PROTESTUL ANCE”RM” FAȚĂ DE PROFANAREA CIMITIRULUI INTERNAȚIONAL VALEA UZULUI

CONDAMNĂM PROFANAREA MORMINTELOR EROILR ROMÂNI!

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a luat la cunoştinţă cu stupoare și indignare de profanarea mormintelor a 52 de eroi români căzuţi în Primul Război Mondial.

Profanare în Cimitirul Internațional de la Valea Uzului! Batjocură! Crucile de la căpătâiul eroilor români au fost acoperite cu saci negri, de plastic, pentru strâns gunoiul. Acoperite și legate strâns, la bază, să rămână acolo cât mai mult.

Condamnăm acest act de barbarie!

Fapta odioasă nu s-a petrecut, cum s-ar putea crede, în timpul ocupației horthyste. Nu! Profanarea e recentă. E din primăvara anului 2019!

Ea nu e nici singulară și nici întâmplătoare. Face parte dintr-un şir de acte ostile, parte a mai multor acțiuni specifice unei aşa-zise rescrieri a istoriei, inițiate după anul 1989 de elemente extremiste din minoritatea maghiară din România. A crede că indivizii respectivi sunt de capul lor, în primitivismul şi barbaria lor, care aminteşte de întunecatul ev mediu, a crede că UDMR şi autorităţile administraţiei din această parte a României nu văd şi nu aud, este o naivitate!

Șirul profanărilor şi provocărilor este lung, pentru că autorii sunt înverşunați în urmărirea scopului lor. Dar acesta este lung și pentru că organele abilitate ale României suverane și democrate au manifestat o rușinoasă îngăduinţă, slăbiciune, indiferență.

Condamnăm atitudinea acestor organe!

Istoria cimitirului de la Valea Uzului a început în anii Primului Război Mondial. Acesta a fost înfiinţat de autorităţile austro-ungare, pentru înhumarea a 350 de militari maghiari căzuţi în luptele purtate în zona respectivă. După terminarea războiului şi întregirea României, cimitirul a fost preluat şi îngrijit de autorităţile române.

Mai târziu, în perioada 1926-1927, Societatea Cultul Eroilor, ale cărei tradiţii sunt continuate astăzi de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, a amenajat la Valea Uzului un cimitir internațional, în care, alături de parcelele existente, au fost reînhumați cu onorurile cuvenite, militari de diferite naţionalităţi căzuţi în luptele din aceeași zonă. În total, cimitirul număra la acea dată 149 de eroi români (majoritatea din Regimentul 27 Infanterie şi Regimentul 4 Vânători)  şi 1155 de ostaşi străini (794 de unguri, 108 germani, 4 ruşi, 3 sârbi, 2 austrieci, 2 italieni şi 242 neidentificaţi). S-a construit și o capelă pentru oficierea slujbelor religioase. Poarta de acces purta însemnele Societăţii Cultul Eroilor.

Decenii întregi, cimitirul nu a suferit deteriorări provocate intenționat și nici profanări. Aceasta până în anul 1994! Sub pretextul reamenajării şi reabilitării cimitirului, trimișii primăriei din Sânmartin au scos crucile de lemn de la căpătâiul militarilor români, ruşi, germani, italieni, sârbi, austrieci.

Unele cruci au fost date putregaiului într-o stivă îngrămădită la rădăcina unui brad, iar altele au fost făcute cenușă în rugul aprins într-un şanţ din afara cimitirului.

Mai mult! A fost doborât la pământ şi distrus obeliscul Glorie eroilor români, ridicat de Ministerul Apărării Naţionale, în anul 1985.

Locul nu a rămas însă gol. Pe acela a fost instalat un alt monument, cu inscripţia: Închinat eroilor maghiari care au murit pentru patria lor milenară.

De atunci, intrarea în cimitir se face pe o poartă tipic secuiască. Finanţarea lucrărilor a fost asigurată cu fonduri de la comunitatea locală și de la Ministerul Apărării Ungar!

Cunosc autoritățile României suverane cele petrecute la Valea Uzului? Și-au dat ele acordul tacit? Cunosc că, practic, cimitirul nu mai este internaţional, ci doar al eroilor maghiari?

Cutremurător și condamnabil, răspunsul este Da, la toate întrebările. Totul s-a făcut în dispreţul eroilor, al legilor României şi al legilor internaţionale privind protejarea operelor comemorative de război.

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a semnalat, la timpul respectiv, atât Guvernului, cât şi Parlamentului României, acest caz de devastare şi maghiarizare a unui cimitir internaţional. Protestele noastre nu au avut absolut niciun ecou, ani și ani.

Abia în 2018, într-o acțiune finanțată de Ministerul Apărării Naționale și de bugetul local al oraşului Dărmănești, judeţul Bacău, s-au demarat lucrările de reamenajare a unei parcele a eroilor români, ridicându-se 52 de cruci și un monument de granit.

Respectul nostru, eroi ai Patriei!

Respectul tuturor cetățenilor acestei țări! Nu al tuturor! Nu respect, ci ostilitate. A cui ostilitate? A membrilor așa-zisului Grup de acţiune Valea Uzului, siniștri profanatori cu saci de gunoi.

Ostilitate și profanare sub pretextul că mormintele eroilor români au fost amplasate ilegal în cimitirul onorific Valea Uzului.

Neruşinare! Ipocrizie! Tocmai cei care au distrus un cimitir internaţional şi au aruncat crucile de pe mormintele eroilor români invocă respectarea legii! Dacă autorităţile din Dărmăneşti au încălcat legea, de ce acest „grup de acţiune Valea Uzului” n-a apelat la lege? De ce a preferat fărădelegea? Prin actul lor barbar şi-au arătat primitivismul, ostilitatea şi ura împotriva românilor.

Jignitor și revoltător nu numai pentru memoria ostaşilor români căzuţi în război, ci şi pentru noi, fiii, nepoții și strănepoții lor.

Acțiunile profanatorilor se află sub protecția acoperitoare a perfidiei. A celei promovate de autorităţile administraţiei locale din judeţul Harghita. Acțiuni similare lor, semne evidente ale sfidării legilor țării în care trăiesc, a legilor internaţionale privind protecţia operelor comemorative de război.

Condamnăm această atitudine!

În numele memoriei eroilor români, noi, cei aproape 80 000 de membri şi simpatizanţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, protestăm energic faţă de acest act de profanare, sfidător şi revoltător.

Cerem organelor în drept anchetarea celor întâmplate în cimitirul de la Valea Uzului și aducerea în faţa justiţiei a vinovaţilor. Legi avem!

Cerem organelor abilitate să ia măsuri urgente, pentru ca acest cimitir de la Valea Uzului să redevină ceea ce a fost: un cimitir militar internaţional.

Pentru această acțiune, solicităm și sprijinul ambasadelor țărilor care au militari-eroi înmormântați în acel cimitir.

Facem apel la liderii politici români şi europeni să condamne ferm orice acte de profanare a mormintelor ostaşilor căzuţi în războaie, indiferent de naţionalitatea căreia îi aparţin.

Apelul nostru este și crezul nostru! Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” manifestă preocupare și faţă de comemorarea și locurile de veci ale militarilor străini, fie că aceştia au fost camarazii eroilor români, fie inamicii lor.

Cine îşi închipuie că, prin transformarea crucilor unor eroi în cenuşă şi putregai, ori prin acoperirea lor cu saci de gunoi, poate distruge adevărul, se înşală. Memoria istoriei nu putrezeşte şi nici cenuşă nu se face!

Biroul Executiv Central al Asociatiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

 

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *