOCALITATEA FĂGĂRAȘU NOU  

Prin grija col (r) Stan Vasile, președintele filialei Tulcea a Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria”, de Ziua Armatei Române 25 octombrie 2019, în localitatea Făgărașu Nou au fost dezvelite două plăci comemorative cu eroii satului căzuți în cele două războaie mondiale.

În anul 2018 la centenarul reîntregirii patriei, sătenii au ridicat o nouă clopotniță la intrarea în biserica cu hramul Sfinții Arhangheli.

Construcția, după modelul altor așezăminte de acest gen, întregește incinta bisericii, și pune în valoare modelul creștin – ortodox. Este construită din beton armat, cu un nivel. La parter, intrarea principală, are două arcade de acces, iar lateralele zidite. La nivelul unu pe coloane, se sprijină acoperișul, unde, pe grinzile de susținere sunt fixate clopotele turnate la Galați .

Pentru a cinsti eroismul ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, Filiala Tulcea a Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” s-a îngrijit și a confecționat două plăci comemorative care au fost achitate de Primăria comunei Topolog și de președintele filialei, col. (r) Vasile Stan.

Aceste plăci comemorative au fost aplicate pe lateralele clopotniței.

Prin acest lucru, în parohie, preotul  Vâlcu Gheorghe împreună cu urmașii eroilor, înalță rugi de pomenire, cinstind în acest fel, jertfa ostașilor chemați să-și apere patria.

Președintele Fililalei Tulcea a A.N.C.E. ”Regina Maria”- Col.(r)  Vasile  STAN

Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.