RESPECT ȘI RECUNOȘTINȚĂ! LA MULȚI ANI VETERANILOR DE RĂZBOI!

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”,CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI 29 APRILIE 2022.

 

 Astăzi, 29 aprilie 2022, sărbătorim Ziua Veteranilor de Război, prilej de recunoaștere a meritele eroilor care s-au sacrificat pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, libertății și intereselor României.

Îi omagiem și cinstim memoria eroilor care au pus țara înaintea vieții proprii, neezitând să-și verese sangele pentru ca noi să trăim în libertate.

În prezent, mai mult ca oricând, când războiul se desfășoară la granițele țării, este necesar să rememorăm și să ne însușim lecţiile de viaţă și de luptă, direct de la veteranii de război, cu puțin peste 2000 de supraviețuitori. .

Asociația Națională Cultul Eroilor ”regina Maria” își asumă greaua misiune nobilă de a cinsti permanent eroii neamului și de a face punți de legătură între generații, prin transmiterea și cultivarea în randul tinerilor a dragostei de țară, patriotismului și a mândriei de a fi român.

Pentru cinstirea veteranilor de război, Asociația noastră organizează, desfășoară și participă permanent la activităţi specifice destinate cinstirii și recunoașterii meritelor și sacrificiilor realizate înainte, pe durata și după cel de-al doilea război mondial cum sunt: sprijin material, aniversări, comemorări ale veteranilor de război; acordarea Premiilor Anuale ale Asociației celor mai bune lucrări având ca domeniu de cercetare participarea Armatei Române în  războiul din 1941-1945; articole și reportaje publicate în revistele ”România Eroică” și în revistele editate de filiale; spectacole dedicate, comunicări științifice, adunări solemne la care sunt invitați permanent reprezentanții veteranilor de război; promovarea imaginii veteranilor prin cooperarea strânsă cu Ministerul Apărării Naționale și cu Biserica Ortodoxă Română; construirea, refacerea și îngrijirea unor morminte, cimitire şi opere comemorative ale eroilor şi veteranilor de război, din țără și din afara teritoriului național; cooperarea cu organisme și structuri asociative naționale și internaționale în organizarea unor evenimente specifice.

Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în numele meu personal, al membrilor și simpatizanților Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, purtând la rever bujorul românesc, mulțumesc distinșilor veterani de război, invalizi, văduve și urmași ai veteranilor de război pentru modul onorant în care au depășit multiplele momente dificile ale existenței lor, îmi exprim respectul, prețuirea și recunoștința pentru patriotismul, curajul și sacrificiile dovedite din 1940 încoace, nutresc speranță în depășirea grabnică a greutăților materiale și financiare ale crizei economice și războiului din Ucraina și urez tuturor sănătate, viață lungă în dreptate și demnitate, bucurii, pace și noroc!

 DRAGOSTE DE ȚARĂ, DEVOTAMENT, SACRIFICIU, SÂNGE!

ONOARE și PATRIE!

NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR!

 RESPECT, RECUNOȘTINȚĂ ȘI LA MULȚI ANI VETERANILOR DE RĂZBOI!

 PREȘEDINTELE A.N.C.E.”REGINA MARIA”General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.