PROF. UNIV. DR. IOAN SCURTU: CONFERIREA ”EMBLEMEI DE ONOARE” și OFERIREA DIPLOMEI DE ”MEMBRU DE ONOARE” AL A.N.C.E.”REGINA MARIA”

În ziua de joi, 08.07.2021, în prezența unor membri ai Biroului Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”,

domnului profesor universitar doctor Ioan SCURTU i-a fost oferită DIPLOMA DE ”MEMBRU DE ONOARE” al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”. Onorantul titlu i-a fost acordat pentru sprijinul constant acordat în ultimii ani Asociației.

De asemenea, pentru implicarea domniei sale în jurizarea premiilor anuale ale A.N.C.E. ”Regina Maria”, precum și pentru sprijinul acordat în apariția revistei ”România Eroică”, în general pentru promovarea Cultului Eroilor la români, domnului prof. univ. dr. Ioan SCURTU i-a fost conferită, cu acest prilej, „EMBLEMA DE ONOARE” a A.N.C.E. ”Regina Maria”- cea mai importantă distincție a Asociației.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.